Báo cáO ĐỒ Án môn học kỹ NĂng làm việc nhóMtải về 225.9 Kb.
trang1/19
Chuyển đổi dữ liệu22.06.2022
Kích225.9 Kb.
#182991
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
BÁO CÁO

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT


BÁO CÁO
ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

GIẢNG VIÊN:ThS. Lê Thị Hà My


NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN: 6K4

TP. Hồ Chí Minh - 2022


ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT


BÁO CÁO
ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

GIẢNG VIÊN:ThS. Lê Thị Hà My


NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN: 6K4

TP. Hồ Chí Minh - 2022DANH SÁCH NHÓM 6K4

STT

Họ và tên

MSSV

Nhiệm vụ

1

Vương Mỹ Yến

K204101737

Nhóm trưởng
Thuyết trình
Biên bản họp
Kế hoạch sự kiện

2

Phạm Thị Kim Cúc

K204092635

PowerPoint
Biên bản họp
Kế hoạch sự kiện

3

Phạm Thị Hồng Ngọc

K204100521

Báo cáo
Biên bản họp
Kế hoạch sự kiện

4

Võ Thị Mỹ Trà

K204101728

Báo cáo
Biên bản họp
Kế hoạch sự kiện

5

Trần Thị Trúc

K204101733

Thuyết trình
Biên bản họp
Kế hoạch sự kiện

MỤC LỤCI.BIÊN BẢN HỌP 1
1.Biên bản họp ngày 21/02/2022 2
2.Biên bản họp ngày 08/03/2022 5
3.Biên bản họp ngày 03/04/2022 6
4.Biên bản họp ngày 03/04/2022 8
5.Biên bản họp ngày 21/04/2022 10
II.BÁO CÁO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC NHÓM 12
III.BẢNG ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NHÓM 16
1.Bảng đánh giá của từng thành viên trong nhóm 17
1.1.Bảng đánh giá nhóm trưởng – Vương Thị Mỹ Yến 17
1.2.Bảng đánh giá thành viên – Phạm Thị Kim Cúc 19
1.3.Bảng đánh giá thành viên – Trần Thị Trúc 21
1.4.Bảng đánh giá thành viên – Phạm Thị Hồng Ngọc 23
1.5.Bảng đánh giá thành viên – Võ Thị Mỹ Trà 25
2.Bảng đánh giá hiệu quả của nhóm 6K4 27


  1. BIÊN BẢN HỌPNHÓM 6K4CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP Thủ Đức, ngày 21 tháng 02 năm 2022
    1. Biên bản họp ngày 21/02/2022
BIÊN BẢN HỌP
Tổng quan về bài tập nhóm
Hôm nay, vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 02 năm 2022
Tại Google Meet
Diễn ra cuộc họp với nội dung “Tìm hiểu về bài tập nhóm môn Kỹ năng làm việc theo nhóm”
Thành phần tham dự
1.Chủ trì: Vương Thị Mỹ Yến - K204101737 Chức vụ: Nhóm trưởng
2. Thư ký: Phạm Thị Kim Cúc - K204092635
3. Thành phần khác:
Phạm Thị Hồng Ngọc - K204100521
Võ Thị Mỹ Trà - K204101728
Trần Thị Trúc - K204101733
Nội dung cuộc họp
Mục tiêu : Tìm hiểu sơ lược và bước đầu định hướng về bài tập nhóm của môn Kỹ năng làm việc theo nhóm. Nghiên cứu đề tài để nắm rõ được yêu cầu, liệt kê những công việc cần thực hiện, tiến hành phân chia nhiệm vụ cho các thành viên và giao thời hạn nộp bài.
Nội dung công việc:
- Nhóm trưởng Mỹ Yến trình chiếu và đọc yêu cầu, nội dung của bài tập cho cả nhóm. Sau đó cả nhóm cùng thảo luận, đưa ra ý tưởng trong vòng 30 phút.
- Lần lượt các thành viên nêu ý kiến
- Sau khi các thành viên nêu lên sản phẩm cả nhóm đã cùng thảo luận về tính chất, sự phù hợp của sản phẩm, thì nhóm đã chốt sản phẩm sữa chua Vinamilk vị matcha theo ý kiến của bạn Hồng Ngọc để tiến hành tổ chức sự kiện ra mắt.
- Cả nhóm cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về thông tin của sản phẩm đã chọn.
- Cả nhóm lên ý tưởng cho kế hoạch quảng bá sản phẩm, bạn Kim Cúc nêu ý kiến rằng sẽ tổ chức buổi quảng bá sự kiện dưới hình thức offline, bạn Mỹ Trà bổ sung thêm nên có kế hoạch truyền thông online.
- Mọi người chốt lại rằng sẽ tổ chức kế hoạch quảng bá online, offline. Hình thức tổ chức sự kiện sẽ là offline và phát trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội Facebook.
- Sau khi chốt được các phương thức để quảng bá sự kiện, bạn Mỹ Yến nêu vấn đề về khách mời. Các thành viên lần lượt đóng góp ý kiến về số lượng khách mời, người đại diện về hình ảnh cho sản phẩm (KOL). Sau 15 phút thảo luận, nhóm đã chốt được đại sứ thương hiệu cho sản phẩm và danh sách khách mời dự kiến.
- Mỹ Yến nêu vấn đề về địa điểm tổ chức sự kiện để nhóm tiếp tục thảo luận 
- Các thành viên cùng thảo luận và cùng tìm hiểu thêm những địa điểm có ý nghĩa cũng như phù hợp với mục đích, quy mô của buổi sự kiện để tổ chức.
- Nhóm thảo luận và chốt thời gian diễn ra sự kiện là 18h30-21h30 ngày 22 tháng 4 năm 2022.
- Nhóm trưởng Mỹ Yến phân chia nhiệm vụ công việc cho từng bạn và nêu thời gian nộp bài cụ thể.
- Các thành viên xác nhận lại phần việc của mình và chốt thời gian tổ chức buổi họp tiếp theo.
- Thư ký Kim Cúc ghi lại biên bản họp nhóm buổi 1.

Thứ hai, ngày 21 tháng 02 năm 2022 


Nhóm trưởng 
(đã ký)
tải về 225.9 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương