Bản cáo bạch tổng công ty đẦu tư VÀ phát triển nhà HÀ NỘItải về 0.57 Mb.
trang3/12
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Rủi ro tài chính


Tỷ trọng các khoản phải thu - phải trả trên tổng tài sản cao là đặc thù của các doanh nghiệp ngành xây lắp, chủ đầu tư nợ nhà thầu và các nhà thầu nợ của các nhà cung cấp và các nhà thầu phụ. Đây là một rủi ro thanh toán tiềm ẩn khi các doanh nghiệp này phát sinh các khoản nợ xấu, không thu được các khoản phải thu đúng hạn hoàn toàn có thể dẫn đến mất khả năng thanh toán ngắn hạn. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, Công ty cũng không nằm ngoài quy luật này, tuy nhiên hiện tại Công ty luôn chú trọng theo dõi quản lý các nguồn vốn ngắn hạn và luôn thận trọng đánh giá khách quan về mức độ tín nhiệm của các khách hàng. Do vậy, Công ty ít có nợ xấu và cho đến nay vẫn luôn đảm bảo được khả năng thanh toán, cân đối và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.
 1. Rủi ro cho đợt chào bán


Giá cổ phiếu chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố như tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp... Ngoài ra, Công ty chào bán cổ phiếu trong giai đoạn thị trường diễn biến không thuận lợi, nền kinh tế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục từ sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế, tính thanh khoản trên thị trường chứng khoán không cao, đặc biệt là trên thị trường OTC.
 1. Rủi ro khác


Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn .v.v... là những rủi ro bất khả kháng. Nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.
 1. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

  1. Đại diện tổ chức sở hữu cổ phần chào bán


TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

Ông Trương Hải Long - Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Quang Cúc Hòa - Kế toán trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.


  1. Đại diện tổ chức phát hành


CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

    • Ông Phạm Duy Cương

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc

    • Nguyễn Trung Hậu

- Kế toán trưởng

    • Ông Trần Thanh Sơn

- Trưởng Ban Kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.
  1. Đại diện tổ chức tư vấn


CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

    • Ông Nhữ Đình Hòa

- Tổng Giám đốc.

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn bán phần vốn Nhà nước số 76/2013/BVSC-HANDICO/TV-BĐG ngày 02/12/2013 giữa Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội và Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội cung cấp.
 1. cÁC KHÁI NIỆM


 • HANDICO: Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội.

 • HANHUD: Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội.

 • Công ty: Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội.

 • Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC.

 • UBND: Ủy ban nhân dân.

 • ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.

 • HĐQT: Hội đồng Quản trị.

 • BKS: Ban kiểm soát.
 1. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

  1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a.Thông tin chung


Tên giao dịch trong nước: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

Tên giao dịch quốc tế: HANOI HOUSING DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION

Tên viết tắt : HANDICO

* Trụ sở : Số 34 Hai Bà Trưng – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

* Điện thoại : (84.4) 3938 7799

* Fax : (84.4) 3824 1032

* Email : info@handico.com.vn

* Website: www.handico.com.vn  -  www.handicovn.com.vn     - www.handico.vn


b.Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển


Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội là “Tổng công ty 90” đầu tiên của thành phố Hà Nội, được thành lập năm 1999 nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới trong lĩnh vực xây dựng, phát triển nhà ở và các khu đô thị của thành phố. 

Với 17 đơn vị thành viên trực thuộc khi mới thành lập, sau quá trình xây dựng và phát triển, hiện HANDICO có gần 70 đầu mối đơn vị trực thuộc đóng tại địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trên cả nước như TP. Hồ Chí Minh, Huế, Nghệ An, Ninh Bình… Quy mô tổ chức sản xuất của HANDICO liên tục phát triển, đảm bảo khả năng bảo toàn và phát triển vốn; thị trường không ngừng được củng cố và mở rộng. Bằng chiến lược phát triển đúng đắn, HANDICO nhanh chóng thực hiện được mục tiêu trở thành một trong những Tổng công ty mạnh, tiềm năng, là đơn vị chủ lực của Thành phố trong việc thực hiện quỹ nhà ở xã hội như: nhà ở cho học sinh - sinh viên, nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở tái định cư (khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính; Cầu Diễn; nhà ở cho sinh viên Mỹ Đình II; nhà ở cho công nhân tại Kim Chung, Đông Anh và khu công nghiệp Phú Nghĩa; Làng Sinh viên HACINCO…) Những khu đô thị mới, hiện đại do HANDICO xây dựng như: Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh, Đại Kim – Định Công, Mễ Trì Hạ, Sài Đồng – Long Biên, Vĩnh Hoàng, Trung Văn… cũng đã góp phần không nhỏ trong việc làm thay đổi bộ mặt kiến trúc của Thủ đô. Bên cạnh những lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu, HANDICO tập trung đẩy mạnh sản xuất đa ngành nghề theo hướng mở rộng thị trường trong nước và các nước trong khu vực. Chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con năm 2005, HANDICO tiếp tục phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cam kết lấy chất lượng làm tiêu chí phấn đấu và giữ chữ tín với khách hàng, HANDICO sẽ không ngừng đổi mới, xây dựng những dự án, công trình lớn và đồng bộ mang thương hiệu HANDICO. 

  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương