Bản khai thành tích đỀ nghị XÉt tặng danh hiệu nhà giáo nhân dâNtải về 459.48 Kb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2017
Kích459.48 Kb.
1   2   3   4   5   6

BẢN KÊ KHAI


SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT HOẶC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ


(Đối với: GD MN, TH, THCS, THPT, GDTX, TCCN, DN)

Họ và tên: ..................................................................................................................................

Đơn vị công tác: .......................................................................................................................

........................................................................................................................................................Năm

Tên - Nội dung chính

Cấp đánh giá

Xếp hạng
I- Sáng kiến, cải tiếnII- Áp dụng cong nghệ mớiĐánh giá và xác nhận của Sở GD&ĐT Ngày tháng năm 200...

của trường trực thuộc Bộ Người khai (ký tên)


Mẫu 2.3


(Phải viết tay)

BẢN KÊ KHAI


SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT HOẶC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI

GIÁO TRÌNH, CÔNG TRÌNH NCKH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

( Đối với: Cao đẳng, Đại học)

Họ và tên: ..................................................................................................................................

Đơn vị công tác: ......................................................................................................................

........................................................................................................................................................


Năm

Tên - Nội dung chính

Cấp đánh giá

Xếp hạng
I- Sáng kiến, cải tiến, hoặc áp dụng công nghệ mới

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương