Bản thảo thuyết trình triết học mác lê-nintải về 2.22 Mb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu08.01.2023
Kích2.22 Mb.
#185605
1   2   3   4   5
triết 3
chuyen-de-xac-suat
Silde 20 :
6.Câu hỏi ôn tập
1. Quy luật "phủ định của phủ định" nói lên đặc tính nào của sự phát triển?

  1. Cách thức của sự vận động và phát triển.

  2. Khuynh hướng của sự vận động và phát triển.

  3. Nguồn gốc của sự vận động và phát triển.

  4. Động lực của sự vận động và phát triển.

2. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào là sai ?  1. Phủ định của phủ định có tính khách quan và kế thừa.

  2. Phủ định của phủ định hoàn toàn lặp lại cái ban đầu.

  3. Phủ định của phủ định lặp lại cái ban đầu trên cơ sở cao hơn

3. Con đường phát triển của sự vật mà quy luật phủ định của phủ định vạch ra là con đường nào ?

  1. đường thẳng đi lên.

  2. đường thẳng khép kín.

  3. đường thẳng xoắn ốc.

*Câu hỏi nhận xét


Câu hỏi 1: Tại sao không gọi là quy luật phủ định mà phải gọi là “quy luật phủ định của phủ định”?
- Vì phải qua ít nhất 2 lần phủ định biện chứng, sự vật mới dường như quay trở về điểm ban đầu nhưng cao hơn về chất. Nếu chỉ một lần phủ định thì chưa hoàn thành một chu kỳ phát triển của sự vật.
Câu hỏi 2 : Trong sách có đề cập về phủ định siêu hình , vậy phủ định siêu hình khác với phủ định biện chứng chỗ nào
Phủ định biện chứng và phủ định siêu hình đều giống nhau ở việc là xóa bỏ hoặc là phủ nhận sự tồn tại của một hiện tượng nào đó.
– Điểm khác nhau:
+ Phủ định siêu hình: Cản trở việc xóa bỏ tận gốc sự tồn tại của các sự vật, hiện tượng.
+ Phủ định biện chứng: Đây cũng là phủ nhận sự tồn tại của một sự vật hiện tượng nhưng lại không xóa bỏ và phủ nhận sạch sự vật hiện tượng đó. Việc phủ định này chỉ xóa bỏ đi những cái lạch hậu, những cái tiêu cực, lỗi thời tồn tại từ đó sẽ kế thừa những yếu tố tích cực để tạo điều kiện cho sự vật, hiện tượng được phát triển không ngừng theo những cái mới.
tải về 2.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương