Bản khai thành tích đỀ nghị XÉt tặng danh hiệu nhà giáo nhân dâNtải về 454.58 Kb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2017
Kích454.58 Kb.
#367
1   2   3   4   5   6

Đánh giá và xác nhận của Sở GD&ĐT Ngày tháng năm 200...

của trường trực thuộc Bộ Người khai (ký tên)

Mẫu 1.3


(Phải viết tay)

TÓM TẮT NỘI DUNG


SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT HOẶC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐƯỢC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TỈNH, BỘ, NHÀ NƯỚC ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG,

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN
( Kể từ sau năm nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú)

Họ và tên: ..................................................................................................................................

Đơn vị công tác: ......................................................................................................................

........................................................................................................................................................


I- Sáng kiến, cải tiến


- Tên sáng kiến, cải tiến

- Năm thực hiện

- Nội dung sáng kiến
- Hiệu quả chung và hiệu quả trong GD&ĐT- Cấp đánh giá

- Xếp hạng


II- Công trình nghiên cứu khoa học


- Tên đề tài nghiên cứu khoa học
- Năm thực hiện

- Nội dung đề tài (tóm tắt)- Năm nghiệm thu

- Cấp nghiệm thu, đánh giá

- Văn bản nghiệm thu

- Hiệu quả áp dụng chung của đề tài- Hiệu quả của đề tài áp dụng trong giáo dục và đào tạoXác nhận của Sở GD-ĐT Ngày tháng năm 200...

của trường trực thuộc Bộ Người khai (ký tên)

Mẫu 2.1


(Phải viết tay)

Ảnh


(3 x 4)


BẢN KHAI THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ

XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ


I- SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN

1- Họ và tên:....................................................................Nam,Nữ:........................................................

2- Ngày tháng năm sinh: ......................................................................................................................

3- Nguyên quán: ......................................................................................................................................

4- Trú quán: ...............................................................................................................................................

5- Dân tộc: .................................................................................................................................................

6- Nơi công tác: .......................................................................................................................................

7- Chức vụ hiện nay: .............................................................................................................................

8- Trình độ đào tạo: .................................................. Chuyên ngành: ......................... ..................

9- Ngày vào ngành giáo dục: ..............................................................................................................

10- Số năm trực tiếp giảng dạy (ghi rõ thời gian): .......................................................................

.......................................................................................................................................................................

11- Số năm đạt giáo viên giỏi hoặc Chiến sĩ thi đua:

(ghi số năm và từng năm, gửi kèm bản sao quyết định hoặc giấy chứng nhận): ............................................................................................................................................................................

a) Cấp trường hoặc cấp cơ sở: .................năm; gồm các năm: ...................................

........................................................................................................................................................................

b) Cấp huyện hoặc cấp cơ sở đối với GD Mầm non, Tiểu học ............. năm; gồm các năm:..........................................................................................................................

c) Cấp tỉnh, thành phố, Bộ ............. năm; gồm các năm:

.......................................................................................................................................................................

12- Kỷ luật (thời gian, hình thức, lý do): ....................................................................................... ..

........................................................................................................................................................................

II- QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

( Ghi rõ từng quá trình )


Thời gian

Nhiệm vụ được giao, chức vụ, nơi công tác
III- NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN

NHÀ GIÁO ƯU TÚ

1- Đạo đức: ..................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

2- Tài năng sư phạm, có công trong sự nghiệp giáo dục

- Chất lượng, hiệu quả giảng dạy: .......................................................

..........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

- Đóng góp đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo (Đối với TCCN, DN, CĐ, ĐH).......................................................... ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

- Bồi dưỡng học sinh giỏi (số lượng học sinh giỏi các cấp)

.......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

- Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp giáo dục (tên, năm áp dụng, hội đồng các cấp đánh giá, xếp loại, gửi kèm bản sao biên bản nghiệm thu).

.............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

- Giáo trình biên soạn, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp giáo dục (Đối với TCCN, DN, CĐ,ĐH)

(Tên, năm, cấp Hội đồng khoa học đánh giá xếp loại- gửi kèm bản sao biên bản nghiệm thu)

.......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

- Đóng góp xây dựng đơn vị:

.......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................


3- Ảnh hưởng của Nhà giáo đối với học sinh, đồng nghiệp, với ngành và xã hội:
- Đóng góp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi:

.......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

- Uy tín ảnh hưởng của nhà giáo đối với học sinh, đồng nghiệp, với ngành và xã hội

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Xác nhận, đánh giá của đơn vị Ngày tháng năm 200...

Người khai (ký tên)Mẫu 2.2


(Phải viết tay)Каталог: upload -> files
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 2015 phần thứ nhấT
files -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội năm 2014
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng cuối năm 2015 phần thứ nhấT
files -> Trầm thiên thu
files -> Danh mụctiêu chuẩn quốc gia (tcvn) XÂy dựng theo kế hoạch bổ sung 2010
files -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Vì vậy việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ là điều hết sức cần thiết cho tương lai các em và cần được bắt đầu rèn luyện từ nhỏ, từ từng hành VI cá nhân đơn giản nhất, theo đó hình thành tính cách và nhân cách

tải về 454.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương