Bảng tín hiệUtải về 329.49 Kb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích329.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

- loạt giá trên cho thấy E có tay bài phân bố 5-4 ở hai chất lớn (pích dài hơn cơ).

Như vậy, ĐTTC không thể có bốn cây cơ. Chỉ còn hai khả năng: đồng đội có Q ba nước và hai cây. Ta sẽ biết điều này ở nước sau của đồng đội:

- nếu ra 2 là có hai cây;

- nếu ra 9 - còn Q.

Toàn bộ phân bố của ván bài này như sau:

QJ7
K1054
A6
KQ63
K65
32
J984
A1084

N

W E

S

84
A876
Q1032
972
A10932
QJ9
K75
J5
Sau khi biết đồng đội không xếch, E phải bỏ qua, chui cây nhỏ cao nhất (8) để kêu gọi đồng đội tiếp tục đánh cơ khi có cái.

Khi nào bắt A?

Bỏ qua cây đầu tiên có mục đích giữ liên lạc để đánh bắn nếu ta nghi ngờ là đột phá từ chất hai cây. Nhưng vô nghĩa khi thấy rõ việc bỏ qua loại trừ khả năng bắn?

Nhưng nếu nghi ngờ không biết là xếch hay hai cây phải đánh cho bắn ngay khi thấy ĐTTC có thể càn hết chủ của đồng đội.

Ví dụ:


a) Axxb) Axxx
N

W E

S

xxx

N

W E

S

xx


Nếu ở mor có chất chủ tương tự, còn quá trình rao giá chứng tỏ ĐTTC (S) có năm cây chủ và anh ta sẽ có thể càn hết chủ của đồng đội, bỏ qua là vô nghĩa khi ta và mor có mười cây ở chất đột phá. Như vậy, một trong hai tay kín phải có xếch! Trong tình huống này bỏ qua có nghĩa là mất nước bắn hoặc mất nước ăn A.

Vì lí do hoàn toàn khác, không được bỏ qua khi ta có một cây A nữa. Khi đó, biện pháp bảo hiểm này thừa. Với cây lấy cái chắc chắn, ta có thể đánh cho bắn cả khi đồng đội có hai cây! Nhưng bỏ qua có thể mất một nước bắn nếu xếch.Bắn không phải là mục đích

Nhiều người phạm sai lầm khi bắt A như một cái máy và đánh trả nếu thấy chắc chắn bắn được. Họ không hề lưu ý sẽ đặt đồng đội vào tình thế nào khi bắn nước đó. Không ít lần cú đánh bắn khẩn cấp làm mất cơ hội bẻ gẫy hiệp ước. Ví dụ:N

E

S

W

1NT

4Pass Pass

2

Pass


Pass Pass

- đồng đội đột phá bằng cây 3và mor ngả bài:
KQJ10
AJ72
1082
AQ3

N

W E

S

A8762
105
QJ93
J10

Cú đột phá bằng cây 3 cho thấy chắc chắn là xếch.

Có cần phải đánh lại cho bắn không?

Chỉ một thoáng suy nghĩ là đủ để xác định dù bị bắn cũng không thể bẻ gẫy hiệp ước, nếu ĐTTC có A. Anh ta sẽ ăn hai nước pích, năm nước cơ, một nước rô và hai nước nhép. Ngoài ra, còn bắn một nước nhép, tổng cộng là mười một.

Vì vậy, phải giả định đồng đội có A. Nhưng cả như thế ta cũng không bẻ gẫy được nếu đánh cho bắn ngay, thậm chí khi ĐTTC có tay bài yếu đến thế này:954 K8642 K4 K32

Một nước bắn chưa đủ bẻ gẫy hiệp ước, ta phải suy nghĩ trước khi đánh nước này có thể làm gì để ăn thêm, những nước đó cùng với nước bắn mới đánh bại được ĐTTC. Trong trường hợp này là đánh Q:

- Nếu đồng đội có A, ta sẽ ăn được hai nước rô và vẫn có thể bắn.

- Nếu ĐTTC có A, phương án xấu nhất, đối phương một nước ăn dư.

Còn đây là một ví dụ khác, mà đánh bắn ngay sẽ bỏ lỡ cơ hội chiến thắng:

KJ2
AQ103
KQ7
QJ2
97
K7542
J8532
4

N

W E

S

A64
9
10964
A10873
Q10863
J86
A
K965
S đánh 4Sp. W đột phá 4. Chỉ có thể bẻ gẫy hiệp ước nếu chuẩn bị bắn cơ trước khi bắn nhép.

Bắn bằng những cây nhỏ không ăn được

Nói chung, cây chủ nhỏ không thể ăn bằng cách lên nhất bị coi là vô dụng. Vì thế, nhiều đấu thủ coi việc bắn bằng cây chủ như vậy là vận may ngoài sức tưởng tượng. Với ba cây chủ nhỏ, bạn có định từ chối bắn khi xuất hiện cơ hội đầu tiên?

Đồng thời, chỉ nên bắn một nước, mà ĐTTC có thể chui cây nhỏ ở cả hai tay (những cây đằng nào cũng mất), khi cho phép bẻ gẫy hoặc khi ta chắc rằng đồng đội sẽ có cái để bắn lần thứ hai. Nếu không, trong đa số trường hợp “bỏ qua” là đúng nhất kể cả khi ĐTTC có thể càn hết chủ.

Hãy xem ví dụ sau:


765
Q10
KQ3
AQJ73
984
J7653
2
10982

N

W E

S

103
K642
AJ1098
K4
AKQJ2
A8
7654
65


N

E

S

W

1

2Pass Pass

2

42

All Pass


Đột phá - 2. Đồng đội bắt nhân tố của đối phương và đánh cây thấp nhất (8) trong dãy rô liền, cho thấy có giá trị ở chất thấp hơn trong hai chất phụ, là nhép.

Nếu bắn tức là để mất mọi cơ hội có thể bẻ gẫy hiệp ước, thậm chí đánh nhép, vì ĐTTC sẽ bắt A, sau đó càn hết chủ và cho K ăn. Trong ván bài này, việc bắn không cần thiết sẽ có hại bởi những cây chủ nhỏ của ĐTPN chỉ có vẻ vô dụng khi thoáng nhìn. Giữ lại cây 9 sẽ khiến mor không thể bắn được nước rô thứ tư.

Ở ví dụ sau, chủ của các ĐTPN không có vai trò gì, chúng thật sự vô giá trị. Tuy vậy, nếu bắn một nước (ĐTTC có thể chui cây nhỏ ở cả hai tay) sẽ sai lầm:

A732
1062
AJ106
107
8
983
9875
KJ543

N

W E

S

KQJ10
54
K43
9862
9654
AKQJ7
Q2
AQ
S đánh 4He. Đột phá - xếch pích. ĐTTC bỏ qua, E bắt 10 và đánh K.

Nếu bắn, W sẽ để thoát hiệp ước vì ĐTTC còn nước chặn pích, và là đường lấy cái để ăn rô.

Hai ví dụ này cho thấy bắn một nước, mà ĐTTC có thể chui cây nhỏ ở cả hai tay (cây đằng nào cũng mất), không chỉ vô bổ mà thường có hại. Rất nhiều lần, ba cây chủ nhỏ trong tay một ĐTPN khiến ĐTTC bất an! Nếu càn hết sẽ mất khả năng bắn và đường chuyển cái. Nếu để lại sẽ bị bắn, không phải cây nhỏ phải mất mà là nước chắc ăn. Khi đó sự từ chối bắn lãng phí sẽ làm phân bố chủ không rõ ràng do tạo ra cảm giác ta tiết kiệm vì không bắn cũng có nước chủ chắc ăn. Ví dụ:


N

E

S

W

1NT

2NT


4

Pass Pass

Pass


2

3

Pass


Pass Pass

Pass


W đột phá bằng QN mở mor:
QJ7
A863
AQ10
A54

QN

W E

S

842
---
97653
Q8632

Tất nhiên, E bắn cây nhỏ ở mor. Anh ta không thấy bắn như thế chẳng được gì bởi vì ĐTTC sẽ chạy cây nhỏ trên tay. Cơ hội duy nhất là “bỏ qua”. Nếu đồng đội có cái trước khi ĐTTC kịp càn hết chủ, ta sẽ bắn cây A, như trong ván bài sau:
QJ7
A863
AQ10
A54
K6
QJ10954
K2
K97

N

W E

S

842
---
97653
Q8632
A10953
K72
J84
J10


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương