Bản tin văn bản mới, ngày 13/03 19/03tải về 0.51 Mb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu27.11.2017
Kích0.51 Mb.
#3102
1   2   3   4   5   6   7
Vi phạm hành chính

1.

(13/03/2017) Nghị định 23/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 162/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam
2.

(28/02/2017) Thông tư 19/2017/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tài chính ban hành
3.

(28/02/2017) Thông tư 06/2017/TT-BGTVT quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hànhThủ tục Tố tụng

1.

(10/03/2017) Công văn 748/VKSTC-V15 hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2017 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2.

(01/11/2016) Đề án 02/ĐA-UBND năm 2016 thực hiện chế định thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2020
3.

(26/02/2016) Công văn 634/VKSTC-V15 hướng dẫn công tác sơ tuyển, đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2016 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hànhTài chính nhà nước

1.

(14/03/2017) Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước
2.

(09/03/2017) Quyết định 04/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 23/2015/QĐ-UBND quy định mức chi, mức đóng góp của người nghiện ma túy xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cai nghiện ma túy bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng do tỉnh Vĩnh Long ban hành
3.

(09/03/2017) Quyết định 721/2017/QĐ-UBND Quy định thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2021
4.

(09/03/2017) Quyết định 03/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2009/QĐ-UBND và 19/2012/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Bình ban hành
5.

(06/03/2017) Quyết định 292/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt đề cương và dự toán Chương trình vận động, sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ (NGO) của tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020
6.

(21/02/2017) Công văn 2211/BTC-ĐT năm 2017 về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường lớp học tỉnh Lạng Sơn do Bộ Tài chính ban hành
7.

(20/02/2017) Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về đơn giá bán nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương
8.

(15/02/2017) Quyết định 07/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định Quyết định 01/2015/QĐ-UBND và 31/2016/QĐ-UBND do tỉnh Kon Tum ban hành
9.

(15/02/2017) Quyết định 04/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 07/2015/QĐ-UBND
10.

(10/02/2017) Quyếtđịnh 235/QĐ-UBND năm 2017 về bảng giá quy định giá tối thiểu các loại lâm sản bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
11.

(06/02/2017) Quyết định 01/2017/QĐ-UBND Quy định cơ chế quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
12.

(02/02/2017) Quyết định 03/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Long An được kèm theo Quyết định 56/2016/QĐ-UBND
13.

(24/01/2017) Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2017 và giai đoạn ổn định ngân sách 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
14.

(23/01/2017) Quyết định 04/2017/QĐ-UBND về quy định giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
15.

(23/01/2017) Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
16.

(23/01/2017) Quyết định 07/2017/QĐ-UBND Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
17.

(23/01/2017) Quyết định 06/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2012/QĐ-UBND thành lập và ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
18.

(23/01/2017) Quyết định 09/2017/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
19.

(19/01/2017) Kế hoạch 05/KH-UBND thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường của nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
20.

(19/01/2017) Quyết định 02/2017/QĐ-UBND về quy định giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
21.

(19/01/2017) Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về quy định giá dịch vụ sử dụng đường bộ dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
22.

(13/01/2017) Quyết định 84/QĐ-UBND năm 2017 tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý
23.

(13/01/2017) Quyết định 04/2017/QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên
24.

(30/12/2016) Quyết định 5144/QĐ-UBND năm 2016 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2017
25.

(22/12/2016) Quyết định 38/2016/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
26.

(22/12/2016) Quyết định 37/2016/QĐ-UBND về quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
27.

(19/12/2016) Nghị quyết 67/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 68/2012/NQ-HĐND do tỉnh Kiên Giang ban hành
28.

(09/12/2016) Quyết định 4763/QĐ-UBND năm 2016 về giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh Thanh Hóa
29.

(09/12/2016) Quyết định 4766/QĐ-UBND năm 2016 công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2015 của tỉnh Thanh Hóa
30.

(09/12/2016) Quyết định 2130/QĐ-UBND năm 2016 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
31.

(08/12/2016) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước; chi ngân sách địa phương năm 2015 của tỉnh Thanh Hóa
32.

(08/12/2016) Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2016 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 do tỉnh Phú Thọ ban hành
33.

(08/12/2016) Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 do tỉnh Phú Thọ ban hành
34.

(08/12/2016) Nghị quyết 90/NQ-HĐND năm 2016 về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017 do tỉnh Cao Bằng ban hành
35.

(08/12/2016) Nghị quyết 87/NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015 do tỉnh Cao Bằng ban hành
36.

(18/11/2016) Nghị quyết 07-NQ/TW năm 2016 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành
37.

(18/11/2016) Quyết định 2003/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi, bổ sung Quyết định 223/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cà Mau
38.

(11/11/2016) Quyết định 3183/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh cho cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
39.

(08/11/2016) Quyết định 2919/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban điều hành và Văn phòng thường trực giúp việc Ban Điều hành Chương trình “Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020
40.

(28/10/2016) Công văn 15318/BTC-QLCS năm 2016 thực hiện Quyết định 58/2015/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
41.

(04/08/2016) Quyết định 33/2016/QĐ-UBND quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Ninh
42.

(04/08/2016) Quyết định 34/2016/QĐ-UBND Quy chế về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc NinhXây dựng - Đô thị

1.

(27/02/2017) Quyết định 07/2017/QĐ-UBND Quy định về giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
2.

(24/01/2017) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3.

(30/12/2016) Quyết định 44/2016/QĐ-UBND Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
4.

(30/12/2016) Quyết định 2309/QĐ-UBND năm 2016 về tiêu chí dự án đầu tư xây dựng có quy mô lớn và trọng điểm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
5.

(27/12/2016) Quyết định 5042/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
6.

(22/12/2016) Quyết định 36/2016/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
7.

(14/03/2016) Công văn 439/VPUBND-KTN năm 2016 đính chính thông tin tại Công văn 130/UBND-KTN điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng ThápGiao thông - Vận tải

1.

(10/03/2017) Công văn 375/TTg-CN năm 2017 về tạo cơ hội cho đội tàu Việt Nam tham gia vận chuyển và nâng cao thị phần vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2.

(09/03/2017) Công văn 2391/BGTVT-MT năm 2017 thực hiện Quyết định 49/2011/QĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3.

(05/10/2016) Quyết định 25/2016/QĐ-UBND Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương tỉnh Sơn La
4.

(02/10/2009) Thông tư 54/2009/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông do Bộ Công an ban hànhGiáo dục

1.

(16/03/2017) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2017 hướng dẫn Quyết định 152/2007/QĐ-TTg về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2.

(15/03/2017) Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3.

(15/03/2017) Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4.

(14/03/2017) Quyết định 777/QĐ-BGDĐT năm 2017 đính chính Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5.

(10/03/2017) Quyết định 728/QĐ-BGDĐT Điều lệ Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo lần thứ XV - 2017 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6.

(07/03/2017) Báo cáo 25/BC-UBDT năm 2017 công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo giai đoạn 2011-2016 do Ủy ban Dân tộc ban hành
7.

(24/02/2017) Quyết định 242/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
8.

(13/02/2017) Kế hoạch 08/KH-UBND năm 2017 triển khai Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020
9.

(24/01/2017) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2017 hợp nhất Thông tư về Chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10.

(18/01/2017) Quyết định 133/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ Quyết định 2185/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành
11.

(27/12/2016) Quyết định 5046/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020

tải về 0.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương