Bài tậP: Tích chuột vào vòng tròn trước chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất: Nội dung của bản yêu sách Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc-xaitải về 10.31 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu12.12.2017
Kích10.31 Mb.
#4690

BÀI TẬP: Tích chuột vào vòng tròn trước chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất: Nội dung của bản yêu sách Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc-xai

VIDEO TƯ LIỆUBài tập: Ngoài công tác huấn luyện Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên còn chú ý đến công tác: Xuất bản báo Thanh niên, in cuốn Đường Kách mệnh (đầu năm 1927).


tải về 10.31 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương