Báo cáo chi tiết chuyêN ĐỀ nghiên cứUtải về 151 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu21.01.2022
Kích151 Kb.
#88655
  1   2   3   4   5

BÁO CÁO CHI TIẾT CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU


Cải cách thu thuế trong lĩnh vực bán lẻ/ hộ kinh doanh, thay thuế: “khoán- doanh thu” bằng “mua- bán doanh thu” thực chất. Thu đủ thuế 100%, tạo môi trường văn hóa thương mại.

MỤC LỤC


T/T

Nội dung.

Trang

1

Đặt vấn đề.

2

2

Thực trạng thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ/ hộ kinh doanh tại Việt Nam.

3

3

Các nguyên nhân thất thu thuế trong kinh doanh bán lẻ & vấn đề đặt ra đối với các giải pháp cũ đã thực hiện hoặc đã đề xuất, chống thất thu từ trước tới nay.

10

4

Phương án đột phá quản l‎ý thu Thuế trong lĩnh vực bán lẻ/ Hộ kinh doanh.


14

5

Tài liệu tham khảo.

18ĐẶT VẤN ĐỀ:

- Một nền tài chính quốc gia lành mạnh phải dựa chủ yếu vào nguồn thu từ nội bộ nền kinh tế quốc dân.Tất cả các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước đều được đáp ứng qua các nguồn thu từ thuế, phí và các hình thức thu khác... Thuế được coi là khoản thu quan trọng nhất, vì khoản thu này mang tính chất ổn định và khi nền kinh tế càng phát triển thì khoản thu này càng tăng. Ở Việt Nam, Thuế thực sự trở thành nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước bắt đầu từ năm 1990 & những năm gần đây đã chiếm tỷ trọng trên 90% tổng nguồn thu.


- Tuy nhiên, ngay từ khi thuế ra đời, câu chuyện dài nan giải về thất thu thuế, được kể đi kể lại, bàn tính quyết liệt hàng năm, nhưng vẫn chưa có hồi kết! Rõ ràng, thất thu thuế là một hiện tượng thực tế khách quan. Nó phản ánh hai mặt của một vấn đề: lợi ích của Nhà nước (lợi ích chung) và lợi ích của Doanh nghiệp (hay lợi ích riêng, lợi ích cá nhân). Đó là hai mặt của một thể thống nhất, trên thực tế thì hai lợi ích này thường mâu thuẫn nhau, Nhà nước luôn có khuynh hướng tăng nguồn thu từ thuế, trong khi đó DN/ Cá nhân luôn mong muốn giảm số thuế phải nộp, bất luận chính đáng hay không! Nhưng do vấn đề thất thu thuế được đánh giá là rất lớn, giai dẳng & theo Bộ Tài Chính thì việc phát hiện gian lận thuế ngày càng trở nên khó khăn, nên công tác chống thất thu thuế là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước, ngành thuế nói chung và của các Địa phương nói riêng. Làm tốt công tác này tất yếu sẽ tạo ra sự công bằng về thuế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, làm tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước, góp phần nâng cao phúc lợi của chính người dân nộp thuế!

- Chuyên đề nghiên cứu này, hy vọng sẽ làm đổi mới căn bản cơ chế thu thuế trong lĩnh vực bán lẻ/ hộ kinh doanh, thay thế phương pháp áp đặt bắt buộc “thuế khoán”/ “khoán doanh thu” hiện nay, bằng phương pháp áp lực tự nguyện “mua/ bán doanh thu” sòng phẳng, thực chất, hướng tới thu đủ thuế 100% mà không phải huy động thêm nhân lực cho ngành Thuế, ngược lại còn giảm được biên chế xuống dưới 21% như hiện nay, khi phải lấy nhân lực ra để quản lý trên 3 triệu hộ kinh doanh, mà thu thuế chỉ đạt được 2% số thu nội địa (số thuế thu được hàng năm trong khu vực hộ kinh doanh chỉ khoảng 12 nghìn tỷ đồng). Mặt khác, với phương pháp quản lý thu thuế này, sẽ thúc đẩy các hộ kinh doanh tự nộp thuế thực chất: làm nhiều nộp nhiều, khi gặp khó khăn làm được ít thì nộp ít, làm chưa được chưa phải nộp, rõ ràng tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng công bằng, đồng thời góp phần kích thích tiêu dùng thông qua chơi “vé số thuế” lành mạnh, tạo động lực phát triển hộ kinh doanh- một bộ phận kinh tế & lao động rất lớn của nước ta, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, công bằng xã hội!

- Để chuyên đề nghiên cứu này đi được vào ứng dụng thực tế, cần thiết phải tạo lập một chuỗi đột phá, với phương châm đột phá thẳng/ đột phá lần lượt vào từng mắt xích & trước hết là vào những mắt xích trọng điểm quan trọng nhất, tiến đến đột phá thu thuế toàn bộ xích chuỗi của lĩnh vực bán lẻ; Đột phá trong các địa phương trọng điểm & nhân rộng đột phá trong cả nước!tải về 151 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương