Báo cáo thưỜng niêN


Tình hình thực hiện so với kế hoạchtải về 127.95 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích127.95 Kb.
#1672
1   2   3   4

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:


 • Thị trường bất động sản khó khăn, các công trình xây dựng bị đình trệ dẫn đến sản phẩm của Công ty tiêu thụ chậm, không hoàn thành kế hoạch đề ra. Cụ thể, doanh thu thực hiện năm 2012 đạt 81% so với kế hoạch, thấp hơn so với năm 2011 là 79.519 triệu đồng.

 • Doanh thu không đạt dẫn đến lợi nhuận năm 2012 đạt (9.888) triệu đồng trong khi kế hoạch đề ra là 4.000 triệu đồng.

 • Nguyên nhân chính ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty là do trong năm Công ty không chạy hết công suất thiết bị nhưng vẫn phải trích khấu hao tài sản cổ định, tiền lương, tiền điện… trong thời gian dừng sản xuất.
 1. Tổ chức và nhân sự

 • Danh sách Ban điều hành:

Họ và tên: Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

 • Giới tính: Nam

 • Ngày tháng năm sinh: 20/11/1968

 • Nơi sinh: Hà Tây

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Quê quán: Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Tây

 • Số CMND: 011501493 do Công an T.P Hà Nội cấp ngày 12/4/2002

 • Địa chỉ thường trú: Số 10 ngõ 255, Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, HN

 • Điện thoại liên lạc: 0913235271

 • Trình độ văn hóa: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Silicat, Thạc sỹ quản trị kinh doanh

 • Quá trình công tác:

  Thời gian công tác

  Chức vụ

  Nơi công tác

  6/1993 – 3/1995

  Nghiên cứu viên

  Trung tâm nghiên cứu công nghệ sành sứ thuỷ tinh

  4/1995 – 5/1998

  Trưởng phòng kỹ thuật

  Công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng

  6/1998 – 10/2000

  Trưởng phòng kỹ thuật, Quản đốc PXSX

  Công ty gạch ốp lát Hà Nội (nay là Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội)

  11/2000 - 7/2003

  Giám đốc

  Công ty Gạch men Viglacera Thăng Long (nay là Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long)

  7/2003 – 11/2005

  Giám đốc

  Công ty Gạch ốp lát Thăng Long Viglacera

  11/2005 – 01/2007

  Giám đốc

  Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera

  01/2007 – 10/2007

  Giám đốc

  Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn

  11/2007 – 01/2008

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

  01/2008 – 6/2009

  Phó Tổng Giám đốc

  Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

  6/2009 – 8/2010

  Phó Tổng Giám đốc

  Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long

  8/2010 – 7/2012

  Phó Tổng Giám đốc

  Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (nay là Tổng công ty Viglacera)

  7/2010 – 12/2012

  Phó Tổng Giám đốc

  Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (nay là Tổng công ty Viglacera)

  Viện trưởng

  Viện nghiên cứu và phát triển Viglacera

  12/2012 - nay

  Phó Tổng Giám đốc

  Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (nay là Tổng công ty Viglacera)

  Viện trưởng

  Viện nghiên cứu và phát triển Viglacera

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long

 • Chức vụ công tác hiện nay:

+Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

 • Chức vụ công tác ở Công ty khác:

+ Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Ban Sản xuất Tổng Công ty Viglacera

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long

+ Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển Viglacera • Số cổ phần nắm giữ: 2.842.400 cổ phần (chiếm 28,71%)

Trong đó:

+ Đại diện phần vốn Nhà nước: 2.574.000 cổ phần (chiếm 26%)

+ Sở hữu cá nhân: 268.400 cổ phần (chiếm 2,71%)

 • Những người có liên quan nắm giữ cổ phần:

  Họ và tên

  Địa chỉ

  Số CMND

  Ngày cấp

  Nơi cấp

  Số lượng

  cổ phần

  Anh: Nguyễn Văn Thường

  Ngách 33/9 Văn Chương, Hà Nội

  012748704

  28/10/2005

  CA Hà Nội

  10

 • Các khoản nợ đối với Công ty: Không

 • Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

 • Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không


Họ và tên: Nguyễn Thị Sửu - Ủy viên Hội đồng quản trị

 • Giới tính: Nữ

 • Ngày tháng năm sinh: 10/07/1961.

 • Nơi sinh: Hà Đông, Hà Tây

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Quê quán: Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam

 • Số CMND: 012055194 do Công an Hà Nội cấp ngày 04/8/1997

 • Địa chỉ thường trú: Số 05 Tập thể Uỷ ban vật giá, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

 • Điện thoại liên lạc: 0913234124

 • Trình độ văn hóa: Lớp 10/10

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán.

 • Quá trình công tác:

  Thời gian công tác

  Chức vụ

  Nơi công tác

  04/1986- 12/1992

  Nhân viên

  Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng

  01/1993-07/1993

  Phó phòng Tài chính - Kế toán

  Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng

  08/1993- 09/1998

  Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

  Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng

  10/1998-03/2003

  Kế toán trưởng

  Công ty Gạch ốp lát Hà Nội (nay là Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội)

  04/2003-06/2007

  Phó Kế toán trưởng

  Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Nay là Tổng công ty Viglacera)

  07/2007- 03/2008

  Kế toán trưởng

  Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Nay là Tổng công ty Viglacera)

  04/2008- nay

  Kiểm soát viên trưởng

  Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Nay là Tổng công ty Viglacera)

 • Chức vụ công tác hiện nay:

+ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

 • Chức vụ công tác ở Công ty khác:

+ Kiểm soát viên trưởng Tổng công ty Vigalcera

+ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera+ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Từ Liêm..

 • Số cổ phần nắm giữ: 995.500 cổ phần (chiếm 10,06%)

Trong đó:

+ Đại diện phần vốn Nhà nước: 990.000 cổ phần (chiếm 10,00%)

+ Sở hữu cá nhân: 5.500 cổ phần (chiếm 0,06%)

 • Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không

 • Các khoản nợ đối với Công ty: Không

 • Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

 • Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không


Họ và tên: Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Hội đồng quản trị

 • Giới tính: Nam

 • Ngày tháng năm sinh: 09/02/1967

 • Nơi sinh: Hưng Yên

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Quê quán: Khoái Châu, Hưng yên

 • Số CMND: 011676664 do Công an T.P Hà Nội cấp ngày 10/9/1998

 • Địa chỉ thường trú: Số 04, ngõ Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Điện thoại liên lạc: 0903427000

 • Trình độ văn hóa: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

 • Quá trình công tác:

  Thời gian công tác

  Chức vụ

  Nơi công tác

  1992- 1993

  Cán bộ

  Công ty liên doanh ôtô Mêkông

  03/1994 – 5/1997

  Cán bộ

  Công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng

  5/1997 – 11/1998

  Trưởng Chi nhánh

  Công ty Kinh doanh và xuất nhập khẩu

  11/1998 – 9/2001

  Phó phòng Kinh doanh

  Công ty Gạch ốp lát Hà Nội (nay là Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội)

  9/2001 – 7/2005

  Trưởng phòng Maketing

  Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng (Nay là Tổng công ty Viglacera)

  7/2005 – 11/2005

  Phó Giám đốc

  Công ty Gạch ốp lát Thăng Long Viglacera (Nay là Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn)

  11/2005 – 01/2007

  Phó Giám đốc

  Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera (Nay là Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn)

  01/2007 – 10/2007

  Phó Giám đốc

  Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn (Nay là Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn)

  11/2007 – 01/2008

  Phó Giám đốc

  Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

  01/2008 – 6/2012

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

  6/2012 - nay

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera

 • Chức vụ công tác hiện nay:

+ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

 • Chức vụ công tác ở Công ty khác:

+ Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera

+ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera • Số cổ phần nắm giữ: 1.546.784 cổ phần (chiếm 15,62%)

Trong đó:

+ Đại diện phần vốn Nhà nước: 1.485.000 cổ phần (chiếm 15%)

+ Sở hữu cá nhân: 61.784 cổ phần (chiếm 0,62%)

 • Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không

 • Các khoản nợ đối với Công ty: Không

 • Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

 • Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không


Họ và tên: Quách Hữu Thuận - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc

 • Giới tính: Nam

 • Ngày tháng năm sinh: 22/6/1974

 • Nơi sinh: Ý Yên, Nam Định

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Quê quán: Yên Minh, Ý Yên, Nam Định

 • Số CMND: 013219980 do Công an T.P Hà Nội cấp ngày 26/09/2009

 • Địa chỉ thường trú: N08, GH13, Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội

 • Điện thoại liên lạc: 0913520727

 • Trình độ văn hóa: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat, Thạc sỹ quản trị kinh doanh

 • Quá trình công tác:

  Thời gian công tác

  Chức vụ

  Nơi công tác

  6/1997 – 7/2000

  Cán bộ Kỹ thuật

  Công ty Xi măng Hà Tiên 2

  8/2000 – 2/2001

  Cán bộ Kỹ thuật

  Nhà máy Thuỷ tinh Phú Thọ

  5/2001 – 01/2002

  Cán bộ Ban chuẩn bị sản xuất

  Công ty Gạch Granite Tiên Sơn

  02/2002 – 7/2003

  Phó Quản đốc PXSX

  Công ty Gạch Granite Tiên Sơn

  8/2003 – 11/2005

  Quản đốc PXSX

  Công ty Gạch ốp lát Thăng Long Viglacera

  11/2005 – 01/2007

  Quản đốc PXSX

  Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera

  01/2007 – 10/2007

  Phó Giám đốc

  Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn

  11/2007 – 6/2012

  Phó Giám đốc

  Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

  6/2012- nay

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

 • Chức vụ công tác hiện nay:

+ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

+ Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn • Chức vụ công tác ở Công ty khác:

+ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera

 • Số cổ phần nắm giữ: 22.022 cổ phần (chiếm 0,22%)

Trong đó:

+ Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần (chiếm 0%)

+ Sở hữu cá nhân: 22.022 cổ phần (chiếm 0,22%)

 • Những người có liên quan:

  Họ và tên

  Địa chỉ

  Số CMND

  Ngày cấp

  Nơi cấp

  Số lượng

  cổ phần

  Vợ: Phạm Thị Thanh Thùy

  N08, GH13, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội

  162659769

  16/5/2008

  CA Nam Định

  680

 • Các khoản nợ đối với Công ty: Không

 • Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

 • Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không


Họ và tên: Ngô Trọng Toán - Ủy viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng

 • Giới tính: Nam

 • Ngày tháng năm sinh: 27/10/1977

 • Nơi sinh: Vĩnh Phúc

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Quê quán: Mê Linh, Vĩnh Phúc

 • Số CMND: 012886345 do Công an T.P Hà Nội cấp ngày 28/6/2006

 • Địa chỉ thường trú: Số 32 A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Điện thoại liên lạc: 0913000212

 • Trình độ văn hóa: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh

 • Quá trình công tác:

  Thời gian công tác

  Chức vụ

  Nơi công tác

  9/1999 - 3/2000

  Nhân viên phòng Tài chính kế toán

  Công ty gốm xây dựng Xuân Hoà

  4/2000 - 11/2000

  Trưởng ban Tài chính

  Nhà máy gạch Bá Hiến

  12/2000 - 5/2006

  Chuyên viên phòng Tài chính kế toán

  Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng

  6/2006 - 7/2006

  Phó phòng Tài chính kế toán

  Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera

  7/2006 - 01/2007

  Kế toán trưởng

  Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera

  01/2007 – 10/2007

  Kế toán trưởng

  Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn

  11/2007 - nay

  Kế toán trưởng

  Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

 • Chức vụ công tác hiện nay:

+ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

+ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn • Chức vụ công tác ở Công ty khác:

+ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera

 • Số cổ phần nắm giữ: 23.900 cổ phần (chiếm 0,24%)

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 23.900 cổ phần (chiếm 0,24%)

+ Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần (chiếm 0%)

 • Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không

 • Các khoản nợ đối với Công ty: Không

 • Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

 • Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không


Họ và tên: Trương Ngọc Minh - Phó Giám đốc

 • Giới tính: Nam

 • Ngày tháng năm sinh: 01/02/1962

 • Nơi sinh: Hà Nội

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Quê quán: Văn Giang, Hưng Yên

 • Số CMND: 010267815 do Công an T.P Hà Nội cấp ngày 12/4/2007

 • Địa chỉ thường trú: Số 67B Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Điện thoại liên lạc: 0913346689

 • Trình độ văn hóa: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

 • Quá trình công tác:

  Thời gian công tác

  Chức vụ

  Nơi công tác

  4/1979 – 6/1990

  Thượng uý - Đại đội trưởng

  Quân chủng không quân

  6/1990 – 6/2000

  Trưởng phòng Tổ chức hành chính

  Công ty vật liệu xây dựng Nam Thắng

  6/2000 – 11/2003

  Trưởng phòng Tổ chức hành chính

  Công ty gạch men Thăng Long (nay là Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long)

  11/2003 – 11/2005

  Phó Giám đốc

  Công ty Gạch ốp lát Thăng Long Viglacera

  11/2005 – 01/2007

  Phó Giám đốc

  Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera

  01/2007 – 07/2007

  Phó Giám đốc

  Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn

  8/2007 – 02/2008

  Trưởng phòng Tổ chức Lao động

  Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm Xây dựng

  02/2008 – nay

  Phó Giám đốc

  Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

 • Chức vụ công tác hiện nay:

+ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

 • Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không

 • Số cổ phần nắm giữ: 12.608 cổ phần (chiếm 0,13%)

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 12.608 cổ phần (chiếm 0,13%)

+ Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần (chiếm 0%)

 • Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: Không

 • Các khoản nợ đối với Công ty: Không

 • Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

 • Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không


Họ và tên: Đoàn Hải Mậu - Phó Giám đốc

 • Giới tính: Nam

 • Ngày tháng năm sinh: 15/3/1978

 • Nơi sinh: Ninh Xá, Bắc Ninh

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Dân tộc: Kinh

 • Quê quán: Ninh Xá, Bắc Ninh

 • Số CMND: 125320993 do Công an Bắc Ninh cấp ngày 21/3/2011

 • Địa chỉ thường trú: Ngõ Chùa Âm Hồn, Nguyễn Trãi, Ninh Xá, Bắc Ninh

 • Điện thoại liên lạc: 0912447525

 • Trình độ văn hóa: 12/12

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat, Thạc sỹ quản trị kinh doanh

 • Quá trình công tác:

  Thời gian công tác

  Chức vụ

  Nơi công tác

  7/2011 – 3/2002

  Nhân viên Ban chuẩn bị sản xuất

  Công ty Gạch Granite Tiên Sơn

  3/2002 – 8/2003

  Đốc công PXSX

  Công ty gạch Granite Tiên Sơn

  8/2003 – 6/2006

  Phó Quản đốc PXSX

  Công ty gạch ốp lát Thăng Long Viglacera

  6/2006 – 01/2007

  Phụ trách phòng Kỹ thuật - KCS

  Công ty Granite Tiên Sơn Viglacera

  01/2007 – 3/2010

  Quản đốc PXSX

  Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn

  3/2010 – 6/2012

  Giám đốc

  Nhà máy Viglacera Tiên Sơn – Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

  6/2012 – 7/2012

  Phó Giám đốc

  Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

  7/2012 - nay

  Phó Giám đốc

  Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

  Giám đốc

  Nhà máy Viglacera Thái Bình – Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

 • Chức vụ công tác hiện nay:

+ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

 • Chức vụ công tác ở Công ty khác: không

 • Số cổ phần nắm giữ: 29.200 cổ phần (chiếm 0,29%)

Trong đó:

+ Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần (chiếm 0%)

+ Sở hữu cá nhân: 29.200 cổ phần (chiếm 0,29%)

 • Những người có liên quan:

  Họ và tên

  Địa chỉ

  Số CMND

  Ngày cấp

  Nơi cấp

  Số lượng

  cổ phần

  Vợ: Nguyễn Thị Điệp

  Ngõ Chùa Âm Hồn, Nguyễn Trãi, Ninh Xá, Bắc Ninh

  125619848

  16/3/2011

  CA Bắc Ninh

  2.100

 • Các khoản nợ đối với Công ty: Không

 • Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

 • Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không
 • Những thay đổi trong ban điều hành:

 • Ông Nguyễn Thế Vinh thôi giữ chức Giám đốc Công ty theo Quyết định số 40/VIT-HĐQT ngày 01/6/2012

 • Ông Quách Hữu Thuận bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty theo Quyết định số 41/VIT-HĐQT ngày 01/6/2012

 • Ông Đoàn Hải Mậu thôi giữ chức Giám đốc Nhà máy Tiên Sơn theo Quyết định số 46/VIT-HĐQT ngày 09/6/2012

 • Ông Đoàn Hải Mậu bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty theo Quyết định số 47/VIT-HĐQT ngày 09/6/2012

 • Ông Bùi Anh Dũng bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà máy Tiên Sơn theo Quyết định số 48/VIT-HĐQT ngày 09/6/2012

 • Ông Đoàn Hải Mậu kiêm giữ chức Giám đốc Nhà máy Thái Bình theo Quyết định số 57/VIT-HĐQT ngày 20/7/2012.

 • Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

 • Công ty có 490 cán bộ, công nhân viên

 • Công ty có chính sách hỗ trợ tiền xăng xe và thâm niên công tác cho công nhân viên

 • Tháng 9/2012 Công ty sắp xếp mô hình tổ chức
 1. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án


 1. tải về 127.95 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương