Báo cáo sơ KẾt học kỳ I năm học 2015 2016tải về 325 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích325 Kb.
#100468
1   2   3   4

  • Thực hiện tốt công tác quản lý vật tư thực hành thí nghiệm

8. Công tác quản lí, chỉ đạo đối với trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp

TT. KTTH-HN thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được Phòng GD-ĐT giao:

+ Dạy nghề cho học sinh khối 8 toàn quận.

+ Thực hiện Test tư vấn hướng nghiệp cho học sinh (lồng ghép trong chương trình dạy nghề tại TT. KTTH-HN).

+ Chì đạo công tác hướng nghiệp cho Ban Chỉ đạo công tác hướng nghiệp các trường.

+ Có kế hoạch tổ chức tham quan cho ban hướng nghiệp các trường (HK1).

+ Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng cho giáo viên môn Công nghệ trong năm học.

9. Công tác phổ cập giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia

a) Phổ cập giáo dục THCS:

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch PCGD THCS:+ Thuận lợi:

Lãnh đạo quận và các phường luôn quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện, đầu tư về mọi mặt cho sự nghiệp giáo dục. Hệ thống các trường học từ mầm non đến trung học trong quận tiếp tục phát triển ổn định, bền vững. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được chuẩn hoá và nâng chuẩn, ổn định và yên tâm công tác là tiền đề thuận lợi cho các bậc học, cấp học có sự chuyển biến tích cực và từng bước phát triển toàn diện trên địa bàn quận.

MTTQ quận và các đoàn thể, các tổ chức xã hội đã gây quỹ và cấp nhiều học bổng góp phần hỗ trợ việc khuyến học, phát triển tài năng cho các em hiếu học và các em có gia đình khó khăn. Hiệu trưởng các trường phổ thông cũng là thành viên của Ban Chỉ đạo phổ cập bậc trung học và được củng cố hàng năm đã quan tâm và thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục tại địa phương.

Việc ngăn chặn học sinh lưu ban, bỏ học đã được thực hiện tốt, góp phần tạo điều kiện vững chắc cho thành quả phổ cập tại quận.+ Khó khăn:

Trường Ban Chỉ đạo PCGD-CMC phường, cán bộ vận động phổ cập phường, giáo viên chuyên trách vẫn còn biến động hàng năm về nhân sự cũng khiến cho phường có khó khăn khi thực hiện hồ sơ PCGD-CMC.

- Số phường, xã, quận, huyện đạt chuẩn PCGD.THCS: 15/15

- So với kế hoạch đạt tỉ lệ: 100 %b) Phổ cập bậc trung học:

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phổ cập bậc trung học (đã nêu ở mục 9.a) trên).- Số phường, xã, đạt chuẩn phổ cập bậc trung học: 15/15

- So với kế hoạch đạt tỉ lệ: 100 %c) Trường chuẩn quốc gia:

Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia:+ Có sự quan tâm của cấp Ủy và UBND địa phương, đã có kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia (trong kế hoạch phát triển của ngành GD đến năm 2020 có ít nhất 2 trường).

+ Khó khăn trong giải toả mặt bằng, thủ tục xây dựng trường mới còn phải qua nhiều bước nên có khó khăn trong khởi công xây dựng được thêm trường mới.+ Ngoài ra, sự di dân cơ học, yêu cầu của cha mẹ HS muốn cho con vào học trường tốt cũng là những khó khăn trong xây dựng trường chuẩn quốc gia.

10. Công tác giáo dục Hòa nhập

a) Công tác thông tin tuyên truyền

  • Phòng Giáo dục phổ biến đầy đủ các thông tư, điều lệ liên quan đến công tác giáo dục học sinh khuyết tật hòa nhập cho các đơn vị.

  • Chỉ đạo Ban giám hiệu triển khai Quyết định, Luật người khuyết tật và Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT- BGDĐT- BLĐ-TBXH-BTC quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật đến toàn thể GVCN, GVBM, và các tổ chức đoàn thể trong Hội đồng sư phạm nắm rõ các quy định.

  • Giáo viên chủ nhiệm qua thời gian theo dõi quá trình học tập của học sinh, phát hiện có dấu hiệu khuyết tật thực của học sinh, thực hiện vận động gia đình đưa trẻ đến Trung tâm giáo dục hòa nhập để chuẩn đoán. Phối hợp với UBND Phường cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật cho học sinh, để các em được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định.

  • Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch hỗ trợ học tập cho trẻ.

  • Đánh giá kết quả học tập của học sinh trên nguyên tắc động viên, khuyến khích, không kì thị, phân biệt. Dưa trên sự tiến bộ của học sinh.

  • Lưu hồ sơ để thực hiện các điều kiện ưu tiên cho học sinh trong học tập và tuyển sinh...

b) Số liệu học sinh, giáo viên dạy học sinh hòa nhậpTT

KHỐI LỚP

GV tham gia giảng dạy

Số học sinh theo các dạng khuyết tật

T.số

Nữ

Khiếm thị

Khiếm thính

Chậm PT trí tuệ

Vận động

Tật khác

Đa tật

T.số

Nữ

T.số

Nữ

T.số

Nữ

T.số

Nữ

T.số

Nữ

T.số

Nữ

1

Lớp 6

61

46

0

0

1

0

4

1

1

0

0

0

0

0

2

Lớp 7

40

29

0

0

0

0

3

2

1

0

0

0

0

0

3

Lớp 8

23

16

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Lớp 9

66

52

0

0

1

1

3

0

2

2

0

0

0

0

Tổng cộng

190

143

1

0

2

1

11

3

5

3

0

0

0

0


c) Tình hình thực hiện chế độ, chính sách

Thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Trong HKI, Tài chính quận đã cấp hỗ trợ cho GVCN các lớp có học sinh khuyết tật 300.000đ/người.

Nhà trường đã thực hiện chế độ, chính sách cho miễn 100% học phí theo quy định và học phí 2 buổi cho học sinh khuyết tật.

III.Nhận xét, đánh giá.

1. Hoạt động chung.

a) Những hoạt động chung :

- Những việc đã làm được:

+ Có kế hoạch cả năm học, học kỳ, tháng cụ thể. Học sinh có đủ chỗ học với bàn ghế đúng quy cách. GV và HS có đủ sách theo chương trình mới. Thực hiện giảm tải trong dạy và học theo đúng chỉ đạo của Bộ và Sở. Các tiết thực hành dược thực hiện với chất lượng tốt không còn tình trạng dạy chay. Các hoạt động chuyên môn tiếp tục duy trì nền nếp, có chất lượng và đi vào thực chất. Ứng dụng CNTT ngày càng nhiều trong dạy và học. Đội ngũ GV có tinh thần trách nhiệm và đều tay. Các trường nỗ lực thực hiện nhiệm vụ năm học đã được Phòng GD-ĐT duyệt. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm theo tinh thần chỉ đạo của Sở. Các tổ chức chính trị trong nhà trường được kiện toàn. Kế hoạch chuẩn hoá và nâng chuẩn giáo viên đang được thực hiện tốt theo đúng kế hoạch của Phòng GD-ĐT.

+ Tiếp tục triển khai và thực hiện việc đổi mới PPDH theo hướng chuẩn kiến thức, kỹ năng, cá thể hoá và chống đọc chép, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh,....

- Tâm đắc nhất so với trước:

+ Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch chuyên môn của năm học, tăng cường giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, đa dạng các hoạt động thông qua mô hình sân khấu hóa, mô hình vườn trường…trong xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở các trường và TTKTTH-HN.

+ Chất lượng gíáo dục tiếp tục ổn định và phát triển thể hiện qua các hoạt động dạy học, đầu tư đổi mới phương pháp, ứng dụng CNTT như một phương tiện hỗ trợ tích cực cho hoạt động dạy học hướng đến cá thể người học, GV đã phát huy tốt ĐDDH tự làm tạo hứng thú nơi học sinh.

+ Hoạt động nổi bật của ngành học phổ thông là tổ chức liên tục các chuyên đề chuyên môn. Bồi dưỡng cho 100% GV bộ môn cùng chủ nhiệm để dạy chữ kết hợp dạy người. Thực hiện ma trận đề và phát huy ưu điểm của kỹ thuật dạy học hợp tác hướng đến cá thể học sinh được hưởng ứng tích cực. GV đăng ký thực hiện đảm bảo chất lượng thật, thầy dạy thật, trò học thật tạo niềm tin cho gia đình, nhà trường và xã hội.

+ CLB Tin học ngành tiếp tục phát huy thế mạnh về chất lượng hoạt động. Đó là tính định hướng xem CNTT như là phương tiện hiện đại hỗ trợ tích cực cho việc đổi mới phương pháp. Tổ GAĐT của mỗi đơn vị đều được BGH quan tâm, tạo điều kiện triển khai các chuyên đề được tập huấn tại trường. Đến nay đa số GV đã có thể tự thiết kế bài giảng điện tử theo yêu cầu của tiết dạy.

- Những việc chưa làm được:

+ Việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng cá thể hoá có khó khăn đối với lớp có sĩ số HS đông. Một số GV lớn tuổi còn quen với cách giảng dạy cũ chưa mạnh dạn trong việc đổi mới.

+ Khó khăn về kinh phí khiến cho việc tổ chức tham quan thực tế thực hiện chưa đạt yêu cầu đề ra. Khó khăn về kinh phí cũng khiến cho việc mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học, mua sắm dụng cụ TDTT, mua sắm nhạc cụ…chưa phong phú.

b) Kết quả giáo dục:

So với kết quả năm học 2014-2015:

+ Giữ vững chất lượng đạo đức: số học sinh xếp loại hạnh kiểm từ trung bình trở lên là %.

+ Giữ vững chất lượng học tập: số học sinh xếp loại học lực từ trung bình trở lên là %.

+ Các trường đang nỗ lực ngăn chặn dòng chảy lưu ban, bỏ học.

2. Hoạt động ngoại khoá, giáo dục toàn diện:

+ Các trường vẫn thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh, chống dạy chay, không nặng về dạy chữ mà xem nhẹ hoặc lơi lỏng các mặt giáo dục khác. Các hoạt động ngoại khoá phong phú hơn, các điểm tham quan mới được đưa vào kế hoạch - địa bàn tham quan không chỉ trong phạm vi nội thành mà còn mở rộng ra ngoại thành TP HCM và tỉnh lân cận, việc tổ chức chức các hoạt động ngoại khoá cũng đi sâu vào mục đích giáo dục.

+ Xây dựng các phòng chức năng, tăng cường số lượng và chất lượng các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học vẫn đang được tích cực thực hiện bằng ngân sách Nhà nước và xã hội hoá.

3. Hoạt động chuyên môn:

Các hoạt động chuyên môn từ Phòng GD-ĐT đến trường:

+ Có kế hoạch và lịch thực hiện cụ thể, đi vào nền nếp.

+ Có sự đầu tư nghiêm túc hơn, có chất lượng hơn.

+ Đi vào thực chất, có đánh giá, đúc rút kinh nghiệm.

+ Phù hợp với trọng tâm môn học.

+ Đáp ứng yêu cầu đổi mới PPGD, đổi mới kiểm tra, đánh giá.

IV. Những kiến nghị: Không

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG

- Sở GDĐT;

- Lưu: VT, Tổ Phổ thông.

(Đã kí)


Cao Long

tải về 325 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương