Báo cáo kỹ thuật – Hợp phần undptải về 1.07 Mb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu26.08.2018
Kích1.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Dự án Tăng cường Khả năng Chống chịu với Khí hậu cho Cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc
globalenvironmentfacility.jpgbo-nong-nghiep-logodescription: logo undp


Báo cáo kỹ thuật – Hợp phần UNDP

SỔ TAY HƯỚNG DẪN LẬP BẢN ĐỒ RỦI RO CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Hà Nội, 09/2016

Promoting Climate Resilient Infrastructure in Northern Mountain Provinces of Vietnam

P
Chú thích

Báo cáo này được đệ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN và PTNT) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) bởi Ban Quản lý Trung ương dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho CSHT các tỉnh MNPB”. Những quan điểm, kết luận và khuyến nghị trong tài liệu này không đại diện cho quan điểm của Bộ NN và PTNT cũng như UNDP.

Thông tin liên hệ:

Ông Trần Văn Lam, Giám đốc dự án

Ban Quản lý các dự án nông nghiệp

Số 16 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

pcrinmp@apmb.gov.vn

Hoặc Bà Ujala Qadir

Email: Ujala.qadir@gmail.com


Mục lục


Mục lục 3

Danh mục bảng biểu 4

Danh mEF _Toc463427317 \ 5

1.1BIỚI THI 7

1.2CCRI.rúc củúc c tay 8

1.3Si liệuhiệmDBTT do BĐKH 8

1.4Mà hđích biên so tới các 9

1.5Githiết kế vác thuhi ngh 10

1.6Khung khái niTT 12

PH t 2: PHƯƠNG PHÁP THn đồ không gian. hiện kết quả.thống kê CSHT. KếtBĐKH VÀ LG PHÁP THn đồ khô(CVARM) 15

Giai đoPH 1: Huy đđoPHÁP THn đồ không gian 15

Hoạt động 1: L1: độngcủa chính phủ tham gia của các bên liên quan 16

Giai đovvi2: Khung khái nian do khung phương pháp lun 18

Hoạt động 2: Xác đđộngXem tiêu cêuđhoêuđđộng CVARM 19

Hodân vv. 3: Xác đ vv...g đến sinh k 19

Hoc độ tổ 4: Xác độ tổn thương và thông tin CSHT 21

Hoạt động 5: Xác đđộngcác yác đđộngkhoản tham chiếu cho nhà tthc đđộngCSHT 23

Hoong cuố 6: Xây d cuốn sổ tay nàyết 26

Giai đo90 3: Đánh giá TTDBTT 36

Hoo dài.g 7: Xây dài. ch dài.TTDBTT và gán trọng số 37

Hoạt động 8: Tham vộngy là như nhaup đánh giá TTDBTT 43

Hohi tiết 9: Chui tiết.u g thu thết.u hội t 43

Hoã có,hi 11: Chu có,hiệu và hồ 44

Hoạt động 12: Tính tộng đnh tộng t thgiá trộ TTDBTT phBTTộng 46

Hohức hợp 13: Phân tích dho một 48

Hoạt động 14: L ạt độngSo sánh tuổTTDBTT 51

Hoiao thô 15: Di5ao thôngvào Vậ 53

Giai đoờn 4: Đánh giá và lao thông nông th 56

Honh giá 16: Xây dgiá TTDBTT dháp luận cho việc lập bản đồ và chỉ số rủi ro 56

1.Bản đm họađộ 59

2.Th tỉnh Bắc Kạn v 60

Hoạt động 17: Tư vấn phương pháp lập bản đồ rủi ro 80

Hoạt động 18: Xây dựng bản đồ atlas và các công cụ dễ sử dụng khác 81

PHẦN 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM 82

PHẦN 4: ỨNG DỤNG THỰC TIỄN 83

1.1Ứng dụng kết quả hoạt động CVARM 83

1.1Truy cập tư liệu của dự án CRI 84

1.2Tập hợp nhóm thực hiện CVARM 85

PHẦN 8: BẢNG BIỂU VÀ CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN 86

Nguồn 1: Xác định các bên liên quan 86

Nguồn 2: Mẫu Điều khoản tham chiếu cho nhà thầu lập bản đồ nguy cơ rủi ro 88

Nguồn 3: Kết quả dự tính khí hậu cho dự án CRI 92

Nguồn 4: Nguồn tài liệu dự tính khí hậu trực tuyến 100

Ngung 5: Hưung tương lai ở qui thảo về chung TTDBTT 102

Nguồn 6: Các chả dựa trên phiví dc) 110


Danh mục bảng biểuDanh mEF _Toc463427317 \


GEF:

Quỹ Môi trường toàn cầu

CRI:

Dự án Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho CSHT các tỉnh miền núi phía Bắc

UNDP

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc

ADB

Ngân hàng Phát triển châu Á

Bộ NN và PTNT

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

CVARM

Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và lập bản đồ rủi ro

IPCC

Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu

AR5

Báo cáo Đánh giá số 5

SREX

Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về Quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu

Sở NN và PTNT

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bộ TN và MT

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sở TN và MT

Sở Tài nguyên và Môi trường

DMC

Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai

CCFSC

Ủy ban  phòng chống lụt bão Trung ương

DDMFC

Cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão

IWE

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi Trường 

FAO

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc

SRES

Báo cáo đặc biệt về các kịch bản phát thải

RCPs

Kịch bản nồng độ tập trung khí nhà kính của IPCC

GCMs

Mô hình Khí hậu Toàn cầu

RCMs

Mô hình Khí hậu Khu vực

CAM

Mô hình khí quyển cộng đồng

PRECIS

Mô hình Khí hậu Khu vực của Trung tâm Hadley, Vương quốc Anh

RegCM

Mô hình khí hậu khu vực RegCM

CWRF

Mô hình Nghiên cứu và Dự báo thời tiết

RCMs

Mô hình khí hậu khu vực

NASA

Bộ dữ liệu toàn cầu NEX-GDDP của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ

CMIP5

Dự án so sánh đa mô hình kết hợp pha 5

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương