Bệnh thường gặp vào mùa xuântải về 461 b.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích461 b.- Bệnh thường gặp vào mùa xuân.

  • - Bệnh thường gặp vào mùa xuân.
  • - Tuổi thường gặp: 16-30.
  • - Nữ hơn nam
  • - Chiếm 39.2% lao ngoài phổi.


1-R.Misra. Fundamentals of CXR interpretation – ‘the basics” in “A-Z of Chest Radiology”Cambridge University 2007

 • 1-R.Misra. Fundamentals of CXR interpretation – ‘the basics” in “A-Z of Chest Radiology”Cambridge University 2007

 • 2-D.Gibson Video-Reading the chest X ray-

 • University of Virgina

 • 3- D.Anthoine: Radiologie pulmonaire: Recettes sémiologiques 2000, Novartis

 • 4-J.M Dubois de Montreynaud: Lecture accélérée de la radiographie thoracique 1996, MaloineПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương