Bản khai thành tích đỀ nghị XÉt tặng danh hiệu nhà giáo nhân dâNtải về 459.48 Kb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2017
Kích459.48 Kb.
1   2   3   4   5   6

BẢN KÊ KHAI


SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT HOẶC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI

GIÁO TRÌNH, CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN
Họ và tên: ..................................................................................................................................

Đơn vị công tác: ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................


Năm

Tên - Nội dung chính

Cấp đánh giá

Xếp hạng
I- Sáng kiến, cải tiến:
II- Giáo trình: (kê khai giáo trình chủ biên)
III- Công trình Nghiên cứu khoa học:Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương