Bài tiểu luận môn Quy hoạch sử dụng đất svth: Nguyễn Văn Atải về 231 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích231 Kb.
#2853


BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN


TIỂU LUẬN MÔN HỌC

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

NỘI DUNG:
TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG

CỦA ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ - XÃ HỘI

ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN (NƠI BẠN Ở)

SVTH:

MSSV:

LỚP: DH08TB

GVHD: Nguyễn Trung QuyếtTháng 11 năm 2010


I. ĐĂT VẤN ĐỀ

I.1 ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM ĐIÊU KIỆN TỰ NHIÊN , CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN VÀ CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG :

I.1.1:

1. Vị trí địa lý :

2. Địa hình , địa mạo :

3. Khí hậu, thời tiết :

4. Thủy văn :

I.1.2. ĐÁNH GIÁ NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN :

1. Tài nguyên đất :

2. Tài nguyên nước :

3. Tài nguyên nhân văn :

4. Hiện trạng cảnh quan môi trường :

I.1.3 NHẬN XÉT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN :

1. Lợi thế :

2. Hạn chế :

I.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2010:

I.2.1. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

I.2.2. CƠ CẤU KINH TẾ

I.2.3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH

1. Khu vực kinh té nông nghiệp :

2. Khu vực kinh tế công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp :

3. Thương mại – Dịch vụ:I.2.4 . DÂN SỐ , VIỆC LÀM , THU NHẬP :

  1. Dân số

  2. Việc làm

  3. Thu nhập

I.2.5. DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

1. Dân tộc  1. Tôn giáo

I.2.6. THƯC TRẠNG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG K Ỹ THUẬT, HẠ TẦNG XÃ HỘI :

1.Giao thông:

2. Thủy lợi :

3. Giao dục – Đào tạo :

4. Y tế :

5. Văn hóa :

6. Thể dục - thể thao :

7. Năng lượng :

8. Bưu chính viễn thông :I.2.7. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐÂT

1. Thuận lợi2 . Khó khăn

II. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ví dụ:

  1. Bài giảng đánh giá đất đai, GV. Nguyễn Du, tài liệu lưu hành nội bộ, Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM, 2003

  2. Quy hoạch sử dụng đất, Nguyễn Thị Vòng cùng ctv, Trường ĐH Nông nghiệp 1 HN, nhà xuất bản NN, 2005

Ghi chú:


  • File bài tập gửi Email về địa chỉ: ntquyet@Gmail.com

  • Không giới hạn số trang, hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ, bản đồ minh họa

  • Tên file : DH08TB_MSSV_Ho va ten_.doc

  • Tên tiêu đề mail: MSSV_DH07TB_Họ và têntải về 231 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương