Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 2015 phần thứ nhấTtải về 168.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.10.2017
Kích168.24 Kb.
#21

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN PHÙ MỸ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-UBND Phù Mỹ, ngày tháng năm 2015
BÁO CÁO

Tình hình kinh tế, xã hội tháng 02

và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2015PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02

I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm, thủy sả n

- Về trồng trọt: Tiến độ gieo trồng các loại cây trồng vụ Đông Xuân 2014 – 2015 là: cây lúa 6.500 ha/6.450 ha, đậu phộng 1.800 ha/2.100 ha, ngô 280 ha/300 ha, đậu các loại 140 ha/170 ha, rau các loại 1.050 ha/1.100ha, cây ớt 800 ha. Lúa trà sớm đang giai đoạn trỗ đều - chín; lúa đại trà giai đoạn trỗ. Rầy nâu phát sinh cục bộ ở xã Mỹ Thọ với diện tích 3 ha; bệnh đạo ôn phát sinh ở các xã Mỹ Tài, Mỹ Chánh Tây, Mỹ Cát, Mỹ Hiệp... diện tích 12 ha.- Về chăn nuôi: Tổng số bê lai sinh ra trong tháng 2.383 con, tăng 47 con so cùng kỳ. Tổ chức tiêm phòng vaccine cúm gia cầm đợt 1/2015 từ ngày 15/01/2015 đến ngày 10/02/2015, tiêm được 195.854 con. Qua thống kê, người chăn nuôi mua vaccine các loại và tiêm phòng các bệnh cho đàn heo 24.200 liều, đàn gia cầm được 126.450 liều.

- Về lâm nghiệp: Hướng dẫn nông dân chăm sóc rừng trồng thuộc Dự án WB3, Dự án Jica2 và Dự án bảo vệ và phát triển rừng theo đúng quy trình; hoàn thành các thủ tục để các hộ tham gia Dự án năm 2014 vay vốn và đến nay Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã giải ngân cho 35 hộ, với số tiền 499,5 triệu đồng.

- Về thủy sản: Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng ước đạt 4.650 tấn, lũy kế từ đầu năm đến nay là 9.600 tấn, tăng 300 tấn so với cùng kỳ năm 2014. Đến nay, tôm nuôi vụ 1/2015 đã thả nuôi được 343,9 ha (Trong đó: trên cát là 32,4 ha (Mỹ Thắng 7 ha; Mỹ An 3,2 ha; Mỹ Đức 10 ha; Mỹ Thành 12,2 ha); thấp triều là 311,5 ha (Mỹ Thành 4 ha; Mỹ Chánh 265 ha; Mỹ Cát 42,5 ha)).

- Về quản lý thủy lợi, hợp tác xã: Lượng mưa trong tháng 02 là 14 mm, lũy kế lượng mưa từ đầu năm đến nay 66 mm, cao hơn 39 mm so cùng kỳ. Hiện nay, lượng nước các hồ chứa 32,0 triệu m3, cao hơn 2,0 triệu m3 so với cùng kỳ. Kiểm tra và hướng dẫn các HTX NN hoàn thành Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014; chuẩn bị nội dung tổ chức đại hội đại biểu xã viên thường niên năm 2015 và chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

- Công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và tái đnh cư: Xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2014 của 02 xã điểm (Mỹ Hiệp và Mỹ Lộc); kiểm tra, đánh giá 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã.2. Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bn và thương mại, dịch vụ

- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện trong tháng ước thực hiện khoảng 33,87 tỷ đồng, tăng 12,19% so với cùng kỳ năm 2014, (trong đó: Cá thể ưc đạt 19,312 tỷ đồng, tăng 13,74%; Tập thể và hỗn hợp ưc đạt 14,558 tỷ đồng, tăng 10,2%).

- Tổng giá trị đầu tư XDCB trên địa bàn huyện trong tháng ước thực hiện khoảng 14,187 tỷ đồng tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2014.

3. Quản lý đt đai và tài nguyên, môi trường

Kế hoạch sử dụng đất khu dân cư năm 2014, UBND tỉnh đã phê duyệt 16 xã, thị trấn, diện tích 93.565,66m2; 3 xã chưa được phê duyệt gồm: Mỹ Chánh, Mỹ Trinh và Mỹ An, diện tích 22.714,4m2; đã thực hiện trên 80% KHSDĐ năm 2014 bao gồm các xã: Mỹ Hiệp, Mỹ Lợi. Công nhận QSD đất cho 88 hộ gia đình, cá nhân (95 Giấy), diện tích 76.953,77m2 (trong đó: Đất ở 6.988,95m2; đất trồng cây hàng năm khác: 28.925,02m2; đất trồng lúa: 6.997,1m2, đất sản xuất kinh doanh 9.998,8m2; đất làm muối 1.349,9m2; đất nuôi trồng thủy sản 22.694m2). Cấp 3 giấy chứng nhận QSD đất cho 3 hộ gia đình được giao đất ở, diện tích 652m2 và 15 giấy cho các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất, diện tích 2.857,9m2. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất 85 trường hợp và xóa thế chấp 50 trường hợp. Chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 46 trường hợp. Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của 03 hộ gia đình sử dụng hầm đốt than củi tại xã Mỹ Châu. Tổ chức thẩm định và phê duyệt giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời tham gia giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường công trình: Mở rộng Quốc lộ 1 và tuyến tránh thị trấn Phù Mỹ, Khu dân cư xã Mỹ An và Bàu Chánh Trạch xã Mỹ Thành.4. Tài chính, ngân sách

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đến tháng 02 là 99,49 tỷ đồng. Trong đó các khoản thu cân đối theo kế hoạch là 13,13 tỷ đồng đạt 12,43% so với kế hoạch tỉnh giao, 9,26 % chỉ tiêu huyện giao. Một số nguồn thu chủ yếu như: Thuế Ngoài quốc doanh 6,94 tỷ đồng, đạt 10,64% dự toán năm (Chi cục thuế Huyện thu 5,57 tỷ đồng đạt 16,38% chỉ tiêu tỉnh giao, 14,93% chỉ tiêu huyện giao; Cục thuế Tỉnh thu 1,37 tỷ đồng đạt 4,92%), thu tiền sử dụng đất 1,64 tỷ đồng đạt 12,64% chỉ tiêu tỉnh giao và 5,13% so với chỉ tiêu kế hoạch huyện giao.

- Tổng chi ngân sách huyện thực hiện đến tháng 02 là 75,15 tỷ đng đạt 21,11% dự toán Huyện giao, trong đó chi thường xuyên 60,39 tỷ đng đạt 19,13% kế hoạch, chi đu tư phát triển 14,75 tỷ đng đạt 54,89% kế họach.

- Cấp được 17 giấy phép hộ kinh doanh cá thể, lũy kế từ đu năm đến nay là 46 giấy.

II. VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo: Hướng dẫn các trường tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 84 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tổ chức cho CBGV và HS đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 vui tươi, an lành và tiết kiệm. Tiếp tục chỉ đạo các trường tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học, giáo dục; tổ chức bồi dưỡng, chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia đạt kết quả cao các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Tiếp tục thanh, kiểm tra các trường theo kế hoạch. Duyệt quyết toán chi ngân sách năm 2014 đối với các trường trực thuộc. Đầu tư kinh phí xây dựng 5 trường đạt chuẩn Quốc gia năm học 2014-2015: THCS Mỹ Lợi, TH số 2 Mỹ Tài, TH số 2 Mỹ Thắng, Mẫu giáo Mỹ Lộc, Mẫu giáo Mỹ Tài. Tham gia giải Bóng chuyền CB-GV cấp tỉnh do Sở GD-ĐT Bình Định tổ chức đạt giải Nhất.

2. Văn hóa thông tin, thể thao và truyền thanh:

Các hoạt động văn hóa thông tin, thể thao và truyền thanh tiếp tục được chú trọng nâng cao, đã xây dựng được 33 chương trình thời sự với 222 tin và 68 bài các loại. Tập trung tuyên truyền các hoạt động diễn ra trước trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân mới, các ngày lễ, kỷ niệm, các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng,… đặc biệt tổ chức tường thuật trực tiếp Lễ hội kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương liễu. Tuyên truyền trực quan lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam; công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Luật nghĩa vụ quân sự và công tác chuẩn bị tuyển quân đợt 1/2015…. Triển khai việc lắp đặt hệ thống đèn trang trí khu vực thị trấn Phù Mỹ.3. Y tế: Công tác y tế dự phòng và phòng chống dịch luôn được kiểm soát, dịch bệnh nguy hiểm không xảy ra. Trong tháng (tính đến ngày 20/02), phát hiện và điều trị 03 ca sốt xuất huyết, tổng số từ đầu năm đến nay là 10 ca; phát hiện và điều trị 03 ca bệnh tay-chân-miệng, tổng số từ đầu năm đến nay là 7 ca. Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em, kế hoạch hóa gia đình được phối hợp thực hiện. Vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo, không có ca ngộ độc thực phẩm xảy ra. Hành nghề y dược tư nhân được quản lý tốt, có hiệu quả, hầu hết các cơ sở đều chấp hành tốt theo quy định chuyên môn. Chương trình thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã: Duy trì 7 xã đã đạt trong năm 2013 và 2014.

4. Lao đng, Thương binh và Xã hội: Thực hiện chi trả trợ cấp tháng 02 cho 6.939 đối tượng chính sách người có công với tổng số tiền 8,75 tỷ đồng; đồng thời lập danh sách chi trả 9.374 suất quà ủy quyền của Chủ tịch nước tặng cho người có công nhân tết Ất Mùi năm 2015 với tổng số tiền 1,9 tỷ đồng. Tổ chức chi trả trợ cấp thường xuyên quý I cho 8.806 lượt đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền 7,19 tỷ đồng (Trong đó có 5.341 lưt đi tượng theo Nghị đnh 06/2011/NĐ-CP, 3.465 lưt đi tượng theo Nghị đnh 67/2007/NĐ-CP và Ngh đnh 13/2010/NĐ-CP). Xuất quỹ “Đảm bảo xã hội huyện” trợ cấp khó khăn đột xuất cho 09 trường hợp gặp khó khăn, ốm đau, tai nạn với tổng số tiền 9,5 triệu đồng. Tiếp nhận và cấp 150 tấn gạo cứu trợ 10.000 suất, hỗ trợ cho nhân dân đỏ lửa tết Nguyên đán Ất Mùi. Xét chọn đối tượng cho lãnh đạo tỉnh đi thăm 20 suất quà cho các đối tượng chính sách, các đồng chí lão thành cách mạng với tổng số tiền 20 triệu đồng và 03 xã đặc biệt khó khăn. Xuất ngân sách tặng 591 suất quà thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo Huyện ủy, UBND qua các thời kỳ, các gia đình chính sách tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội là người địa phương đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các Trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 271 triệu đồng; đồng thời trao 190 xuất quà tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Hội Người mù tỉnh hỗ trợ với tổng số tiền 47 triệu đồng, xuất ngân sách tặng 190 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 19 triệu đồng. Đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức tu sửa, vệ sinh nghĩa trang, đài tưởng niệm và mộ liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn huyện.

III. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH1. Xây dựng chính quyền: Hoàn thành việc đánh giá cán bộ, công chức cấp xã và thống kê cán bộ, công chức cấp xã năm 2014. Tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự ‘Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 2; lập thủ tục đề nghị cấp trên tặng thưởng huân, huy chương cho các cá nhân có thành tích tham gia kháng chiến, giúp đỡ cách mạng. Lập thủ tục, hồ sơ trình UBND tỉnh xét và đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014. Tiếp tục thẩm định Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện. Ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2015.

2. Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong tháng đã tiếp công dân 1 kỳ, có 5 lượt người đến trình bày; đã tiếp nhận 04 đơn, đã phân loại xử lý 100%, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện 04 đơn, đã xác minh giải quyết 02 đơn, Trung Tâm phát triển quỹ đất huyện xác minh, giải quyết 02 đơn. Thanh tra việc quản lý và thu, chi tài chính tại Hạt Giao thông công chính huyện.

3. Quốc phòng và An ninh: Duy trì nghiêm túc các chế độ trực SSCĐ từ huyện đến cơ sở, bảo vệ an toàn trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015; 50 năm chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu (05/01/1965 - 05/01/2015) và 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015). Tiếp tục tuyên truyền cho ngư dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đặc biệt trong các ngày lễ, tết các thế lực thù địch lợi dụng thăm thân để tuyên truyền nói xấu chế độ và cán bộ lãnh đạo các cấp cũng như chủ quyền biển, đảo của chúng ta. Chỉ đạo Ban CHQS 19 xã, thị trấn tham mưu cho Đảng ủy-UBND xã, thị trấn soát xét chuẩn bị lực lượng dân quân mới bảo đảm về số lượng, chất lượng theo qui định, phục vụ tốt cho công tác huấn luyện năm 2015, kiện toàn đội ngũ cán bộ DQTV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức tập huấn cán bộ Chỉ huy trưởng, chỉ huy phó 19 xã, thị trấn. Xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đấu tháng 3 trình cấp trên phê duyệt và chuẩn bị nội dung Lễ ra quân huấn luyện vào 01/3/2015. Tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn. Bảo đảm tốt các mặt công tác Hậu cần-kỹ thuật cho các nhiệm vụ của LLVT huyện trong dịp tết Nguyên đán, công tác tuyển quân, ra quân huấn luyện...

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Phạm pháp hình sự xảy ra 1 vụ, tăng 1 vụ so với tháng trước; tai nạn giao thông không xảy ra, giảm 3 vụ, giảm 3 người chết so với tháng trước; va chạm giao thông không xảy ra, không tăng không giảm so với tháng trước. Công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, phòng chống tội phạm luôn được duy trì.PHẦN THỨ HAI

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3

I. VỀ KINH TẾ1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản

Tập trung chỉ đạo công tác phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, nhất là rầy nâu và bệnh đạo ôn; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cánh đồng mẫu lớn vụ Đông Xuân 2014 - 2015; điều tra kết thúc diện tích các loại cây trồng vụ Đông Xuân; chuẩn bị các điều kiện để triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2015. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện; triển khai công tác tổ chức tiêm phòng vaccine LMLM cho đàn gia súc từ ngày 10/3/2015. Hướng dẫn các hộ trồng rừng tiếp tục chăm sóc rừng trồng đợt 1/2015 đảm bảo đạt 100% kế hoạch; làm việc với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục giải ngân vốn vay cho các hộ tham gia trồng rừng dự án WB3 năm 2014. Đẩy nhanh tiến độ thả nuôi tôm và hướng dẫn người nuôi chăm sóc tôm nuôi vụ 1 năm 2015; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg và Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Kiểm tra các hồ chứa nước, đồng thời hướng dẫn các địa phương về công tác kiểm tra, quản lý theo dõi công trình, tưới tiết kiệm và hợp lý; xây dựng kế hoạch tưới cho vụ Hè Thu 2015. Tiếp tục kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã; kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Hòa.2. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bn và thương mại, dịch vụ

Kiểm tra tình hình đầu tư, sản xuất của các doanh nghiệp tại các cụm CN trên địa bàn huyện. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành điện cần sớm có phương án, kế hoạch cụ thể trong việc đầu tư, nâng cấp, sửa chữa và thay mới hệ thống đường dây, cột điện bị xuống cấp tại các địa phương đã bàn giao nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Tổ chức hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận các làng nghề truyền thống và Làng nghề Tiểu thủ công nghiệp như: Làng nghề chế biến hải sản khô Mỹ An, Làng nghề Dệt chiếu cói Mỹ Thắng và Làng nghề Bánh, Bún Tường An Mỹ Quang theo quy định. Kiểm tra danh mục các công trình đã đầu tư xây dựng từ năm 2013 đến quý I năm 2015 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để giúp các địa phương chuẩn bị tốt hồ sơ pháp lý, phục vụ cho đoàn thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Định trong quý III năm 2015. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống phân phối bán lẻ hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, ngăn chặn các hành vi vi phạm về mua bán hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, niêm yết giá, kinh doanh các sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng; đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn giá cả thị trường sau Tết.3. Quản lý đt đai và tài nguyên, môi trường

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xác định diện tích đấu giá đất ở và xét giao đất ở theo KHSDĐ khu dân cư năm 2014 đã được UBND tỉnh phê duyệt tháng 1/2015; đôn đốc các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện KHSDĐ khu dân cư năm 2014 đã được UBND tỉnh phê duyệt còn trong kỳ kế hoạch; thông báo và hướng dẫn các xã: Mỹ Chánh, Mỹ Hiệp, Mỹ Chánh Tây, Mỹ Lợi lập KHSDĐ khu dân cư năm 2015; đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn lập hồ sơ trình UBND tỉnh cho phép gia hạn KHSD đất và chủ trương đấu giá QSD đất tại các khu tái định cư chưa thực hiện hết trong kỳ kế hoạch do các hộ bị ảnh hưởng không có nhu cầu đất ở tại các khu tái định cư. Kiểm tra công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của các xã, thị trấn do đơn vị tư vấn và xã lập; đồng thời phối hợp rà soát, hủy Quyết định giao đất đối với các trường hợp nợ đọng tiền sử dụng đất. Phân tích và tổng hợp số giấy chứng nhận đã cấp, chưa cấp đến hộ gia đình, cá nhân, do sai đối tượng sử dụng, CMND, địa chỉ thửa đất … theo dự án VLAP. Tổ chức thẩm định phương án BTGPMB theo đề nghị của các tổ chức, của các xã, thị trấn; các phương án BTGPMB dự án mở rộng Quốc Lộ 1, tuyến tránh thị trấn Phù Mỹ (bổ sung); đồng thời giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác BTGPMB và tham gia tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không thực hiện Quyết định thu hồi đất của UBND huyện. Kiểm tra công tác hoàn thổ, phục hồi môi trường sau khai thác titan đối với các doanh nghiệp đã hết thời hạn theo giấy phép và việc khai thác cát, đất san lấp trên địa bàn huyện.4. Tài chính, ngân sách

Thực hiện các giải pháp chỉ đo, điều hành và thực hiện dự toán ngân sách đã được phê duyệt, phấn đu đảm bảo vượt tiến độ các chỉ tiêu thu ngân sách, tập trung thu thuế NQD và tăng cưng công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Chi ngân sách kịp thời theo dự toán được duyệt và khả năng cân đối nguồn vốn, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Thẩm tra quyết toán ngân sách các đơn vị dự toán thuộc huyện, các xã - thị trấn năm 2014 theo đúng quy định. Thực hiện các khâu trong quản lý đu tư xây dựng, thẩm định báo cáo quyết toán vốn đu tư công trình hoàn thành. Tiếp Tiếp tục tổ chức đu giá đất ở năm 2014 còn lại.

II. VỀ VĂN HÓA XÃ HỘI
1. Giáo dục và đào tạo: Tổ chức Hội nghị CB-CC cơ quan năm 2015 và Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2015. Chỉ đạo tổ chức tốt các kỳ thi cấp huyện, chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia đạt kết quả cao các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Tiếp tục duyệt quyết toán chi ngân sách năm 2014 đối với các trường trực thuộc và đầu tư kinh phí xây dựng 5 trường đạt chuẩn Quốc gia năm học 2014-2015. Đưa học sinh tham gia vòng loại và chung kết các giải thể thao cấp tỉnh. Kiểm tra các trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 26/3. Vận động CB-GV, đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tình nguyện. Hướng dẫn các trường chuẩn bị các điều kiện kiểm tra, phúc thẩm đơn vị văn hóa.
2. Văn hóa thông tin, thể thao và truyền thanh: Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp; Luật nghĩa vụ quân sự và công tác tuyển quân đợt 1/2015. Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Bộ đội Biên phòng 3/3; tường thuật trực tiếp Lễ giao nhận quân đợt 1/2015 của huyện; kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện Phù Mỹ (31/3/1975 – 31/3/2015) và các ngày kỷ niệm khác. Triển khai kế hoạch tổ chức giải Cầu lông và billiards huyện năm 2015. Tổ chức Cuộc thi và Trưng bày ảnh Thời sự - Nghệ thuật huyện Phù Mỹ lần thứ I, chủ đề “Phù Mỹ - 40 năm xây dựng và phát triển”.

3. Y tế: Thực hiện tốt công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chú trọng công tác y tế dự phòng, nâng cao năng lực giám sát, phát hiện các bệnh dịch mới và các bệnh dịch nguy hiểm khác. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia và phòng chống các bệnh xã hội. Chú trọng chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, KHHGĐ, phòng chống suy dinh dưỡng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và hỗ trợ cho các xã đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia năm 2015: Mỹ Tài, Mỹ Cát, Mỹ Thắng, Mỹ An, Mỹ Châu, Mỹ Trinh theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT, ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế “Về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020”.
4. Lao đng, thương binh và Xã hội: Tổ chức chi trả trợ cấp tháng 3 cho các đối tượng chính sách người có công. Phân bổ chỉ tiêu điều dưỡng năm 2015 cho UBND các xã, thị trấn. Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2015. Tổ chức kiểm tra công tác cấp phát gạo cứu trợ đỏ lửa và tình hình chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại các xã, thị trấn. Triển khai thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

III. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1. Xây dựng chính quyền: Tiếp tục thực hiện các bước triển khai Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn huyện; triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát chức năng, nhiệm vụ, bố trí biên chế theo cơ cấu, vị trí việc làm, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014 cấp huyện; thẩm định, xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2014. Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện.

2. Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc chấp hành pháp luật Luật phòng chống tham nhũng, Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, tố cáo tại các xã: Mỹ Đức, Mỹ An, Mỹ Thắng, Mỹ Tài, Mỹ Quang, Mỹ Chánh Tây, Mỹ Chánh, Mỹ Hòa, Mỹ Trinh. Duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân thường xuyên và định kỳ, theo dõi đôn đốc các địa phương và ban ngành chức năng tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết dứt điểm, đúng thời hạn các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

3. Quốc phòng và An ninh: Thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, chú trọng địa bàn trọng điểm và các xã ven biển. Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2015 chặt chẽ đúng quy định, giao quân đạt 100% chỉ tiêu (355 thanh niên). Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn củng cố kiện toàn tổ chức, biên chế LLDQ mới bảo đảm số lượng, chất lượng. Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện vào 01/3/2015 và huấn luyện tại chức cho cán bộ cơ quan bảo đảm đúng nội dung và thời gian qui định. Bảo đảm kịp thời các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các hoạt động thường xuyên của lực lượng vũ trang huyện.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn. Tiếp tục triển khai các biện pháp kìm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Nơi nhận: CHỦ TỊCH- UBND tỉnh;

- TT. Huyện ủy; b/c

- TT. HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành;

- UBND các xã, thị trấn;- Lưu: VT,bc.02.2015
Trần Đình Thời/8Каталог: upload -> files
files -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội năm 2014
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng cuối năm 2015 phần thứ nhấT
files -> Trầm thiên thu
files -> Bản khai thành tích đỀ nghị XÉt tặng danh hiệu nhà giáo nhân dâN
files -> Danh mụctiêu chuẩn quốc gia (tcvn) XÂy dựng theo kế hoạch bổ sung 2010
files -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Vì vậy việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ là điều hết sức cần thiết cho tương lai các em và cần được bắt đầu rèn luyện từ nhỏ, từ từng hành VI cá nhân đơn giản nhất, theo đó hình thành tính cách và nhân cách

tải về 168.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương