Bản tin văn bản mới, ngày 13/03 19/03tải về 0.51 Mb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu27.11.2017
Kích0.51 Mb.
#3102
1   2   3   4   5   6   7
Đầu tư

1.

(13/03/2017) Quyết định 02/2017/QĐ-KTNN Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình do Kiểm toán nhà nước ban hành
2.

(10/03/2017) Công văn 2179/VPCP-CN năm 2017 dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1 đoạn phía Nam tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành
3.

(10/03/2017) Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum
4.

(08/03/2017) Kế hoạch 694/KH-BHXH năm 2017 thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm thường xuyên giai đoạn 2016-2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
5.

(28/02/2017) Công văn 1498/BKHĐT-TH năm 2017 tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2015 trở về trước và kế hoạch năm 2016 sang năm 2017 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6.

(22/02/2017) Quyết định 07/2017/QĐ-UBND Quy định về trình tự giải quyết thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
7.

(09/02/2017) Quyết định 227/QĐ-UBND năm 2017 Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục đầu tư cầu, bến phà dân sinh có thu phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau
8.

(23/01/2017) Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về vay vốn để trả nợ gốc và đầu tư dự án phát triển đường giao thông nông thôn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
9.

(17/01/2017) Quyết định 95/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
10.

(19/12/2016) Nghị quyết 60/2016/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
11.

(19/12/2016) Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND về vay vốn để trả nợ gốc và đầu tư dự án phát triển đường giao thông nông thôn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
12.

(09/12/2016) Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
13.

(08/12/2016) Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2016 xử lý ưu đãi đầu tư của tỉnh vượt quy định của Chính phủ đối với dự án đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ ngày 31 tháng 12 năm 2005 trở về trước do tỉnh Quảng Nam ban hành
14.

(08/12/2016) Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2016 về phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Phú Thọ ban hành
15.

(07/12/2016) Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020
16.

(07/11/2016) Quyết định 1925/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
17.

(07/11/2016) Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Danh mục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh thuộc chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
18.

(19/11/2009) Thông tư 63/2009/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình của Công an nhân dân do Bộ Công an ban hànhThương mại

1.

(14/03/2017) Chỉ thị 02/CT-BCT năm 2017 về tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu do Bộ Công thương ban hành
2.

(09/03/2017) Quyết định 02/2017/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn Khánh Hòa
3.

(03/03/2017) Quyết định 14/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
4.

(28/02/2017) Quyết định 255/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2017, định hướng đến năm 2020
5.

(28/02/2017) Kế hoạch 435/KH-UBND năm cao điểm thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 do tỉnh Hà Nam ban hành
6.

(24/02/2017) Công văn 1509/BCT-KV1 năm 2017 thay đổi đơn vị đầu mối triển khai nhiệm vụ về Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt - Trung do Bộ Công thương ban hành
7.

(20/02/2017) Quyết định 03/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 30/2006/QĐ-UBND Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
8.

(16/02/2017) Quyết định 1154/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh hạng Chợ Bương, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai và quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội
9.

(15/02/2017) Quyết định 560/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đến năm 2020
10.

(09/02/2017) Quyết định 231/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
11.

(09/02/2017) Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035
12.

(09/02/2017) Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính ngành Công Thương đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
13.

(04/01/2017) Kế hoạch 05/KH-UBND thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Phòng và Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
14.

(04/01/2017) Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2017 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
15.

(20/12/2016) Quyết định 4684/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2035
16.

(20/12/2016) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
17.

(19/12/2016) Nghị quyết 65/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Kiên Giang ban hành
18.

(08/12/2016) Quyết định 2082/QĐ-UBND năm 2016 về giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Cà Mau ban hành
19.

(07/12/2016) Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017-2020
20.

(11/11/2016) Công văn 10765/BCT-QLCT năm 2016 về tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành
21.

(10/12/2015) Thông tư 45/2015/TT-BCT quy định quản lý Chương trình phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao do Bộ Công Thương ban hànhXuất nhập khẩu

1.

(14/03/2017) Nghị định 24/2017/NĐ-CP quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia năm 2016
2.

(14/03/2017) Thông báo 133/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình nhập khẩu ô tô do Văn phòng Chính phủ ban hành
3.

(13/03/2017) Quyết định 762/QĐ-TCHQ Kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm của ngành Hải quan năm 2017 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
4.

(10/03/2017) Quyết định 686/QĐ-BNN-TY năm 2017 về tạm ngừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5.

(10/03/2017) Công văn 2166/VPCP-KTTH năm 2017 hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập do Văn phòng Chính phủ ban hành
6.

(09/03/2017) Công văn 1480/TCHQ-TXNK năm 2017 vướng mắc về trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
7.

(09/03/2017) Thông tư 04/2017/TT-BCT sửa đổi Thông tư 20/2011/TT-BCT quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
8.

(09/03/2017) Công văn 768/TXNK-DTQLT năm 2017 xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
9.

(09/03/2017) Công văn 769/TXNK-TGHQ năm 2017 vướng mắc trong việc khai báo hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
10.

(09/03/2017) Công văn 771/TXNK-TGHQ năm 2017 vướng mắc trị giá tính thuế quặng sắt xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
11.

(08/03/2017) Quyết định 733/QĐ-TCHQ năm 2017 về Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
12.

(08/03/2017) Công văn 1415/TCHQ-TXNK năm 2017 áp dụng thuế tự vệ đối với thép thanh do Tổng cục Hải quan ban hành
13.

(08/03/2017) Công văn 1414/TCHQ-TXNK năm 2017 xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
14.

(08/03/2017) Công văn 1413/TCHQ-TXNK năm 2017 trả lời thư bạn đọc đối với mặt hàng Bao bì bằng nhựa PP do Tổng cục Hải quan ban hành
15.

(08/03/2017) Công văn 1423/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện công văn 12191/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành
16.

(08/03/2017) Công văn 1425/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng paper cloth do Tổng cục Hải quan ban hành
17.

(07/03/2017) Công văn 1394/TCHQ-GSQL năm 2017 hướng dẫn thủ tục hải quan cho chuyến bay quốc tế không thường xuyên xuất cảnh tại Cảng hàng không Phù Cát - Bình Định do Tổng cục Hải quan ban hành
18.

(07/03/2017) Công văn 1392/TCHQ-TXNK năm 2017 vướng mắc thực hiện Biểu thuế xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
19.

(07/03/2017) Công văn 1405/TCHQ-TXNK năm 2017 thực hiện Thông tư 174/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
20.

(07/03/2017) Công văn 1406/TCHQ-TXNK năm 2017 xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
21.

(07/03/2017) Công văn 1409/TCHQ-GSQL năm 2017 sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khi thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
22.

(06/03/2017) Công văn 1327/TCHQ-ĐTCBL năm 2017 về tăng cường công tác ngăn chặn, bắt giữ gia cầm nhập lậu qua biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành
23.

(06/03/2017) Công văn 1358/TCHQ-GSQL năm 2017 xin ý kiến tham gia đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
24.

(06/03/2017) Công văn 1367/TCHQ-GSQL năm 2017 về cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm, văn hóa phẩm không kinh doanh do Tổng cục Hải quan ban hành
25.

(06/03/2017) Công văn 456/GSQL-TH năm 2017 về thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
26.

(06/03/2017) Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi theo Thông tư 130/2016/TT-BTC) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
27.

(06/03/2017) Công văn 455/GSQL-GQ3 năm 2017 về cho phép cửa hàng miễn thuế được hoạt động do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
28.

(03/03/2017) Công văn 449/GSQL-GQ4 năm 2017 xử lý vướng mắc C/O mẫu D của Thái Lan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
29.

(03/03/2017) Công văn 450/GSQL-GQ4 năm 2017 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
30.

(03/03/2017) Công văn 454/GSQL-GQ4 năm 2017 về nộp bổ sung C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
31.

(03/03/2017) Công văn 1297/TCHQ-GSQL năm 2017 xử lý container S.O.S chưa làm thủ tục nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
32.

(02/03/2017) Quyết định 92/QĐ-HQCT năm 2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các Đội thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Cần Thơ ban hành
33.

(02/03/2017) Quyết định 89/QĐ-HQCT năm 2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các đội thuộc Chi cục Hải quan Tây Đô do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Cần Thơ ban hành
34.

(02/03/2017) Quyết định 91/QĐ-HQCT năm 2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các Đội thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ
35.

(27/02/2017) Công văn 1155/TCHQ-QLRR năm 2017 giải đáp vướng mắc trong thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành
36.

(19/12/2016) Công văn 11862/TCHQ-GSQL năm 2016 kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Tổng cục Hải quan ban hành
37.

(15/11/2016) Công văn 10812/TCHQ-TXNK năm 2016 thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan
38.

(13/06/2016) Công văn 5484/TCHQ-GSQL năm 2016 về khai báo hóa đơn do Tổng cục Hải quan ban hành
39.

(13/07/2009) Thông tư 44/2009/TT-BCA(A11) quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh của Công an nhân dân do Bộ Công an ban hànhTiền tệ - Ngân hàng

1.

(19/01/2017) Quyết định 02/2017/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 55/2013/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

tải về 0.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương