Bảng tín hiệUtải về 329.49 Kb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích329.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Nếu E bắn Q ở nước đầu, ĐTTC sẽ đánh A chủ và chủ nhỏ rồi hoàn thành hiệp ước. Nhưng nếu E bỏ qua Q, mặc dù càn hai lần chủ, ĐTTC sẽ phải thua bởi vì sau khi W có cái bằng K sẽ đánh cơ tiếp và E sẽ bắn cây A.

TÀN CUỘC

Tàn cuộc là giai đoạn mỗi tay bài chỉ còn 4 - 5 cây hoặc ít hơn. Lúc này, phân bố các tay bài đã khá rõ ràng nên khả năng đoán ý đồ của ĐTTC cũng cao hơn. Nếu còn thiếu nước ăn, ĐTTC sẽ phải áp dụng các biện pháp như đánh ép, giấu phụ, trả cái… trong phương pháp rất hay được sử dụng ở tàn cuộc là trả cái.

Bây giờ, cách đánh thông thường sẽ không phù hợp. Một sự suy nghĩ sáng suốt, trên cơ sở tính số lượng bài (đã ra) ở các chất sẽ giúp ta lựa chọn đúng.

Ví dụ 1.


 

972
AKQ
874
AJ83

 

K1054

8762

J2

954

N

W E

S

---
J93
AQ1095
KQ1072

 

AQJ863
1054
K63
6

 
N

E

S

W

1

1NT


1

pass


1

4pass

All pass

Cái mở: J

E ăn A nước đầu và đánh Q. ĐTTC bắt K, đánh nhép để xuống mor, đánh chủ và E chạy nhép. S ăn A, hai lần xuống mor bằng cơ để bắn nhép trên tay. Xuống mor lần thứ ba bằng cơ và bắn nhép bằng J. W chui 5 (!).

Đây là cách duy nhất có thể bẻ gẫy hiệp ước. S vẫn có cái, trên tay còn Q8 và một cây rô:

- Nếu đánh pích, W ăn hai nước pích cùng cây cơ nhất.

- Còn nếu đánh rô, W sẽ chạy cơ, nhường cái cho đồng đội.

Bạn hãy lưu ý rằng kiểu đánh “hiển nhiên” - bắn chồng J bằng K - là nước “thua”. Bạn đi đâu? Đánh pích, với 105, sẽ rơi vào Q8 của ĐTTC. Còn đánh cơ: sẽ vào sican kép và cho phép chạy nước rô, lẽ ra phải mất.

Ví dụ 2.


 

7653
6
J87632
A6

 

J9842

QJ102

9

Q72

N

W E

S

---
K985
KQ104
KJ1094

 

AKQ10
A743
A5
853

 
S

W

N

E

1

re cont’ra

cont’ra

pass


pass

3

pass

cont’ra


2

3

4

All passcont’ra

4

passW đột phá bằng Q. ĐTTC bắt A và bắn ngay cơ ở mor. Lên tay bằng A, bắn tiếp cây cơ nữa. Bây giờ, ĐTTC đánh chủ và bắt Q, khi thấy E chạy nhép.

Ở nước thứ sáu, ĐTTCđánh cây cơ cuối cùng, bắn bằng cây chủ cuối cùng ở mor rồi đánh rô, trả cái cho E. Tuy nhiên, W cũng đã suy tính diễn biến của ván bài và không sử dụng “cách duy nhất” là chạy nhép ở nước này mà, (bất chấp việc đồng đội ăn được) bắn bằng chủ nhỏ. Mục đích của W là không để nhiều chủ, tránh đưa về tàn cuộc toàn chủ.

Hiển nhiên, đối phương đã có ba cây A, ba lần bắn và AKQ. Cây 10 sẽ ăn được nước thứ mười nếu W bị ép phải đánh chủ bất kỳ thời điểm nào. Vì thế, sau khi bắn rô, W đánh Q và A ăn ở mor. ĐTTC đánh rô, bắn bằng K trên tay.

W tiếp tục phương án phòng ngự bằng cách chui 8. Bây giờ, W còn hai cây nhép: một cây vào nước nhép của ĐTTC, cây thứ hai vào K của E (ở nước thứ mười một).

Nếu không bắn ở nước thứ bảy và thứ chín (chạy nhép ở hai nước này), W sẽ bị trả cái ở nước thứ mười (do còn toàn chủ) và ĐTTC sẽ ăn được 10, đủ để hoàn thành hiệp ước.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương