Báo cáo thưỜng niên công ty cổ phần chế biến thuỷ SẢn xuất khẩu ngô quyềNtải về 440.66 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu29.10.2017
Kích440.66 Kb.
#133
1   2   3   4

Các rủi ro:

Nguồn nguyên liệu cung cấp cho sản xuất thiếu và không ổn định; Việc cạnh tranh giá xuất khẩu giữa các doanh nghiệp trong nước và các nước trong khu vực; Sự việc áp đặt các rào cản kỹ thuật của các nước nhập khẩu; Các khoản chi phí đầu vào , chi phí tài chính tăng là những nguyên nhân tác động trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.


II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Về thực hiện một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu so với kế hoạch năm 2012


Chỉ tiêu

đvt

Thực hiện

Tỷ lệ %

Năm 2011

Năm 2012

So TH 2011

So KH 2012- Sản lượng sản xuất

Tấn

2.160

3.005

139,12

125,20

- Sản lượng tiêu thụ

Tấn

2.112

2.981

141,15

124,20

- Doanh thu tiêu thụ

Tr.đ

237.856

226.525

95,24

103,55

- Lợi nhuận trước thuế

Tr.đ

3.213

2.047

63,71

102,19

- Chi phí thuế TNDN

Tr.đ

475

164

34,52

82,02

- Lợi nhuận sau thuế

Tr.đ

2.738

1.883

68,77

104,49Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 so với kế hoạch đều hoàn thành. Tuy nhiên so với thực hiện năm 2011 về doanh thu chỉ đạt 95% và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 67%. Về doanh thu nguyên nhân chủ yếu là tình hình xuất khẩu năm 2012 gặp rất nhiều khó khăn do còn chịu ảnh hưởng sâu rộng của suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn đến thị trường xuất khẩu bị thu hẹp. Về lợi nhuận, chi phí trả lãi vay dài hạn Ngân hàng làm tăng chi phí tài chính là nguyên nhân chủ yếu làm giảm lợi nhuận so với năm 2011.

Để khắc phục các khó khăn trước mắt, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện các biện pháp đa dạng hóa sản phẩm, gia công các mặt hàng thủy sản xuất khẩu,... nhằm mục tiêu nâng cao sản lượng, giảm giá thành sản phẩm, giữ vững lực lượng công nhân, đồng thời đảm bảo hoạt động phải có hiệu quả.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành

Giám đốc Công ty

- Họ và tên: HUỲNH CHÂU SANG

- Giới tính: Nam

-Ngày sinh: 22/08/1957 - Nơi sinh: Thành phố Cần Thơ

- Quốc tịch; Viêt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Thành phố Cần Thơ

- ĐC thường trú: Số 24/11 Ngô Quyền, P.Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hóa

- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

- Hành vi vi phạm Pháp luật: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

- Số Cổ phần nắm giữ: 265.200 cp chiếm 22,10%/VĐL

Trong đó:

+ đại diện phần vốn Nhà nước: 240.000 cp chiếm 20 %/VĐL

+ Cá nhân nắm giữ: 25.200 cp chiếm 02,10%/VĐL

- Số Cổ phần nắm giữ của những người có liên quan:

+ Vợ: Nguyễn Ngọc Thúy 20.040 cp

+ Con: Huỳnh Ngọc Thạch 19.320 cpPhó Giám đốc Công ty phụ trách kinh doanh

- Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ANH

- Giới tính: Nam

-Ngày sinh: 31/10/1968 - Nơi sinh: Tỉnh Hưng Yên

- Quốc tịch; Viêt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Tỉnh Hưng Yên

- ĐC thường trú: Số 663/18 Mạc Cửu, P.Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học tài chính Kế toán

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty.

- Hành vi vi phạm Pháp luật: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

- Số Cổ phần nắm giữ: 4.680 cp chiếm 0,40%/VĐL

- Số Cổ phần nắm giữ của những người có liên quan:

+ Chị Nguyễn Thanh Hương 80 cpPhó Giám đốc Công ty phụ trách tài chính

- Họ và tên: VÕ THẾ TRỌNG

- Giới tính: Nam

-Ngày sinh: 06/11/1962 - Nơi sinh: Tỉnh Kiên Giang

- Quốc tịch; Viêt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Tỉnh Kiên Giang

- ĐC thường trú: Số 1012 Ng Trung Trực, P.An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (ngành Tài chính Kế toán)

- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty.

- Hành vi vi phạm Pháp luật: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

- Số Cổ phần nắm giữ: 8.400 cp chiếm 0,70%/VĐL

- Số Cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: Không

Kế toán trưởng Công ty

- Họ và tên: NGUYỄN KIM BÚP

- Giới tính: Nữ

-Ngày sinh: 02/07/1970 - Nơi sinh: Tỉnh Hậu Giang

- Quốc tịch; Viêt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Long Mỹ- Hậu Giang

- ĐC thường trú: Số 14 đường Bùi Thị Xuân, tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh

- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty

- Hành vi vi phạm Pháp luật: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

- Số Cổ phần nắm giữ: 3.560 cp chiếm 0,3%/VĐL

- Số Cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: Không

Trưởng phòng kinh doanh:

- Họ và tên: NGUYỄN TIẾN PHÚ

- Giới tính: Nam

-Ngày sinh: 08/8/1973 - Nơi sinh: Tỉnh Kiên Giang

- Quốc tịch; Viêt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Tỉnh Quảng Nam

- ĐC thường trú: Số 388/35, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Rạch Giá, Kiên Giang

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm ngoại ngữ

- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên BKS – Trưởnng phòng kinh doanh

- Hành vi vi phạm Pháp luật: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

- Số Cổ phần nắm giữ: 20 cp

- Số Cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: Không

Trưởng phòng kỹ thuật

- Họ và tên: TRẦN ĐÀM MINH TÂM

- Giới tính: Nam

-Ngày sinh: 02/8/1971 - Nơi sinh: Tỉnh An Giang

- Quốc tịch; Viêt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Tỉnh An Giang

- ĐC thường trú: Số 50/487A, P. Vĩnh Hiệp, Rạch Giá, Kiên Giang

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học công nghệ chế biến thủy sản

- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên BKS – TP Kỹ thuật Công ty

- Hành vi vi phạm Pháp luật: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

- Số Cổ phần nắm giữ: 120 cp

Số Cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: Không

- Tình hình nhân sự năm 2012

Trong năm 2012 thực hiện di dời Nhà máy 326-328 Ngô Quyền từ thành phố Rạch Giá về Nhà máy mới tại Khu công nghiệp cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành. Công tác sắp xếp, ổn định tổ chức sản xuất được đặt ra trong điều kiện còn nhiều khó khăn do đa số công nhân lành nghề nghỉ việc, Công ty phải thu tuyển Công nhân mới, chưa qua đào tạo trong ngành chế biến thủy sản.

- Tổng số CNVC bình quân: 400 người

Trong đó: + Trực tiếp: 30 người

+ Gián tiếp: 370 người

- Các chính sách đối với người lao động: Được thực hiện đúng theo quy định của luật lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và quy chế trả lương, thưởng của Công ty.Phân theo trình độ chuyên môn

S.lượng (người)

Tỷ lệ %

- Đại học

16

4,00

- Cao đẵng, Trung cấp

22

5,50

- Sơ cấp và công nhân kỹ thuật

362

91,50

Phân theo thực hiện tuyển dụng- Có xác định thời hạn

208

52,00

- Lao động thời vụ

192

48,00

Tổng cộng

400

100,00

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện dự án

- Trong Năm 2012 Công ty đầu tư xây dựng cà mua sắm một số máy móc thiết bị phục vụ sản xuất trị giá 1.867.383.759 đ, Cụ thể như sau:

- Xây dựng kho vật tư bao bì, Nhà bao che , nền kho trữ đông, Mua sắm 01 máy tách thịt trang bị phân xưởng Chả cá, Mua 01 máy bơm áp lực phòng cháy chửa cháy

- Hệ thống xử lý nước thải công suất 500 m3 ngày đêm tại Nhà máy Tắc Cậu, giá trị đầu tư ban đầu khoảng 4 tỷ động. Hiện tại đang trong thời gian vận hành chạy thử. Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào đầu năm 2013.

- Hoàn thành công tác di dời máy móc thiết bị, kho tàng từ Nhà máy 326-328 Ngô Quyền về Nhà máy mới tại địa chỉ Ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang.

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chínhVề thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2012 so với năm 2011


Chỉ tiêu

Đvt

Năm 2011

Năm 2012

%

- Tổng giá trị tài sản

Tr.đ

110.441

101.679

92,07

- Doanh thu tiêu thụ

Tr.đ

237.856

226.540

95,24

- Lợi nhuận trước thuế

Tr.đ

3.213

2.047

63,70

- Chi phí thuế TNDN

Tr.đ

475

164

34,53

- Lợi nhuận sau thuế

Tr.đ

2.738

1.883

68,77

- Cổ tức thực hiện

%/năm

12

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu


Chỉ tiêu

Năm 2011

Năm 2012

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh tóan+ Hệ số thanh tóan ngắn hạn

0,79 lần

0,69 lần

+ Hệ số thanh tóan nhanh

0,42 lần

0,42 lần

2. Chỉ tiêu về cơ cầu vốn+ Hệ số nợ/Tổng tài sản

1,15 %

0,83 %

+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

16,62 %

11,77 %

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động+ Vòng quay hàng tồn kho

16,77 ngày

8,56 ngày

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản

2,15 lần

2,23 lần

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

0,01 lần

0,01 lần

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

0,17 lần

0,12 lần

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

0,02 lần

0,02 lần

+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh /Doanh thu thuần

0,01 lần

0,01 lần

5. Thông báo cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a/- Cổ phần:

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 31/12/2013

Tổng số cổ phần: 1.200.000 cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hàng: Cổ phần phổ thông

Số lượng cổ phần được tự do chuyển nhượng: 1.200.000 cổ phần

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 00 cổ phần

b/- Cơ cấu cổ đông:

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty


STT

Tên cổ đông

Địa chỉ

Số

cổ phần

Giá trị (đồng)

Tỷ lệ (%)

1

ĐD Vốn Nhà nước:

Công ty DL-TM KG

ông Huỳnh Châu Sang


190 Trần Phú, p. Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang

240.000

2.400.000.000

20,00

2

Công ty TNHH MTV

Kiên Hùng IKhu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, Châu Thành, Kiên Giang

180.000

1.800.000.000

15,00

3

Nguyễn Duy Phước

483/6 Lê Văn Sỹ, P.12,

Q. Phú Nhuận, TpHCM61.200

612.000.000

5,105

Nguyễn Thanh Hùng

522/12 Trương Định, P.9, Q.3, TPHCM

79.020

790.200.000

6,60
Tổng cộng
560.220

5.602.200.000

46,69


Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ

Căn cứ vào Giấy CNĐKKD Số 1700460163 đăng ký lần đầu ngày 23/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 24/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 11/03/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 19//2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang cấp thì danh sách cổ đông sáng lập của Công ty gồm:S

TT

Tên cổ đông

Địa chỉ

Số

cổ phần

Giá trị (đồng)

Tỷ lệ (%)

1

ĐD Vốn Nhà nước: Công ty DL-TM KG Ô. Huỳnh Châu Sang

190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, tp Rạch Giá tỉnh Kiên Giang

200.000

2.000.000.000

16,66

2

Ô. Đặng Minh Luân

65 đường Lê Lợi, Q1, thành phố Hồ Chí Minh

20.000

200.000.000

1,66
Tổng cộng
220.000

2.200.000.000

18,32


tải về 440.66 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương