Bản thảo thuyết trình triết học mác lê-nintải về 2.22 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu08.01.2023
Kích2.22 Mb.
#185605
1   2   3   4   5
triết 3
chuyen-de-xac-suat
Silde 17 :
6.Kết luận
Quy luật phủ định của phủ định coi sự phát triển của sự vật, hiện tượng là do mâu thuẫn bên trong của chúng quy định. Mỗi lần phủ định là kết quả của sự đấu tranh và chuyển hóa giữa những mặt đối lập trong sự vật, hiện tượng. Phủ định lần thứ nhất làm cho sự vật, hiện tượng cũ chuyển thành sự vật, hiện tượng đối lập với nó; phủ định lần thứ hai dẫn đến sự ra đời của sự vật, hiện tượng mới mang nhiều nội dung tích cực của sự vật, hiện tượng cũ, nhưng cũng đã mang không ít nội dung đối lập với sự vật, hiện tượng đó. Kết quả là, về hình thức, sự vật, hiện tượng mới (ra đời do phủ định của phủ định) sẽ lại trở về sự vật, hiện tượng xuất phát (chưa bị phủ định lần nào), nhưng về nội dung, không phải trở lại chúng giống y như cũ, mà chỉ dường như lặp lại chúng, bởi đã trên cơ sở cao hơn
(chèn hình nếu đủ chỗ )

Silde 18 :
6.Kết luận
Tóm lại, quy luật phủ định của phủ định phản ánh mối liên hệ, sự kế thừa thông qua khâu trung gian giữa cái bị phủ định và cái phủ định; do có kế thừa nên phủ định biện chứng không phải là sự phủ định sạch trơn mà là điều kiện cho sự phát triển, nó lưu giữ nội dung tích cực của các giai đoạn trước, lặp lại một số đặc điểm chủ yếu của cái ban đầu trên cơ sở mới cao hơn; do vậy, sự phát triển có tính chất tiến lên không hẳn theo đường thẳng, mà theo đường xoáy ốc.
(chèn hình nếu đủ chỗ )

Silde 19 :
5.Thông điệp
Tre già măng mọc
Sự phát triển của cây tre chứa quy luật phủ định với tre là phủ định của măng và ngược lại.
Uống nước nhớ nguồn
→ Chỉ tính kế thừa của quy luật , không được phủ định sạch trơn những thứ đã được truyền lại.
Ăn cháo đá bát
 Phủ định nhưng không mang tính kế thừa
Nếu ai bắn vào quá khứ bằng súng ngắn , thì tương lai sẽ bắn vào anh ta bằng đại bác
Phủ định quá khứ ít thì bị tương lai (hiện tại đối với tương lai là quá khứ) phủ định hàng nghìn lần; nghĩa là, phải có thái độ đúng đối với quá khứ, không được phủ định sạch trơn.
BÀI HỌC RÚT RA TỪ PP LUẬN PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH:
-Chúng ta phải chủ động phát hiện, bồi dưỡng, thúc đẩy cái mới.
chúng ta phải biết sàng lọc, gạn đục khơi trong, giữ lấy những gì
còn tích cực, có giá trị từ cái cũ, cải tạo cái cũ cho phù hợp với
những điều kiện mới.
Cái mới nhất định sẽ xuất hiện từ cái cũ nhưng ta không được phủ
sạch cãi cũ.
Trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, ta cần lưu ý rằng cái mới
nhất định sẽ thay thế cái cũ, cái tiến bộ nhất định sẽ chiến thắng
cái lạc hậu. Cái mới ra đời từ cái cũ, kế thừa tất cả những gì tích
cực của cái cũ. Do đó, ta cần chống thái độ phủ định sạch trơn cái
cũ.
Phải khắc phục thái độ bảo thủ, loại bỏ những hủ tục trong xã hội.
Chúng ta phải nhận thức rõ những cái lỗi thời, ví dụ như những hủ
tục cũ trong việc cưới xin, tang lễ, hội hè…, quan niệm “có nếp có
tẻ” trong việc sinh con… sẽ gây ra nhiều tốn kém và nhiễu
nhương.


tải về 2.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương