Bảng tín hiệUtải về 329.49 Kb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích329.49 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Khi nào cần mạo hiểm?

Do sợ phải bắt đầu chất mới, nhiều khi các ĐTPN đã không thể ăn được những nước chắc ăn.Phải đánh thế nào (khi có cái) ở một thời điểm nào đó, với KJx, ở chất đồng đội có thể có A hoặc Q? Nên mạo hiểm khởi đầu chất này hay đánh chất khác, an toàn hơn và không có nguy cơ bị mất nước ăn? Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời bằng ví dụ:

Phương án1

AK7
Q73
J1072
1065

Phương án 2

AK7
Q73
8752
1065

Phương án 3

AK74
Q73
872
1065

Ta

J1098
654
AK3
KJ2

N

W E

S

Đồng đội

53
82
4


Q
AK9
Q
S đánh hiệp ước 4He, lần lượt với ba tay bài của mor.

Trong mỗi phương án, thứ tự năm nước đầu tiên không đổi. Cái mở - J. ĐTTC bắt Q, đánh A, K rồi ăn Q để xuống mor (đồng đội chạy pích ở nước này), đánh rô nhỏ và bắt Q trên tay. Ta bắt K. Phải đánh thế nào bây giờ? Điều đó phụ thuộc vào bài của mor.

Ở phương án 1, sau hai lần đánh rô, ĐTTC có hai cây lên nhất và sẽ chạy nhép vào hai cây này, như vậy chắc chắn đánh ra. Anh ta sẽ có mười nước: năm ở cơ, ba ở pích và hai ở rô, chưa kể có thể còn có A! Làm gì khác đây để có thể bẻ gẫy?

Hiển nhiên, ĐTTC chỉ thua khi ngoài hai nước rô ta còn ăn được ít nhất hai nước nhép. Không được chậm trễ, phải ăn chúng trước khi ĐTTC kịp chạy nhép vào những cây rô nhất, đang được chuẩn bị lúc này. Vì vậy, phải đánh 2 (!), mặc dù đánh từ KJ có thể làm mất nước ăn. Trong hoàn cảnh này, chỉ có đòn đó mới cho ta cơ may duy nhất đánh bại đối phương. Không có gì đe dọa, kể cả khi ĐTTC có AQ trên tay. Không đánh như vậy ta cũng không ăn được nước nhép nào! Còn nếu đồng đội có ít nhất là Q, cú đột phá sẽ đánh bật cây A và ta sẽ ăn mọi cây nhép trên tay của ĐTTC.

Ở phương án 2, cũng có sự chuẩn bị chất rô để ĐTTC chạy một cây nhép nhỏ, đó phải là nước ăn của ta. Có nên vì thế mà mạo hiểm đánh từ K?

Không! Bây giờ tình hình đã khác. Để có một cây rô lên nhất, ĐTTC sẽ phải đánh không chỉ hai mà là ba lần ở chất này. Điều đó cho ta khả năng vô hiệu hóa những cây lên nhất bằng cách đánh bật mọi đường chuyển cái cho mor. Ta sẽ kịp làm một việc khác trước khi cây rô cuối cùng lên nhất - đánh bật hai cây lấy cái của mor. Như thế phải đánh pích và, khi có cái, lại đánh pích. Ta chặn nguy cơ chạy nhép bằng cắt liên lạc. Bây giờ có thể yên tâm chờ những nước ăn nhép.

Trong phương án này, nếu đánh 2 sẽ là sai lầm lớn. Ta không biết ai có nhân tố nhép! Nếu ĐTTC có AQ - chính cách đó sẽ cho anh ta ăn nước thứ mười.

Ở phương án 3, không có vấn đề đưa cây nhỏ lên nhất. Do đó, cũng không lo chạy nhép. Vì vậy, cả ở đây cũng phải đánh pích nhưng lí do khác - đó là phương án an toàn duy nhất. Tốt hơn cả là được yên tâm với những nước nhép. Cuối cùng, ĐTTC sẽ tự nộp mạng vì không có cách xử lí những cây nhép trên tay.

Chỉ dựa trên những ví dụ này, ta có thể lập quy chế những lần đánh cái của các ĐTPN ở giai đoạn giữa:

1. Nếu đã xác định ĐTTC có đủ số nước ăn để đánh ra - buộc phải hi vọng đồng đội có những giá trị cho phép ta ăn đủ để bẻ gẫy hiệp ước;

2. Nếu ĐTTC có thể đưa một số cây lên nhất, đủ để hoàn thành hiệp ước - trước tiên phải cố gắng đánh bật cây lấy cái đến chất mở thông và khiến anh ta không thể ăn những nước đó. Chỉ khi thấy không thể làm được điều này, ta mới phải đánh chủ động như mở chất mới, nơi có thể ăn được để hạ gục đối phương.

3. Nếu không có cả hai điều kiện trên, phải tránh những cách đánh mạo hiểm. Trong trường hợp này, phương án phòng ngự phải thiên về yếu tố an toàn.Bắn chồng hay bỏ qua

Ví dụ 1.


 

K76
865
Q954
AJ7

 

1032

K102

106

98653

N

W E

S

Q984
3
AKJ83
1042

 

AJ5

AQJ974

72

KQ

 
S

W

N

E

1

3pass

pass


1NT

42

All pass


Cái mở: 10

Bất kỳ cú đột phá nào, trừ rô, đều không gây khó khăn cho ĐTTC vì một cây rô nhỏ có thể chạy vào cây nhép thứ ba ở mor. Nhưng sự can thiệp của E, trong trường hợp này, đã giúp đột phá đúng.

10 bị Q bắt, E bắt cao hơn bằng K. Đánh A và đánh tiếp rô nhỏ, bị bắn bằng J. ĐTTC không thể bỏ qua nước này vì trên tay không còn cây nào cần chạy. Nếu bỏ qua, sẽ có xác suất W bắn bằng chủ nhỏ và sẽ gẫy khi K chủ ba nước nằm ngoài lõng.

W có nên bắn chồng không? Rất nhiều người sẽ bắn chồng mà không nghĩ đến hậu quả. Sau nước bắn chồng, W phải trả cái cho đối phương. ĐTTC dễ dàng càn hết chủ để đánh ra hiệp ước (mất hai nước rô và một nước chủ). Chính vì thế, W không bắn chồng mà chỉ chạy nhép.

Lúc này, ĐTTC ăn KQ, xuống mor bằng K và chạy J vào A. Sau đó săn cơ. W ăn K và vẫn còn một nước chắc ăn, đó là 10 chủ được hỗ trợ tốt.

Hiệp ước bị gẫy do mất hai nước rô và hai nước chủ. Nếu bắn chồng, các ĐTPN không thể làm được điều đó.

Ví dụ 2.


 

75
KJ5
98432
KJ6

 

A92

763

Q

987542

N

W E

S

3
9842
AKJ1075
A3

 

KQJ10864

AQ10

6

Q10

 
E

S

W

N

1

pass


2

4pass

All pass


2NT

Cái mở: Q. Với hai tay bài của ĐTTC, thật khó hiểu sao lại có thể mất quá ba nước trong hiệp ước chủ pích. Thấy rõ là các ĐTPN chỉ ăn được A chủ, một nước rô và một nước nhép.

Nhưng W đã ăn được hai nước chủ. Bạn nhìn xem, bằng cách nào?

Cây đột phá (Q) bị E bắt K và đánh lại 10. Việc đánh trả chính cây 10 rất quan trọng. Nó chuyển cho đồng đội một thông tin bổ ích: tín hiệu Lavintal báo chất cần đánh trả cái để bắn.

ĐTTC bắn nước rô thứ hai bằng 10. Thay vì bắn chồng, W chạy nhép.

ĐTTC đánh K, W bắt A. Bây giờ, cây cái của anh này có ý nghĩa sinh tử. Nếu đánh cơ, bên phòng ngự chỉ ăn thêm A.

Bạn hãy đặt mình vào vị trí của W để phân tích nước thứ hai. Rõ ràng, đồng đội còn AJ10. Tại sao lại đánh 10 - cây thấp nhất, nhưng cao hơn cây 9 của mor?

Theo tín hiệu “Lavintal ngược”: cây thấp hơn báo trả cái vào chất thấp hơn (trong trường hợp này là nhép), cây cao hơn báo trả cái vào chất cao hơn (trong trường hợp này là cơ).

Nếu muốn đánh vào cơ, E đã phải đánh A ở nước thứ hai.

W đánh nhép. E bắt A, đánh J. ĐTTC bắn bằng Q còn W lại bỏ qua.

Bây giờ, ĐTTC chỉ còn một nhân tố chủ cao hơn cây 9 hai nước của W.

Nếu W bắn chồng ở nước rô thứ hai, sau khi bắn nước rô thứ ba, ĐTTC sẽ càn hết chủ và đánh ra hiệp ước (chỉ mất hai nước rô và một nước chủ).

Đánh từ lõng kép

Khi đánh cái từ lõng kép, ví dụ từ AQ10, KJ9 hoặc Q108, nên đánh cây ở giữa nhưng chỉ khi ở mor có:

a) cây thấp hơn ngay dưới - khi người đánh cái là ĐTPN II (ngồi sau mor);

b) cây cao hơn ngay trên - khi người đánh cái là ĐTPN I (ngồi trước mor).

Hãy kiểm tra quy tắc này trong các ví dụ sau:

1087
A42

N

W E

S

KJ93
Q65
Nếu E đánh cây 3, S sẽ bỏ trôi về phía 10 và sẽ ăn được một nước. Nhưng nếu đánh J, N - S sẽ không ăn được nước nào ở chất này.

Tình huống tương tự, khi đánh từ lõng kép có Q:


965
A73

N

W E

S

Q1082
KJ4
Nếu E đánh 2, S có thể bỏ trôi về phía 9 và ăn được hai nước ở chất này. Nhưng điều đó không thể xảy ra nếu E đánh cây cao hơn ngay trên cây của mor, tức là 10.

ĐTPN I đánh cây giữa (từ lõng kép) khi mor có nhân tố cao ngay trên, ví dụ:


K63
AQ102

N

W E

S

874
J95
W có cái, cách duy nhất có thể cho phép ăn hai nước là đánh Q.

Tình huống tương tự, phải đánh từ lõng kép:


AQ4
KJ92

N

W E

S

765
1083
Ra cây nào ở vị trí số ba?

Về nguyên tắc, sau cây cái của đồng đội, khi có thể bắt cao hơn cây của mor thì phải bắt bằng cây cao nhất. Nhưng có những tình huống nếu bắt bằng cây cao nhất lại có thể là sai. Ví dụ:


J83
(4)

N

W E

S

K105
?
Sau khi W đánh cây 4, ta phải bắt bằng 10 chứ không phải bằng K. Điều đó là hiển nhiên. Cây cái nhỏ cho thấy đánh từ nhân tố bởi rất hiếm khi đánh không suy tính từ A, nó chỉ áp dụng trong những tình huống đặc biệt. E phải nghĩ đồng đội đánh từ Q, do đó bắt K vào cây nhỏ là vô nghĩa.

Cũng như trong phân bố sau:


K104
(2)

N

W E

S

J83
?
Sau khi W đánh cây 2, tức là đánh từ nhân tố, bắt J vào cây 4 là cho ĐTTC cơ hội săn Q của đồng đội. Vì vậy E phải ra cây 8, với hi vọng W có Q và 9. Chỉ có thế mới giữ được nước ăn khi đồng đội đánh từ Q.

Sau cây cái của đồng đội vào chất ta có nhân tố, còn ở mor chỉ có ba cây nhỏ - phải bắt bằng nhân tố. Về việc này, chắc không ai phải suy nghĩ vì nó quá hiển nhiên. Ví dụ:


754
(x)

N

W E

S

K103
?
Sau khi W đánh cây nhỏ, với E (không nghi ngờ gì nữa) là phải bắt bằng K. E sẽ ra K mà không cần nghĩ ngợi. Dù sao đi nữa có sự khác biệt căn bản giữa 2 và 9.

Đánh cây 2 có nghĩa là có nhân tố:


754
Q982

N

W E

S

K103
AJ6


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương