BảN ĐÁnh giá thành viên tên: Chúc Mã sv: Thuộc nhóm: Nội dung đánh giá chéo thành viên cùng nhómtải về 14.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.01.2023
Kích14.58 Kb.
#185603
đánh giá tv lí luận

BẢN ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN

Tên: Chúc


Mã SV:
Thuộc nhóm:

Nội dung đánh giá chéo thành viên cùng nhóm:

Tiêu chí

Mức độ tích cực tham gia đóng góp cho sản phẩm chung của nhóm

Tính trách nhiệm với phần nội dung được giao

Ý kiến cá nhân

Linh100%

100%
Mến

100%

100%
Trà

100%

100%
Trang

100%

100%
Ngọc

90%

100%
Duyên

100%

100%
SV 8


SV 9


SV 10


SV 11


SV 12

Lưu ý:  • Sinh viên chấm điểm theo thang điểm 0-10.

  • Yêu cầu trung thực, khách quan, có trách nhiệm với đánh giá của mình cả khi chấm điểm nhóm khác và thành viên cùng nhóm.

  • Nội dung bản đánh giá này không công khai, vì vậy các em có thể thoải mái đánh giá và nêu ý kiến theo đúng suy nghĩ của mình.

tải về 14.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương