Bản cáo bạch tổng công ty đẦu tư VÀ phát triển nhà HÀ NỘItải về 0.57 Mb.
trang11/12
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.57 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu

Nguyên giá

Giá trị hao mòn lũy kế

Giá trị còn lại

Tài sản cố định hữu hình (*)


74.727.398.507

23.056.214.668


51.671.183.839

Nhà cửa, vật kiến trúc


64.357.078.876


14.483.907.932


49.873.170.944

Máy móc, thiết bị


5.863.631.089


4.468.788.388


1.394.842.701

Phương tiện vận tải, truyền dẫn


3.811.310.634


3.654.448.572


156.862.062

Thiết bị, dụng cụ quản lý


625.377.908


417.569.771


207.808.137

TSCĐ hữu hình khác


70.000.000


31.500.005


38.499.995

Tài sản cố định vô hình  (**)


83.500.000

83.500.000

0

Quyền sử dụng đất

Giá trị thương hiệu HANDICO

Tài sản cố định vô hình khác


83.500.000

83.500.000


0

(Nguồn: Báo cáo tài chính QI/2014 do Hanhud cung cấp)

  1. Đất đai, bất động sản thuộc quyền quản lý sử dụng của Công ty
BẢNG KÊ CÁC LÔ ĐẤT ĐANG SỬ DỤNG

STT

Tên dự án, lô đất đang sử dụng

Địa chỉ

Quyết định giao/thuê

Kiểm kê

Phương án sử dụng

Thời gian sử dụng

Đơn vị

Diện tích theo quyết định giao đất

Diện tích Công ty sử dụng

Diện tích giao khách hàng

Diện tích giao thành phố1

Trụ sở làm việc Công ty

Xã Tứ Hiệp - huyện Thanh Trì - Hà Nội

Hợp đồng thuê đất số 182-245/ĐC-NĐ-HĐTĐ ngày 29/6/1996 giữa Sở địa chính - Nhà đất Hà Nội và Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển Nhà và đô thị Hà Nội; Giấy sử dụng đất số 491/UB/KTCB.

m2

2.500

2.500

-

-

Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc. Đất thuê trả tiền hàng năm.

20 năm

2

Trung tâm dịch vụ thương mại Thanh Trì

Thị trấn Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội

- Hợp đồng thuê đất số 83-2006/TNMTNĐ-HĐTĐTN ngày 18/7/2006; Quyết định số 1218/QĐ-UB ngày 09/03/2006 về việc cho Công ty CP KDPT nhà và đô thị Hà Nội thuê 5.960 m2 đất tại thị trấn Văn Điển - huyện Thanh Trì để quản lý và khai thác Công trình Trung tâm dịch vụ thương mại Thanh Trì. Quyết định số 3689/QĐ-UB ngày 9/9/1998 về việc giao 9.806m2 đất tại thị trấn Văn Điển - huyện Thanh Trì cho Công ty KDPT nhà Thanh Trì để xây dựng chợ Trung tâm TT Văn Điển.

m2

5.960

5.960

-

-

Xây dựng Công trình Trung tâm dịch vụ thương mại Thanh Trì.Đất thuê trả tiền hàng năm.

50 năm

3

Dự án Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Phường Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội

Quyết định số 963 ngày 22 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng chính phủ về việc cho Công ty kinh doanh phát triển nhà Thanh Trì sử dụng đất để đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công; Quyết định số 2417/QĐ-UB ngày 18/6/1998 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Đại Kim - Định Công.

m2

237.459

-

-

-

Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công

Lâu dài

4

Dự án Khu nhà ở để bán cho 184 Cán bộ chiến sĩ Công an Thanh Trì - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

Phường Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

- Quyết định số 777/QĐ-UB ngày 27 tháng 01 năm 2003 của UBND Thành phố về việc thu hồi 15.265 m2 đất tại xã Đại Kim - huyện Thanh Trì; giao cho Công ty KDPT nhà Hà Nội (Tổng Công ty ĐT&PT nhà Hà Nội) để đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán cho 184 cán bộ chiến sỹ công an huyện Thanh Trì; QĐ số 2624/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 về việc điều chỉnh một số nội dụng tại QĐ số 777/QĐ-UB ngày 27/01/2013 của UBND Thành phố Hà Nội;
- Quyết định số 1451/QĐ-TCT-QLDA ngày 06/12/2002 của Tổng Công ty ĐT&PT Nhà Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư XD khu nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ Công an huyện Thanh Trì - Hà Nội.

m2

15.265

5.035

8.662

5.608

Xây dựng nhà ở để bán

Lâu dài

5

Dự án đầu tư Xây dựng khu nhà ở để bán cho CBCNV Liên cơ quan Huyện Thanh Trì.

Xã Ngũ Hiệp - huyện Thanh Trì - Hà Nội

- Quyết định số 4968/QĐ-UBND ngày 08/10/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu hồi 14.470 m2 đất tại xã Ngũ Hiệp - huyện Thanh Trì; giao cho Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán cho Cán bộ công nhân viên chức liên cơ quan huyện Thanh trì; QĐ số 1563/QĐ-UBND ngày 04/04/2011 về việc điều chỉnh điều 1 Quyết định số 4968/QĐ-UBND ngày 08/10/2010 của UBND Thành phố Hà Nội; Công văn số 3413/UBND-TNMT về việc đính chính Quyết định 1563/QĐ-UBND ngày 04/04/2011 của UBND Thành phố Hà Nội.
- Quyết định phê duyệt 259/QĐ-HDQT ngày 06/8/2010 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội phê duyệt phương án đầu tư.

m2

14.470

14.470

-

-

Xây dựng nhà ở để bán

Lâu dài

6

Dự án Đầu tư Xây dựng Khu nhà bán cho CBCS báo An Ninh thủ đô tại xã Mỹ Đình - Huyện Từ Liêm - Hà Nội

Xã Mỹ Đình - huyện Từ Liêm - Hà Nội

- Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu hồi 8.502 m2 tại xã Mỹ Đình - huyện Từ Liêm; giao cho Công ty Kinh doanh phát triển Hà Nội (Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội) làm chủ đầu tư xây dựng nhà ở bán cho 74 hộ gia đình cán bộ chiến sỹ Báo an ninh Thủ đô.
- Quyết định số 1015/QĐ-TCT ngày 12/6/2004 của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo NCKT dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ Báo an ninh thủ đô tại xã Mỹ Đình - huyện Từ Liêm - Hà Nội

m2

8.502

3.020

5.482

-

Đầu tư xây dựng nhà ở để bán

Lâu dài

7

Dự án Đầu tư Xây dựng khu nhà ở bán tại xã Mễ Trì - Huyện Từ Liêm - Hà Nội

Xã Mễ Trì - huyện Từ Liêm - Hà Nội

- Quyết định số 5382/QĐ-UB ngày 09/09/2003 của UBND Thành phố Hà Nội và QĐ số 1331/QĐ-UB ngày 12/032004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán tại xã Mễ Trì - huyện Từ Liêm - Hà Nội.
- Quyết định số 1331/QĐ-UB ngày 12/3/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán tại xã Mễ Trì - huyện Từ Liêm - Hà Nội.

m2

27.627

-

5.401

-

Xây dựng nhà ở để bán

Lâu dài

8

Dự án Nhà ở để bán tại Dự án Anh Dũng VI Hài Phòng

Xã Anh Dũng - huyện Kiến Thụy - Hải Phòng

- Quyết định số 1557/QĐ-UB ngày 9/7/2003 của Ủy Ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc giao đất cho Công ty KDPT nhà Hà Nội để thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở Anh Dũng VI bán theo cơ chế kinh doanh tại xã Anh Dũng - huyện Kiến Thụy;
- Quyết định số 1917/QĐ-TCT ngày 27/11/2003 của Tổng Công ty ĐT&PT Nhà Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo NCKT dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Anh dũng VI Hải Phòng tại xã Kiến Thụy - thành phố Hải Phòng;
- Ghi chú: Diện tích 163.170 m2 bao gồm: Diện tích đất xây dựng công trình tiện ích công cộng: 25.514 m2; Diện tích đất xây dựng công viên cây xanh - thể dục - thể thao: 4.555 -5 m2; Diện tích đất xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung (đường - hè…): 59.914 -4 m2 theo QĐ 1557.

m2

165.917

163.170

-

8.172

Xây dựng nhà ở để bán

Lâu dài

9

Dự án Khu đô thị mới Cầu Bươu - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Xã Thanh Liệt - Tân Triều - Tả Thanh Oai - Thanh Trì

- Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 30/03/2007 của Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội sử dụng chính thức 197.975 m2 đất tại xã Thanh Liệt - Tân Triều và Tả Thanh Oai - huyện Thanh Trì để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Cầu Bươu;
- Quyết định số 1867a/QĐ-TCT ngày 30 tháng 10 năm 2004 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu kỹ thuât dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Cầu Bươu.
- Ghi chú: Diện tích chưa giải phóng mặt bằng là 41.138 m2;

m2

197.975

-

-

-

Xây dựng khu đô thị mới Cầu Bươu

 

10

Dự án Khu nhà ở để bán tại xã Mỹ Đình

Xã Mỹ Đình - huyện Từ Liêm - Hà Nội

- Quyết định số 6727/QĐ-UB ngày 09/11/2001 của UBND Thành phố về việc giao 9.503 m2 đất tại xã Mỹ Đình - huyện Từ Liêm cho Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà Hà Nội (Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Hội) để xây dựng nhà ở bán.
- Quyết định số 789/QĐ-TCT ngày 29/10/2001 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán tại xã Mỹ Đình - huyện Từ Liêm - Hà Nội;

m2

9.503

5.477

4.026

-

Đầu tư xây dựng nhà ở để bán

Lâu dài

11

Dự án Khu nhà ở cao tầng phục vụ di dân Giải phóng mặt bằng và kinh doanh tại xã Cổ Nhuế - Huyện Từ Liêm - Hà Nội

Xã Cổ Nhuế - huyện Từ Liêm

Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2009 về việc thu hồi 2.443 -7 m2 đất tại xã Cổ Nhuế - huyện Từ Liêm; giao cho Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội để xây dựng nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 313/QĐ-HĐQT ngày 25/11/2008 của Hội đồng quản trị.

m2

2.444

-

-

-

Đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng

Lâu dài

12

Dự án khu đô thị mới Bắc đại kim mở rộng (Đại Kim Định Công 11ha)

Phường Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội

- Quyết định số 7864/QĐ-UB ngày 23/12/2003 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu hồi 110 -799 m2 tại xã Định Công và xã Đại Kim - huyện Thanh Trì; giao cho Công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội (Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội) để đầu tư XD hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng;
- Quyết định số 6518/QĐ-UB ngày 29 tháng 10 năm 2003 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư XD hệ thống Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc đại kim mở rộng;
- Ghi chú: Dự án đang giai đoạn triển khai; Diện tích 100.248 m2 đang đền bù GPMB.

m2

110.799

100.248

-

10.551

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng

Lâu dài

13

Dự án Khu nhà ở cho cán bộ chiến sĩ cục A35 - Tổng cục An Ninh (Bộ Công An)

Xã Mễ Trì - huyện Từ Liêm - Hà Nội

- QĐ số 719/QĐ-UBND ngày 12/02/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu hồi 14.210 m2 đất tại xã Mễ Trì - huyện Từ Liêm; giao cho Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội để xây dựng khu nhà ở bán cho cán bộ chiến sỹ cục A35 - Tổng Cục an ninh (Bộ công an);
- Quyết định số 202/QĐ-HĐQT/2007 ngày 17/8/2007 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt dự án đầu tư cục A35. - Ghi chú: Dự án đang thực hiện GPMB.

m2

14.210

-

-

-

Đầu tư xây dựng nhà ở để bán

Lâu dài

14

Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở cao tầng A15 Thanh Xuân - Hà Nội

A15 - phường Thanh Xuân Bắc - quận Thanh Xuân

- Quyết định số 610/QĐ-UB ngày 27/01/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao cho Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển Nhà và đô thị Hà Nội sử dụng chính thức 2.682 m2 đất tại A15 - phường Thanh Xuân Bắc - quận Thanh Xuân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư cao tầng phục vụ di dân GPMB;
- Quyết định số 1868a/QĐ-TCT ngày 30/10/2004 về việc phê duyệt BCNCKT dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở cao tầng A15 Thanh Xuân - Hà Nội.
- Ghi chú: Dự án hiện tại ngừng triển khai vì không thực hiện được công tác GPMB.

m2

2.682

-

-

-

Đầu tư xây dựng nhà ở chung cư cao tầng phục vụ di dân giải phóng mặt bằng

Lâu dài

15

Dự án Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Cái Bèo

Bến Bèo - Cát Bà - huyện Cát Hải - thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đầu tư số 02121000282 - Hải Phòng ngày 07 tháng 9 năm 2009 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Cửa Bèo.

m2

85.572

-

-

-

Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Cửa Bèo

Lâu dài

16

Dự án Khu đô thị Đại Kim - Định Công mở rộng phía Bắc và Tây Bắc

Phường Định Công và phường Đại Kim

Quyết định số 1060/QĐ-UB của Ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 25/2/2004 về việc thu hồi 1.009.086 m2 đất tại phường Định Công và phường Đại Kim - quận Hoàng Mai: tạm giao cho Công ty Kinh doanh phát triển Nhà Hà Nội (Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội) để điều tra lập phương án giải phóng mặt bằng chuẩn bị đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim - Định Công mở rộng phía Bắc và Tây Bắc.
Ghi chú: Dự án đang thực hiện GPMB.

m2

1.009.086

-

-

-

Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công mở rộng phía Bắc và Tây Bắc

Lâu dài

  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương