Báo cáo quá trình xây dựNG


IV. TIÊU CHUẨN 4: TÀI CHÍNH , CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌCtải về 286.5 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2017
Kích286.5 Kb.
#4266
1   2   3

IV. TIÊU CHUẨN 4: TÀI CHÍNH , CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Thực hiện tốt quy định công khai điều kiện dạy học , chất lượng giáo dục , quản lý tài chính , tài sản , tự chủ tài chính , các nguồn kinh phí được đầu tư, hổ trợ của nhà trường theo tinh thần Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT v/v ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.2. Khuôn viên nhà trường:

Trường có diện tích: 17. 202 m2

( Theo giấy chứng nhận số BM 390181, cấp ngày 11/12/2013,của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên ) .

Tổng số học sinh năm học 2013 – 2014 là 573 HS, diện tích bình quân là 29 m2/ học sinh. Có cổng trường, biển trường, tường rào xây bao quanh trường, đủ các hạng mục công trình, cảnh quan khuôn viên nhà trường bố trí hợp lý, đảm bảo Xanh – Sạch - Đẹp đáp ứng tốt nhu cầu học tập, vui chơi giải trí của học sinh và đảm bảo tổ chức các hoạt động dạy học và sinh hoạt.

3. Có đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học

4. Cơ cấu các khối công trình trong nhà trường:

a. Khu phòng học

Tổng số phòng học 16, trong đó có: 10 phòng học kiên cố cao tầng, có đủ ánh sáng, quạt điện, có khẩu hiệu trang trí, ảnh Bác, nội quy theo đúng quy định để học theo lớp, 4 phòng học bộ môn, 1 phòng học Âm nhạc:

- Có 5 phòng học bộ môn gồm:

+ Phòng bộ môn Vật lý- Công nghệ: 64m2, bình quân 2,0 m2/hs

+ Phòng bộ môn Hoá học: 64m2, bình quân 2,0m2/hs

+ Phòng bộ môn sinh học: 64 m2, bình quân 2,0m2/hs.

+ Phòng bộ môn tin học : 64 m2,

+ Phòng học Âm nhạc : 64m2

Các phòng học bộ môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học ,tin học, Âm nhạc đều có tủ chứa thiết bị, có hệ thống sổ sách theo dõi, có thời khóa biểu, có nội quy, có các khẩu hiệu trang trí - Có phòng học nhạc riêng (phòng nghe nhìn), có đầy đủ dụng cụ để học Âm nhạc ,đầu chiếu Projector

Có 02 bộ máy chiếu đa năng, 01 tivi, 01 đầu video, 02 Radiocasete (phục vụ dạy và học tiếng Anh).b. Khu phục vụ học tập:

Thư viện có 01 phòng kho chứa sách 15m2, phòng đọc giáo viên 60 m2 và 01 phòng đọc học sinh có diện tích 60m2. Vốn sách như sau:

+ SGK: 3540 cuốn

+ STK: 3185 cuốn

+ Sách nghiệp vụ: 632 cuốn

+ Báo: 2 loại; Tạp chí: 13

- Thư viện đạt chuẩn theo Quyết định 01/2003/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo vào tháng 10/ 2010

- Công tác Thiết bị, thực hành: Có 1 phòng thiết bị, diện tích kho 15m2, có đủ hồ sơ quản lý thiết bị, đảm bảo 100% các tiết dạy đều có đồ dùng dạy học được sử dụng thuận tiện.

- Phòng truyền thống : 40m2 được trang trí đẹp, đủ nội dung, có sổ truyền thống... thể hiện được những thành tích, những đóng góp của các tập thể, cá nhân đối với nhà trường trong quá trình xây dựng và phát triển.

Phòng Công đoàn: 20m2

Khu bãi tập: diện tích: 4550m2 tiếp tục được quy hoạch theo đúng chuẩn quy định về giáo dục thể chất.

Sân chơi: Diện tích 2108,2m2, có nhiều cây xanh bóng mát, nhiều cây cảnh làm đẹp cảnh quan nhà trường.c. Khu Văn phòng:

Phòng Hiệu trưởng: 36m2

Phòng Phó hiệu trưởng: 36 m2

Văn phòng nhà trường: 86m2

Phòng Văn thư – Kế toán:20 m2

Phòng Y tế học đường : 20m2

Phòng Bảo vệ: 15m2

d. Khu vệ sinh: Có 03 khu

+ Khu cho giáo viên: 04 tự hoại (nam, nữ riêng), có diện tích 9m2

+ Khu cho học sinh: 04 tự hoại: 36m2 (nam, nữ riêng biệt), có diện tích 48m2

e. Khu để xe: 05 khu

+ Khu của giáo viên: 40m2.

+ Khu của học sinh: diện tích 135m2

f. Có hệ thống nước sạch:

+ Nước uống sạch

Thoát nước: Trường có hệ thống thoát nước hợp lý, sạch sẽ, đảm bảo hợp vệ sinh.

5. Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học ; có Website thông tin trêm mạng internet hoạt động thường xuyên , hổ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường.V. TIÊU CHUẨN 5: QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG , GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Xác định “Giáo dục đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, của nhà nước và của toàn dân” nên trong nhiều năm qua, trường THCS Trường Chinh đã quan tâm làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, cụ thể như sau:

- Nhà trường, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để toàn dân nhận thức sâu sắc: Giáo dục là quốc sách hàng đầu, giáo dục là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Hội đồng giáo dục ở địa phương đã được thành lập và hoạt động có hiệu quả góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Ngay từ năm 2008, nhiệm vụ xây dựng trường THCS Trường Chinh đạt chuẩn quốc gia đã được thể hiện trong các Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND, UBND xã Hòa Hiệp Bắc.

Nhà trường đã phối kết hợp chặt chẽ với các lực lượng xã hội ở địa phương trong công tác giáo dục học sinh, có nhiều hình thức huy động các lực lượng xã hội để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Vì thế, trường không có học sinh vi phạm các tệ nạn xã hội.

Hoạt động của Hội cha mẹ học sinh nhà trường trong những năm qua thực sự đã đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác chủ nhiệm, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh thông qua sổ liên lạc, điện thoại và trao đổi trực tiếp(khi cần).

Tranh thủ sự giúp đỡ của các lực lượng xã hội để xây dựng cơ sở vật chất, phấn đấu xây dựng nhà trường đạt chuẩn Quốc gia.

Kết quả huy động trong các năm như sau:Năm học

Huy động

Chi

HuyệnHội P/h

Doanh nghiệp

Tổng H/động

Khen thưởng HS

XD ,tu sửa CSVC

Tổng chi

2010-2011

500 bao xi măng
38.110.000

22.182.000

60.292.000

5.400.000

54.892.000

60.292.000

2011-201248.210.000
48.210.000

5.400.000

42.810.000

48.210.000

2012-201325.470.000

50 bao xi măng

25.470.000

8.020.000

17.450.000

25.470.000

2013-201414.000.000

40 bao xi măng

17.000.000
17.000.000

17.000.000

Cộng

500bao xi măng
125.790.000

22.182.000

90 bao xi măng150.972.000

23.820.000

132.152.000

150.972.000

Đánh giá: Công tác Xã hội hóa giáo dục góp phần tích cực trong việc cải thiện cơ sở vật chất và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nâng cao chất lượng dạy học, tạo môi liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ CỦNG CỐ CÁC TIÊU CHUẨN NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những mặt còn tồn tại, phấn đấu thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, trường THCS Trường Chinh phấn đấu duy trì và củng cố các tiêu chuẩn như sau:* Tiêu chuẩn 1:

- Có kế hoạch thường xuyên cho giáo viên tự học, tự bồi dưỡng và đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thường xuyên cho các đồng chí cán bộ tổ hành chính quản trị đi học bồi dưỡng nghiệp vụ để đáp ứng được đầy đủ nhu cầu hoạt động dạy và học của nhà trường.

- Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể, Hội cha mẹ học sinh.* Tiêu chuẩn 2:

- Tiếp tục tham mưu với Phòng GD - ĐT Huyện Đông Hòa mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ , giáo viên và nhân viên.

- Tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ,giáo viên, nhân viên theo học các lớp bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn.

* Tiêu chuẩn 3:

Phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục và giữ vững danh hiệu trường đạt tập thể LĐXS, hạ tỉ lệ học sinh xếp loại học lực yếu kém xuống dưới 4% ; hạ tỉ lệ học sinh lưu ban xuống dưới 1,0%, không có học sinh bỏ học. Công tác phổ cập GDTHCS đạt hiệu quả năm sau cao hơn năm trước.

Các tổ chuyên môn tổ chức hoạt động chuyên đề có bài bản, khoa học đạt chất lượng tốt và quy mô áp dụng rộng rãi hơn.

* Tiêu chuẩn 4:

Có kế hoạch mua sắm thêm phương tiện nghe nhìn hiện đại: Máy chiếu đa năng, bổ sung thường xuyên trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, sách tham khảo... Nâng cấp các trang thiết bị làm việc các phòng hiệu bộ, tổ chuyên môn, phòng vi tính, phòng truyền thống,...

Tham mưu với Đảng và chính quyền địa phương đầu tư kinh phí xây dựng cho một nhà đa năng vào giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2018.

* Tiêu chuẩn 5:

Làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, công tác xã hội hoá giáo dục, huy động mọi lực lượng xã hội tham gia vào công tác giáo dục, đầu tư cho giáo dục.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hội cha mẹ học sinh.

Giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011- 2015, phấn đấu mọi mặt để đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn tiếp theo.PHẦN IV: KẾT LUẬN

Qua quá trình phấn đấu hết mình của Hội đồng sư phạm nhà trường, bên cạnh sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các ban ngành có liên quan và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT Huyện Đông Hòa và sự chỉ đạo kịp thời tích cực của Đảng uỷ, HĐND, Uỷ ban nhân dân xã Hòa Hiệp Bắc, trường THCS Trường Chinh đã phấn đấu đạt kết quả đáng phấn khởi ở mọi mặt.

Xét theo các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia theo Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/02/2012 ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở , trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia . Trường THCS Trường Chinh nhận thấy nhà trường có đủ điều kiện đạt trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia.

Vậy nhà trường báo cáo đề nghị các cấp có thẩm quyền về kiểm tra, đánh giá trường THCS Trường Chinh đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2014.HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :

- PGD &ĐT (báo cáo)

- Đảng ủy xã ( báo cáo)

- UBND xã ( báo cáo)- Lưu văn thư Trương Văn Minh


tải về 286.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương