Báo cáo tình hình kinh tế xã hội thành phố quý Itải về 0.85 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu08.11.2017
Kích0.85 Mb.
#1124
  1   2   3   4

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 76 /BC-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2013
BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố quý I

và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2013
Thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Thành ủy về Hội nghị lần thứ 12 Thành ủy khóa IX, Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013; Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2013 về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2013; đồng thời chỉ đạo các Sở, ban ngành, quận - huyện, các doanh nghiệp thuộc thành phố tập trung công tác chỉ đạo điều hành, quyết tâm khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Với quyết tâm cao của lãnh đạo thành phố cùng sự phấn đấu nỗ lực của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và nhân dân thành phố; tình hình kinh tế - xã hội thành phố đã đạt được các kết quả cụ thể sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU

1. Kinh tế thành phố đã có dấu hiệu hồi phục

1.1. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn thành phố ước đạt 112.772 tỷ đồng, tăng 7,6% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,4%). Mức tăng này cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh từng bước phục hồi, song vẫn thấp hơn bình quân quý I các năm trước1, tuy tình hình kinh tế có khả quan hơn so năm 2012 nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.

Khu vực dịch vụ tăng 8,3% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 8%), khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,8% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6,6%), khu vực nông nghiệp tăng 4,8% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 4,5%).1.2. Dịch vụ:

a) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 141.043 tỷ đồng, tăng 10,7% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 21%); tuy nhiên nếu loại trừ yếu tố biến động giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ quý I tăng 7,2% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 5,7%).

b) Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6.579,7 triệu USD, tăng 12,8% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 8,6%). Kim ngạch xuất khẩu quý I của thành phố tăng cao chủ yếu do các mặt hàng: máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử tăng 86,23%; dầu thô tăng 39,91%; hàng dệt may tăng 25,95%.

Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 5.260,4 triệu USD, tăng 7,8% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,5%). Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: máy tính và linh kiện tăng 27,65%; hàng điện tử tăng 26,22%; tân dược tăng 13,19%; chất dẻo tăng 10,01%.

c) Tín dụng - ngân hàng: Huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố quý I tiếp tục tăng trưởng, vốn huy động ước đạt 1.017.900 tỷ đồng, tăng 2,5% so cuối năm 2012, trong đó: huy động vốn bằng ngoại tệ ước đạt 175.104 tỷ đồng, giảm 1,09% so cuối năm 2012; huy động vốn bằng VNĐ ước đạt 842.796 tỷ đồng, tăng 3,28% so cuối năm 2012.

Tổng dư nợ tín dụng ước đạt 857.700 tỷ đồng, tăng 0,26% so cuối năm 2012; trong đó dư nợ bằng ngoại tệ ước đạt 181.807 tỷ đồng, giảm 3,68%; dư nợ bằng VNĐ ước đạt 675.893 tỷ đồng, tăng 1,38%. Nợ xấu còn ở mức cao, tính đến cuối tháng 02 năm 2013 là 5,98%, tăng 0,48 điểm phần trăm so cuối năm 2012 (cuối năm 2012 là 5,5%).

Về huy động kiều hối ước đạt 980 triệu đôla Mỹ, tăng 0,61% so cùng kỳ.

Việc tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đã tác động tích cực đến quá trình ổn định thị trường tiền tệ, lãi suất có xu hướng giảm dần, thanh khoản của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố tương đối ổn định. Mức lãi suất cho vay được các Ngân hàng thương mại thực hiện theo Thông tư số 33/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong đó áp dụng lãi suất cho vay không quá 12%/năm đối với 5 lĩnh vực: nông nghiệp và nông thôn, sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu, ngành công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thị trường ngoại hối tiếp tục ổn định (trừ thời điểm sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 có biến động tăng nhẹ). Các chính sách về tỷ giá và ngoại tệ đã phát huy hiệu quả, ổn định cung - cầu ngoại tệ, đảm bảo đáp ứng nhu cầu hợp lý về ngoại tệ của doanh nghiệp. Tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng không thay đổi so cuối năm 2012, tiếp tục duy trì ở mức 20.828 đồng/USD. Tỷ giá trên thị trường tự do không còn biến động tăng bất thường và tỷ giá niêm yết tại các Ngân hàng thương mại ở mức dưới 21.000 đồng/USD.

Giá vàng trong quý I liên tục giảm do chính sách quản lý hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đến ngày 12 tháng 3 năm 2013 giá vàng trong nước ở mức 43,91 triệu đồng/lượng, giảm 5,47% so cuối năm 2012, chênh lệch giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 3,6 triệu đồng/lượng.d) Thị trường chứng khoán: Tính đến ngày 08/3/2013, có 98 công ty chứng khoán là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán thành phố, có 307 cổ phiếu, 39 trái phiếu và 6 chứng chỉ quỹ niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán với giá trị đạt 265.043 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch 3 tháng đầu năm đạt 48.366 tỷ đồng, tăng 12,1% so cùng kỳ. Đến ngày 15 tháng 3 năm 2013, chỉ số VN Index đạt 481,35 điểm, tăng 63 điểm so đầu năm (cùng kỳ đạt 441,85 điểm). Tình hình thị trường chứng khoán trong 3 tháng đầu năm diễn ra sôi động và có nhiều phiên tăng điểm mạnh liên tục, chỉ số VN Index có thời điểm đạt mức 494,83 điểm, mức cao nhất trong vòng 6 tháng qua. Tuy nhiên, tình hình niêm yết từ đầu năm đến nay lại diễn biến khá trầm lắng, chỉ có 2 công ty được cấp quyết định niêm yết.

đ) Ngành du lịch thành phố đã hoàn thành đúng tiến độ các chương trình, kế hoạch đề ra. Hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch được đẩy mạnh thông qua các chương trình: phát triển sản phẩm du lịch đường sông, thành phố Hồ Chí Minh - 100 điều kỳ thú, dịch vụ đạt chuẩn du lịch, nghệ thuật phục vụ khách du lịch; các sự kiện được nâng tầm với quy mô lớn hơn, nội dung phong phú, đa dạng, chú trọng chiều sâu. Tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, nhà hàng và du lịch lữ hành đạt 20.606 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 19%). Nhờ triển khai thực hiện tốt công tác quảng bá du lịch kết hợp những sự kiện du lịch nổi bật của thành phố, lượng khách quốc tế đến thành phố quý I là 1,05 triệu lượt, tăng 8% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 8%); khách đến bằng đường hàng không là 830.000 lượt, tăng 5% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 8%).

e) Doanh thu vận tải quý I ước đạt 12.366,4 tỷ đồng, tăng 12,8% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 42,3%). Trong đó, doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 8.398,1 tỷ đồng, tăng 11,8% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 43,2%); doanh thu vận tải hành khách ước đạt 3.968,4 tỷ đồng, tăng 14,9% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 35,5%). Vận tải hành khách công cộng ước đạt 150,8 triệu lượt, tăng 3,5% so cùng kỳ, đạt 23,2% kế hoạch. Lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 14,92 triệu tấn, giảm 2,7% (cùng kỳ tăng 7%).

g) Bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin: Tổng số thuê bao điện thoại toàn thành phố (không tính đến số thuê bao di động trả trước) ước tính đến cuối tháng 3 đạt gần 2,4 triệu thuê bao, giảm 31% so cùng kỳ. Mật độ thuê bao (tính chung cả di động trả sau và cố định) tính trên tổng số 9,5 triệu dân của thành phố ước đạt 25,35 thuê bao/100 dân. Thuê bao Internet ADSL đạt 995.150 thuê bao, tăng 20% so cùng kỳ. Truy cập Internet gián tiếp qua các thuê bao vô tuyến cố định, di động CDMA, GSM đạt 1.871.725 thuê bao, giảm 5% so cùng kỳ; truy cập Internet qua hệ thống cáp đồng truyền hình (CATV) có 104.147 thuê bao, giảm 7% so cùng kỳ; truy cập Internet qua hệ thống cáp quang đến tận nhà thuê bao (FTTH) có 68.794 thuê bao, tăng 83% so cùng kỳ. Truy cập Internet bằng kênh thuê riêng (Leased-line, quy đổi ra 64 Kbps) đạt 97.461 thuê bao, tăng 165% so cùng kỳ. Tổng số cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet công cộng có 4.055 cơ sở, tăng 26% so cùng kỳ.

1.3. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 giảm 0,29% so tháng trước (cùng kỳ tăng 0,12%), cả nước giảm 0,19% và chỉ tăng 1,15% so tháng 12 năm 2012 (cùng kỳ tăng 2,35%), cả nước tăng 2,39%. Nguyên nhân chỉ số giá tiêu dùng quý I tăng chậm là do thành phố đã chỉ đạo triển khai tốt Chương trình bình ổn thị trường, tổng cầu giảm, sức mua giảm, nhân dân tiết kiệm chi tiêu.

Kết quả việc triển khai các Chương trình bình ổn thị trưng năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013: Chương trình bình ổn thị trường đã nhận được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành, Mặt trận, các Đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các doanh nghiệp tham gia chương trình. Tác động của chương trình không chỉ dừng lại ở các mặt hàng trong Chương trình bình ổn thị trường mà còn lan tỏa đến nhiều nhóm hàng hóa khác trên địa bàn thành phố. Các doanh nghiệp tham gia chương trình đã thực hiện tốt kế hoạch được giao, cung ứng cho thị trường với lượng hàng hóa dồi dào, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, niêm yết và bán đúng giá phê duyệt; qua đó thành phố đã hạn chế, kiểm soát được hiện tượng đầu cơ, tăng giá đột biến, không để phát sinh các điểm nóng “thiếu hàng sốt giá“, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân thành phố, góp phần ổn định thị trường, đặc biệt trong thời gian trước, trong và sau Tết.

1.4. Công nghiệp: Lãnh đạo thành phố đã tổ chức 7 cuộc làm việc với 300 doanh nghiệp các thành phần kinh tế để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm 2013. Chỉ số phát triển công nghiệp của thành phố quý I ước tăng 3,6% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 2,7%). Quy mô sản xuất công nghiệp thành phố tiếp tục được mở rộng, có dấu hiệu khởi sắc; cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp tiếp tục có bước chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, giảm dần tỷ trọng của ngành công nghiệp khai khoáng. Trong đó: công nghiệp chế biến tăng 3,5%; sản xuất phân phối điện tăng 3,7%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 10,7%; công nghiệp khai khoáng giảm 15,7% so cùng kỳ.

Chỉ số hàng tồn kho tại thời điểm ngày 01 tháng 3 năm 2013 giảm 1,8% so tháng trước; trong đó: chế biến thực phẩm giảm 21,2%, đồ uống giảm 21,9%, may giảm 7,6%, hóa chất giảm 8,4%, giày da giảm 25,3%, ô tô giảm 3,7%; riêng vật liệu xây dựng tăng 5,88%, sản phẩm điện tử tăng 93,4%.

Quý I, sản lượng điện nhận tiêu thụ ước đạt 4.114,67 triệu kWh, tăng 0,52% so cùng kỳ; sản lượng điện thương phẩm cung cấp cho thành phố đạt 3.835,2 triệu kWh, tăng 1,41% so cùng kỳ. Sản lượng điện tiết kiệm đạt 108,71 triệu kWh, chiếm 2,83% điện thương phẩm, tăng 13,34% so cùng kỳ và đạt 29,95% kế hoạch năm.

Thành phố đã phát động các phong trào tiết kiệm điện năm 2013 và tổ chức triển khai chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện giai đoạn 2013 - 2015”. Cụ thể triển khai thực hiện chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện 2013”, “Cùng bạn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm”, “Chung sức trẻ thực hiện An toàn, tiết kiệm vì an sinh xã hội”; các hoạt động hưởng ứng “Giờ trái đất”; công trình “Khu phố có hệ thống điện kiểu mẫu, an toàn, tiết kiệm”.- Tình hình hoạt đng đu tư tại các khu chế xuất, khu công nghiệp:2 Tổng vốn đầu tư trong và ngoài nước thu hút đạt 144,48 triệu USD, đạt 29% kế hoạch, tăng 21,44% so cùng kỳ. Trong đó, đầu tư nước ngoài đạt 122,65 triệu USD, đầu tư trong nước đạt 21,83 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu quý I đạt 950 triệu USD, tăng 12% so cùng kỳ. Hiện có 274.015 lao động đang làm việc tại các Khu chế xuất, Khu công nghiệp, tăng 0,9% so cuối năm 2012. Sau Tết, tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc đạt trên 95% tổng số lao động.

- Công trình xây dựng Khu Công nghệ cao: Tính đến nay, lũy kế diện tích đất đã thu hồi là 778,29 ha/801 ha, chiếm 97,2% đất cần phải thu hồi. Công tác xây dựng hạ tầng tiếp tục được triển khai, kết quả giải ngân ước đạt 76 tỷ đồng. Đã cấp phép mới 1 dự án (dịch vụ công nghệ cao) với tổng vốn đầu tư 479.386 USD3. Giá trị sản xuất quý I ước đạt 480 triệu USD, trong đó giá trị xuất khẩu ước đạt 479 triệu USD.

1.5. Nông nghiệp: Quý I, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản ước đạt 2.840,3 tỷ đồng, tăng 5,2% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 5%). Trong đó, trồng trọt đạt 762,1 tỷ đồng, tăng 3,2% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 2,8%); chăn nuôi đạt 1.305 tỷ đồng, tăng 4,1% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 4%); lâm nghiệp đạt 23,9 tỷ đồng, tăng 3,4% so cùng kỳ (cùng kỳ xấp xỉ kỳ trước), thủy sản đạt 529,1 tỷ đồng, tăng 10,1% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 9,7%); dịch vụ nông nghiệp đạt 220,2 tỷ đồng, tăng 3,9 % so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 3,9%).

Triển khai Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015, trong quý I, có 197 quyết định phê duyệt, 574 hộ với tổng số vốn đầu tư 247,9 tỷ đồng, tổng vốn vay 141,5 tỷ đồng. Lũy kế đến nay có 1.441 quyết định phê duyệt, 7.119 hộ, tổng vốn đầu tư 2.976,6 tỷ đồng, tổng vốn vay có hỗ trợ lãi vay 1.705,7 tỷ đồng; trong đó, đã phê duyệt 04 dự án vay vốn với tổng số vốn vay có hỗ trợ lãi vay là 47,3 tỷ đồng.Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; chỉ đạo các ban ngành tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng ngay từ khâu sản xuất. Công tác phòng, chống cháy rừng, quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ, đặc dụng.

- Kết quả thực hiện Đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới: Thành phố tiếp tục thực hiện và điều chỉnh các nội dung của Đề án thí điểm chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời phát triển ngành nghề nông thôn tại 6 xã điểm. Kết quả: đã có 2 xã Tân Thông Hội và xã Thái Mỹ đạt 19/19 tiêu chí, 2 xã Xuân Thới Thượng và xã Lý Nhơn đạt 18/19 tiêu chí, 2 xã Tân Nhựt và xã Nhơn Đức đạt 17/19 tiêu chí. Đã thực hiện tổng kết 5 xã, tổ chức hội nghị tổng kết thí điểm mô hình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2012, triển khai kế hoạch năm 2013. Đối với 50 xã nhân rộng: thành phố đã xem xét, phê duyệt đề án của 5 xã, 39 xã đang xem xét thẩm định.

- Tình hình hoạt động Khu Nông nghiệp Công nghệ cao: Quý I, đã cấp giấy chứng nhận cho 1 nhà đầu tư. Công tác đầu tư xây dựng Khu Nông nghiệp Công nghệ cao hiện hữu tại Củ Chi đã hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng. Đến nay, có 14/14 nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 7 nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục liên quan để triển khai thực hiện dự án. Đã cung cấp cho thị trường hơn 13 tấn hạt giống chất lượng cao các loại, hơn 250 tấn thành phẩm. Hiện đang tiếp tục mở rộng và phát triển Khu Nông nghiệp Công nghệ cao trên địa bàn thành phố, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư cho dự án lĩnh vực thủy sản tại huyện Cần Giờ và lập quy hoạch các điểm tại các xã Phạm Văn Hai, huyện Củ Chi và huyện Bình Chánh.

1.6. Thu - chi ngân sách:

a) Tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện quý I năm 2013 là 51.239 tỷ đồng, đạt 21,64% dự toán, giảm 0,57% so cùng kỳ (cùng kỳ giảm 3,83%). Trong đó, thu nội địa 29.533 tỷ đồng, đạt 22,03% dự toán, tăng 3,64%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 14.014 tỷ đồng, đạt 17,51% dự toán, giảm 2,72%; thu từ dầu thô 7.692 tỷ đồng, đạt 33,89% dự toán, giảm 10,89%.

b) Tổng chi ngân sách địa phương (không tính chi tạm ứng) thực hiện quý I năm 2013 là 7.103 tỷ đồng, đạt 16,37% dự toán, tăng 21,23% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển 1.983 tỷ đồng, đạt 15,28% dự toán, tăng 17,49% so cùng kỳ; chi thường xuyên 5.120 tỷ đồng, đạt 18,16% dự toán, tăng 22,74% so cùng kỳ.

1.7. Đu tư phát triển:

a) Tổng vốn đu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn quý I là 15.347 tỷ đồng, tăng 5,6% (cùng kỳ tăng 8,7%). Thành phố đã ban hành Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2013 về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách tập trung, nguồn vốn xổ số kiến thiết và vốn viện trợ phát triển (ODA) với tổng số vốn giao là 16.770,672 tỷ đồng. Trong đó, thành phố ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA là 569,304 tỷ đồng; kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm là 1.542,506 tỷ đồng; vốn cho các dự án đã hoàn thành và các dự án được tạm ứng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố là 1.257,047 tỷ đồng; vốn cho các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2013 là 4.439,997 tỷ đồng; vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2013 là 712,3 tỷ đồng; vốn cho các dự án khởi công mới là 1.996,244 tỷ đồng.

Hiện thành phố đang rà soát danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư để xem xét ưu tiên bố trí vốn trong kế hoạch đợt 2 năm 2013.b) Đu tư trong nước: Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2013, có 5.726 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 20.789,8 tỷ đồng (so cùng kỳ giảm 7% về số lượng doanh nghiệp và giảm 53% về vốn đăng ký). Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tập trung vào các nhóm ngành nghề thương mại, xây dựng, vận tải, du lịch, công nghiệp chế biến. Ngoài ra, có 8.925 doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với số vốn bổ sung 52.464,8 tỷ đồng (so cùng kỳ giảm 3% về số lượng doanh nghiệp và tăng 168% về vốn bổ sung). Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung là 73.254,6 tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 1,3%).

Đã có 4.513 doanh nghiệp gửi thông báo tạm ngưng kinh doanh, chiếm tỷ lệ 90,6% so số doanh nghiệp được cấp mã số thuế mới (4.980 doanh nghiệp), thấp hơn so năm 2012 (tỷ lệ này là 98,4%) cho thấy tình hình doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động kinh doanh trong quý I đã có chiều hướng giảm. Ngoài ra, còn có 1.830 doanh nghiệp xin tái hoạt động, chiếm 36,7% so số doanh nghiệp được cấp mã số thuế mới, cho thấy những doanh nghiệp này cũng đã vượt qua được khó khăn.

Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2013, có 1.051 doanh nghiệp gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, tăng 109% so cùng kỳ (504 doanh nghiệp); có 677 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (tăng 10% so cùng kỳ).

c) Đu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI): Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2013, có 78 dự án được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 159,8 triệu USD (so cùng kỳ giảm 19,6% về số dự án và tăng 109,4% về vốn). Ngoài ra, có 26 dự án điều chỉnh với tổng vốn đầu tư là 175,3 triệu USD (giảm 60% so cùng kỳ). Tính chung tổng vốn đầu tư cấp mới kể cả tăng vốn là 335,1 triệu USD. Tổng số dự án còn hiệu lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là 4.598 dự án với tổng vốn đầu tư là 31,9 tỷ đô-la Mỹ.

Quý I, có 21 dự án đầu tư xin giải thể doanh nghiệp, thu hồi và chấm dứt hoạt động (giảm 8,7% so cùng kỳ) với tổng vốn đầu tư là 112,2 triệu USD (giảm 91% so cùng kỳ). Số dự án giải thể tập trung vào các ngành nghề thương mại, công nghiệp chế biến, khoa học kỹ thuật và kinh doanh bất động sản.

Nhìn chung, số dự án cấp mới tuy giảm nhưng tổng vốn đầu tư tăng và số vốn điều chỉnh tăng cao hơn nhiều so cùng kỳ cho thấy dấu hiệu của sự tăng trưởng trở lại của dòng vốn FDI, đồng thời cũng thể hiện sự tin tưởng của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư của thành phố.

d) Vốn viện trợ phát triển (ODA): Thành phố đang tiếp tục triển khai 24 dự án với tổng vốn đầu tư 118.572,554 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 97.917,065 tỷ đồng, vốn đối ứng 20.655,489 tỷ đồng; có 3 dự án đã hoàn thành đang theo dõi trả nợ. Quý I, đã giải ngân 581,369 tỷ đồng; trong đó vốn ODA 568,8 tỷ đồng, vốn đối ứng 12,769 tỷ đồng, đạt 3,63% kế hoạch vốn đợt 1 năm 2013 (kế hoạch đợt 1 đã giao 352,088 tỷ đồng).

Nhìn chung, các dự án trọng điểm có quy mô đầu tư lớn như dự án Nâng cấp đô thị thành phố và dự án nạo vét luồng Soài Rạp giai đoạn 2 giải ngân tốt. Các dự án có tiến độ giải ngân chậm là do công tác đền bù giải phóng mặt bằng và di dời các công trình tiện ích chậm; do thi công trong khu vực hẹp và phải xử lý các công trình ngầm; do tranh chấp trong thực hiện hợp đồng giữa các nhà thầu và chủ đầu tư.1.8. Xúc tiến đu tư và thương mại: Quý I, thành phố đã tổ chức 01 đoàn xúc tiến đầu tư - thương mại tại Ấn Độ và Singapore. Đã đón tiếp và cung cấp thông tin cho 08 đoàn khách quốc tế tìm hiểu cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư từ các quốc gia: Hoa Kỳ, Nhật, Anh, Singapore, Hong Kong và Hàn Quốc. Tổ chức Đoàn doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia lần V. Ngoài ra, thành phố đã tổ chức buổi kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp ngành cơ khí Hàn Quốc và Hiệp hội rau quả Phần Lan; phối hợp với Bộ Công thương và Tổng Lãnh sự quán Mỹ tổ chức Hội thảo “Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP và các cơ hội cho doanh nghiệp”; tổ chức “Diễn đàn xuất khẩu 2013” với chủ đề “Đối thoại cùng tham tán thương mại”.

Thành phố đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuế trong công tác quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp và thuế Thu nhập cá nhân; tổ chức Hội thảo “Các giải pháp cho vấn đề chống chuyển giá”, “Phiên chợ Hàng Việt”; đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp và lãnh đạo Cục Thuế thành phố nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thuế. Hệ thống đối thoại Doanh nghiệp và Chính quyền thành phố đã trả lời 155 câu hỏi của doanh nghiệp gửi qua mạng.2. Quản lý đô thị:

2.1. Quản lý quy hoạch: Thành phố đã tổ chức thẩm định dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, hiện đang hoàn chỉnh nội dung để trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thành phố đang triển khai thực hiện quy hoạch được duyệt theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. Đang xem xét phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của 22/24 quận - huyện4.

Về công tác quy hoạch Khu - Cụm công nghiệp và nông nghiệp, đã hướng dẫn bổ sung đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Cát Lái - cụm 2, hướng dẫn lập quy hoạch chi tiết 1/2000 Cụm công nghiệp Đa Phước; thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng; xem xét phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ; rà soát tình hình thực hiện quy hoạch các cụm công nghiệp. Đã triển khai hướng dẫn Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học - cao đẳng tại thành phố đến năm 2025, hướng dẫn chỉnh sửa đồ án quy hoạch chi tiết bệnh viện đa khoa huyện Củ Chi. Đang thẩm định hồ sơ Khu vui chơi giải trí đa năng Park City và triển khai hướng dẫn các hồ sơ liên quan đến nghĩa trang Đa Phước và Cụm công nghiệp Đa Phước; đang xem xét, phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thuộc Khu đô thị mới Tây Bắc - Củ Chi.

Về công tác quản lý kiến trúc - cảnh quan và thiết kế đô thị, đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị chỉnh trang kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm; phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế đô thị 1/2000 đối với 03 trục đường Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ (trục đường Đại lộ Đông - Tây cũ), đường Phạm Văn Đồng (trục Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài cũ) và Xa lộ Hà Nội. Thành phố hiện đang nghiên cứu xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động trong công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung trên toàn thành phố để làm cơ sở cấp phép xây dựng; nghiên cứu phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đối với Khu trung tâm hiện hữu mở rộng thành phố (930 ha); tiếp tục triển khai xây dựng Đề án ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật.


Каталог: nguoidan-doanhnghiep -> hethongvanban -> Lists -> VanBanDH -> Attachments
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Báo cáo sơ kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người
Attachments -> Phụ lục 1 khái quáT ĐẶC ĐIỂm tình hìNH
Attachments -> Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> QuyếT ĐỊnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội
Attachments -> Chỉ thị Về tổ chức đón Tết Quý Tỵ năm 2013
Attachments -> Chỉ thị Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011
Attachments -> Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 19/2010/ct-ubnd ngày 24 tháng năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố
Attachments -> Báo cáo kết quả tiếp xúc, đối thoại của cán bộ chủ chốt
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 0.85 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương