Bảng tín hiệUtải về 329.49 Kb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích329.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Trong ví dụ đầu, nếu bắt ta sẽ mất nước ăn. Trong ví dụ thứ hai, ta sẽ mất cơ hội duy nhất để ăn nếu như có khả năng ĐTTC quyết định không săn nữa.

Bỏ qua nhân tố

Bắt nhân tố của đối phương, ở vị trí số hai, nhằm mục đích tạo nước ăn tiềm năng cho đồng đội. Nhưng khi đối phương đánh từ tay có hai nhân tố, nếu bắt nhân tố đánh ra không những không tạo được nước ăn cho đồng đội mà thường còn cho ĐTTC có phương án săn mới. Ví dụ:(1)

QJ8(2)

J106
1073

W E

K54

Q93

W E

K72
A962A854
(3)

1092AQ8

W E

J54K762Nếu E bắt nhân tố, đánh từ tay N, ngay lần đầu sẽ đặt những giá trị tiềm năng của đồng đội vào thế bất lợi: chúng sẽ nằm trước nhân tố của đối phương. Trong ví dụ đầu điều này sẽ cho phép săn cây 10, trong ví dụ thứ hai sẽ cho phép ĐTTC ăn được ba nước, còn trong ví dụ thứ ba - hai nước ở chất này. Nhưng đối phương sẽ không có khả năng đó nếu bỏ qua nhân tố đầu tiên.

Trên cơ sở đó, ta có thể khẳng định quy tắc: nếu đối phương đánh từ tay có hai nhân tố (ở mor) phải bỏ qua cây đầu và chỉ bắt cây thứ hai. Ngoại lệ của quy tắc này là khi đối phương đánh từ QJ mà ta có (ít nhất) cây 9 cùng với K. Khi đó, phải bắt ngay cây đầu tiên bởi vì cây 9 của ta sẽ không cho phép ðối phýõng sãn cây 10 của đồng đội.

Những đấu thủ nhiều kinh nghiệm đều biết quy tắc trên và nếu ĐTTC đánh từ cặp nhân tố ở mor, ĐTPN nhìn thấy, họ luôn xử lí chính xác. Giả sử, ĐTTC đánh nhân tố từ tay kín về phía nhân tố lẻ ở mor. Ví dụ:

K74


A74
Q82

W E

---

K32

W E

---
JQ
- và cũng chính những đấu thủ nêu ở trên đã bắt mà không suy nghĩ! Như vậy (theo cách khó hiểu nhất) một đấu thủ đã biết phải bỏ qua nhân tố đầu tiên khi được đánh từ cặp nhân tố, hoàn toàn không nghĩ là đánh nhân tố từ tay kín về phía nhân tố đơn độc ở mor cũng chỉ được thực hiện từ cặp nhân tố.

ĐTTC có thể đánh Qxx về phía A cùng những cây nhỏ ở mor không? Ví dụ:Q83

W E

A65

Nếu đánh Q phải nghĩ anh ta có cả J.

Tất nhiên, có thể đánh Q từ Q109 theo kiểu “săn Culbertson”, ví dụ:


A43


A93K75


N

W E

S

J86

K75


N

W E

S

J86

Q1092Q1042
Thậm chí cả trong tình huống này, nếu bỏ qua cây Q, thì nước ăn vốn dành cho ta cũng vẫn tìm được chính chủ, chỉ khác là thay vì ở vòng hai - ta sẽ nhận nó ở vòng ba của chất đó. Mối hiểm họa duy nhất của kiểu bỏ qua này là khả năng chạy phụ. Nếu có hiểm họa này phải bắt bằng K ngay nhưng chỉ khi đó là Q. Không được bắt J hoặc 10, cả khi chỉ có K hai nước.

Ví dụ:

A54
K3

N

W E

S

Q9762
J108
Nếu bắt J bằng K sẽ cho đối phương ăn ngay hai nước. Nhưng nếu bỏ qua, có khả năng rất lớn ĐTTC sẽ tìm nước còn thiếu ở chất khác. Nếu chỉ có cơ hội để tìm nước thiếu ở chất này thì khả năng nghĩ ta chỉ có Kx là quá nhỏ, anh ta chắc sẽ đánh “loại trừ” và trả cái ở tàn cuộc chứ không càn A. Ví dụ:
A653
K43
876
764
K2
QJ10876
---
AK853

N

W E

S

Q974
9
542
QJ1092
J108
A52
AKQJ1093
---
S đánh hiệp ước 5Di. Cái mở - A. ĐTTC bắn, càn chủ ba lần và đánh J.

W ra cây 2 (!), mor - cây nhỏ, E ăn được Q và đánh 9. ĐTTC bắt trên tay và ăn hết rô. W chạy tất cả nhép cao, chỉ giữ lại cây 3. Ván bài về tàn cuộc:
A6
K4
---
---
K
QJ
---
3

N

W E

S

97
---
---
109
108
52
---
---
ĐTTC có cơ sở để nghĩ W còn K hai nước và hai cây cơ vì thế đánh cơ - bắt K và hân hoan đánh tiếp cơ để sau đó không ăn được nước nào.

Từ đó suy ra, nếu ĐTTC đánh nhân tố từ tay kín (để săn) về A, hoặc K lẻ, phải được đánh như sau:

a) Q - nếu ta chỉ có KJ, K10 hoặc K9;

b) J - nếu ta chỉ có K10 hoặc Q10;

c) 10 - nếu ta chỉ có QJ.

Theo đó, cho phép xác định các nguyên tắc sau:

1. Nếu đối phương đánh từ cặp nhân tố thì phải bỏ qua lần đầu;

2. Nếu ĐTTC đánh nhân tố về nhân tố lẻ ở mor - phải coi là đánh từ cặp.Bắt cây nhỏ bằng nhân tố

Đánh giá đúng tình huống khi phải bắt cây nhỏ bằng nhân tố là một trong những vấn đề khó nhất của các ĐTPN. Tất nhiên, phải bắt bằng nhân tố khi có thể đưa cây của đồng đội lên nhất, ví dụ:


AQ105
K6

N

W E

S

J843
972
Nếu ĐTTC (S) đánh 9 từ tay kín, ta phải bắt K. Đương nhiên, K của ta không bao giờ ăn được! Nếu ta bỏ qua và S cũng bỏ qua - anh ta sẽ ăn ba nước ở chất này. Nhưng nếu bắt K, 8 của đồng đội sẽ lên nhất và ĐTTC chỉ ăn được hai nước.

“Cú bắt bằng K” cho hiệu quả lớn hơn nếu ĐTTC không còn đường chuyển cái khác xuống mor, nơi có chất năm cây. Ví dụ:


AQ1075
K6

N

W E

S

J843
92
ĐTTC có sẵn bốn nước ăn, nếu W bỏ qua và N cũng bỏ qua còn E bắt bằng J. Nếu E sửa sai lầm của ta và cũng bỏ qua cây 9, ĐTTC sẽ ăn được ba nước thay vì hai. Nhưng ĐTTC chỉ ăn được tối đa hai nước nếu 9 bị K bắt, và sẽ chỉ ăn được một nếu cho rằng W có KJx và săn thêm lần nữa.

Chỉ bắt K vào cây nhỏ khi có khả năng đưa cây của đồng đội lên nhất, nhưng trước tiên là khi ĐTTC có khó khăn với đường chuyển cái.

Ví dụ:

AJ1094
K76

N

W E

S

Q85
32
Giả sử, S đánh cây nhỏ về lõng ở mor và không còn đường chuyển cái khác. Nếu W bỏ qua, sau khi săn lần hai, ĐTTC sẽ ăn bốn nước ở chất này, nếu E không sửa sai lầm của đồng đội bằng cách bỏ qua nước đầu. Hãy xem cái gì sẽ xảy ra nếu ta bắt K? Khi không có đường lấy cái khác, ĐTTC sẽ phải bỏ qua. Cơ hội duy nhất để ăn được hơn một nước ở chất này là W có KQ! Do đó, khi có cái trên tay anh ta sẽ săn tiếp và không ăn được nước nào vì hết đường lấy cái. Thông thường, các tình huống rõ hơn nhưng cũng xảy ra những sai lầm, ví dụ:
AK10xAQ10x

QJx

N

W E

S

KJx


N

W E

S
(x)
(x)

Phải bỏ qua nếu S đánh cây nhỏ. Cơ hội duy nhất của W là ĐTTC không định săn bằng 10. Ta cũng sẽ phải làm như vậy nếu ĐTTC đánh cây nhỏ từ mor, ví dụ:

xxxxxx
N

W E

S

KJx

N

W E

S

QJx


Cả trong trường hợp này, nếu ra nhân tố cũng chỉ giúp ĐTTC quyết định đúng.

Một thủ thuật khác (khá nổi tiếng nhưng ít hiệu quả) đó là ra J hoặc Q hai nước, khi ĐTTC có chín cây và AK, với hi vọng anh ta sẽ săn lần hai, và nhân tố hai nước của đồng đội sẽ ăn được.

Ví dụ:

AK10x
Jx

N

W E

S

Qx
xxxxx
Mặc dù trò láu cá này có thể hiệu quả với “tay mơ”, nhưng nó vô hại khi ĐTTC có tổng cộng chín cây ở chất đó. Khi họ có ít hơn, rất dễ bị mất nước ăn.

Ví dụ:

KQ76
103
AK104
J86
92
QJ865
J2
10743

N

W E

S

AJ108
K4
Q8763
95
543
A972
95
AKQ2


S

W

N

E

1
1

1NT


Pass Pass Pass

1

1

3NT


Pass

Pass


All Pass

Đột phá - 9. Mor ra Q và bị A bắt, đánh trả pích. ĐTTC bắt K và lên tay bằng nhép để đánh 5. W ra J. Sau khi bắt A - đánh 4 và ĐTTC không khó khăn để đánh ra hiệp ước mà lẽ ra sẽ “gẫy” nếu không có trò láu cá “siêu đẳng” này.

Sai lầm kiểu này gồm cả lỗi ra nhân tố từ cặp KQ nếu mor có AJ9, ví dụ:


AJ9
KQ3

N

W E

S

?
(x)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương