Bản thảo thuyết trình triết học mác lê-nin


Slide 9 : Câu hỏi tương táctải về 2.22 Mb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu08.01.2023
Kích2.22 Mb.
#185605
1   2   3   4   5
triết 3
chuyen-de-xac-suat
Slide 9 :
Câu hỏi tương tác :
Chỉ ra sự phủ định thông qua các hình ảnh :

Trả lời : Một quả trứng là sự khẳng định ban đầu (trong điều kiện được ấp). Phủ định lần 1 tạo ra gà mái con. Sau đó phủ định lần 2 (gà mái con lớn lên)sinh ra nhiều quả trứng.


Trả lời : Vòng đời của một con sâu bướm bao gồm: Trứng - sâu- nhộng – bướm- trứng. Sự xuất hiện của “sâu” đã xóa bỏ sự tồn tại của “trứng” nên sâu là phủ định của trứng. “Sâu”phát triển nhả tơ thành nhộng, nên “nhộng” là sự phủ định của “sâu”. “Bướm” phát triển từ “nhộng”, xóa bỏ sự tồn tại của “nhộng” nên “bướm” là phủ định của “nhộng”. Cuối cùng, trứng mới ra đời từ bướm, bắt đầu một quá trình mới.Trứng chính là sự phủ định của “bướm”. Quá trình phát triển của bướm đã trải qua 3 lần phủ định.


Slide 10 :
2. Phủ định biện chứng
*Phủ định biện chứng có 4 tính chất
+Tính khách quan : sự vật, hiện tượng tự phủ định mình do mâu thuẫn bên trong nó gây ra.
+Tính kế thừa : loại bỏ các yếu tố không phù hợp và cải tạo các yếu tố của sự vật, hiện tượng cũ còn phù hợp để đưa vào sự vật, hiện tượng mới
+Tính phổ biến : diễn ra trong mọi lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy
+Tính đa dạng, phong phú của phủ định biện chứng thể hiện ở nội dung, hình thức của nó.
Slide 11:
2. Phủ định biện chứng
Đặc điểm cơ bản của phủ định biện chứng là sau một số (ít nhất là hai) lần phủ định, sự vật, hiện tượng phát triển có tính chu kỳ theo đường xoáy ốc mà thực chất của sự phát triển đó là sự biến đổi, trong đó giai đoạn sau vẫn bảo tồn những gì tích cực đã được tạo ra ở giai đoạn trước. Với đặc điểm này, phủ định biện chứng không chỉ khắc phục hạn chế của sự vật, hiện tượng cũ; mà còn gắn chúng với sự vật, hiện tượng mới; gắn sự vật, hiện tượng được khẳng định với sự vật, hiện tượng bị phủ định. Vì vậy, phủ định biện chứng là vòng khâu tất yếu của sự liên hệ và sự phát triển.
Chèn video : https://www.youtube.com/watch?v=x5mHzwEOpp4

tải về 2.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương