Bài tiểu luận môN: chủ nghĩa xã HỘi khoa họC


EM CHƯA NGHĨ DC TÊN MỤC NÀYtải về 76.32 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu20.09.2022
Kích76.32 Kb.
#184187
1   2   3   4   5
CNXHKH
3. EM CHƯA NGHĨ DC TÊN MỤC NÀY
Hiện nay, một bộ phận khá đông GCCN đã trở nên trung lưu hoá, nhưng đó là sự phản ánh mức sống trong điều kiện mới (do tiến bộ chung của sự phát triển xã hội); đồng thời, là kết quả đấu tranh liên tục, bền bỉ của chính GCCN chống GCTS suốt nhiều thế kỷ qua. Sự phát triển của LLSX và phân công lao động xã hội, cũng như sự biến đổi cơ cấu xã hội của GCCN đã làm cho diện mạo của GCCN hiện đại trong xã hội tư bản không giống như những mô tả của C. Mác trong thế kỷ XIX. Thế nhưng, với những biến đổi đó mà đi đến kết luận GCCN không còn bản chất cách mạng nữa là sai lầm cả về chính trị và khoa học. Công nhân hiện nay dù có cổ phiếu, cũng chẳng làm thay đổi được địa vị làm thuê và bị bóc lột trong xã hội tư bản. Họ không trở thành “nhà tư bản” theo cách tuyên truyền của các lý luận gia tư sản, mà chỉ là “nhà tư bản” đối với chính mình. Chế độ cổ phiếu thật sự là phương pháp hữu hiệu cột chặt người lao động và bắt họ lệ thuộc hơn nữa vào giới chủ. Hy vọng thay đổi địa vị người lao động trở thành người chủ thật sự ở các nước tư bản chủ nghĩa chỉ là ảo tưởng, là hành động tự lừa dối.
Trong lòng thế giới tư ­bản hiện đại, mâu thuẫn vốn có giữa LLSX hiện đại và quan hệ sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về TLSX không những vẫn còn tồn tại, mà có mặt còn sâu sắc hơn và lan ra phạm vi rộng hơn. Cho dù CNTB hiện đại có những biến đổi và phát triển như thế nào, thì bản chất bóc lột của nó vẫn không hề thay đổi, vẫn đúng với sự phát hiện của C.Mác trước đây. Đời sống của người lao động tuy có được cải thiện, nhưng số người bị hất ra hè phố, số người nghèo khổ vẫn ngày càng tăng. Sự phát triển của các tập đoàn tư bản, các công ty tư bản xuyên quốc gia cùng sự bòn rút tài nguyên và bóc lột nhân dân nhiều nước thuộc thế giới thứ ba; các cuộc chiến tranh đẫm máu chống các quốc gia có chủ quyền do chủ nghĩa đế quốc phát động... là nguyên nhân chủ yếu khiến cho hơn 500 triệu người bị đe dọa chết đói, 1,6 tỷ người sống trong cảnh khốn cùng, 600 triệu người thất nghiệp, hơn 800 triệu người mù chữ... Tất cả điều đó đã nói lên tính chất bóc lột, phản động của CNTB.
Đi từ kinh tế thị trường tự do đến chủ nghĩa tự do mới, CNTB vẫn không thể tìm ra lối thoát. Cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008, tình hình nợ công ở các quốc gia châu Âu và Mỹ, phong trào “Chiếm phố U-ôn” ở Mỹ, những cuộc biểu tình ở các nước châu Âu tư bản đã chứng minh cho nhận định trên. Tính đến ngày 02 tháng 8 năm 2011, nợ công của Mỹ là 14.580,7 tỷ USD (vượt GDP năm 2010: 14.526,5 tỷ USD). Căn cứ vào dữ liệu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), thì nước Mỹ đã gia nhập lại nhóm nước có nợ cao hơn GDP, gồm: Nhật Bản (229%), Hy Lạp (152%), Italia (120%)12. Ở Tây Ban Nha, có gần 180.000 doanh nghiệp phá sản từ năm 2008 do suy thoái kinh tế. Ở châu Âu: 23 triệu thanh niên đang thất nghiệp. Ở Mỹ, có tới 46,2 triệu người (chiếm 15,2% dân số) thuộc diện nghèo, mức cao nhất trong 20 năm qua. Năm 2011, phong trào “Chiếm phố U-ôn” nhanh chóng lan rộng ra hơn 100 thành phố của nước Mỹ, 1.500 thành phố của 82 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc 5 châu lục. Với thông điệp “Hãy đặt con người trên lợi nhuận”, phong trào “Chiếm phố U-ôn” thể hiện sự bất bình của người lao động trước tình trạng bất công và khoảng cách giàu - nghèo ngày càng lớn trong lòng xã hội tư bản. Năm 2019gần 46.000 công nhân của General Motors đình công ở Mỹ. Trong tình hình đó, người ta đã thấy sự lúng túng trong phương hướng và mô hình phát triển của nhiều quốc gia tư bản. Vai trò can thiệp vào nền kinh tế đang dịch chuyển dần từ nhà nước quốc gia sang "nhà nước quốc tế", như: nhóm G7, Nghị viện châu Âu, G20, IMF, WB. Năm 2012. Rõ ràng, CNTB hiện đại dù có biến đổi, thích nghi thì về bản chất vẫn không thay đổi. Đó vẫn là CNTB độc quyền nhà nước ở trình độ cao, là chế độ bóc lột, đầy rẫy bất công. Những chính quyền và cơ chế của 1%, do 1% và vì 1% dân số trong xã hội tư bản là thể hiện sự tập trung cao độ quyền lực và lợi ích kinh tế, chính trị vào thiểu số; vì vậy, sự bất bình đẳng xã hội sâu sắc trong lòng CNTB hiện đại sẽ không thể tự điều hòa được.13
Suy cho cùng, giai cấp công nhân ngày nay không những vẫn bị bóc lột mà còn bị bóc lột một cách tinh vi hơn, nặng nề hơn… Và vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh chống lại sự áp bức bóc lột của CNTB để xây dựng xã hội mới của mình vẫn là tất yếu1 N.T.N (2016), “Liệu ngày nay giai cấp công nhân còn có bị bóc lột, https://maivangmuadong.blogspot.com/2016/12/, Truy cập ngày 22/3/2022

2 GS. TS Hoàng Chí Bảo (chủ biên), Bộ giáo dục và Đào tạo (2019), Dự thảo giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, tr27

3 Hoàng Thị Lê - Trường chính trị tỉnh Yên Bái (2017), “Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong chủ nghĩa tư bản hiện đại”, Nguồn: http://www.truongchinhtriyenbai.gov.vn, truy cập ngày: 24/3/2022

4 PGS.TS. Nguyễn An Ninh (2021), Tư tưởng Ph.Ăngghen về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân - Giá trị và những vấn đề cần bổ sung, phát triển hiện nay, Tạp chí Lý luận chính trị.Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,2021. - Số 1, tr. 44-50.

5 GS. TS Hoàng Chí Bảo (chủ biên), Bộ giáo dục và Đào tạo (2019), Dự thảo giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, tr27

6 Hoàng Thị Lê (2017), “Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong chủ nghĩa tư bản hiện đại”, Trường chính trị tỉnh Yên Bái, Nguồn: http://www.truongchinhtriyenbai.gov.vn/tin-tuc/tin-noi-bat/?UserKey=CHU-DESINH-HOAT-CLB-GIANG-VIEN-TRE-GIAI-CAP-CONG-NHAN-VA-SU-MENH-LICH-SU-CUA-GIAI-CAP-CO&fbclid=IwAR2aoAjDZGrqoLvlNGM7hVWei-LrZdTDu6hJX6hEugRDoLjS8xEfxC4wR9I,đăng ngày: 21/11/2007,truy cập ngày: 24/3/2022

7C. Mác và Ph. Ăng-ghen, Toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG, H. 1995, tr. 613.

8 GS. TS Hoàng Chí Bảo (chủ biên), Bộ giáo dục và Đào tạo (2019), Dự thảo giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, tr27

9Tạp chí, PGS, TS. Nguyễn Mạnh Hưởng (2012), “Phải chăng ngày nay giai cấp công nhân không còn sứ mệnh lịch sử?”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 2012. Nguồn: http://tapchiqptd.vn/vi/phong-chong-dbhb-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa/phai-chang-ngay-nay-giai-cap-cong-nhan-khong-con-su-menh-lich-su/1205.html?fbclid=IwAR3drssuD6GHwpbWwsR9N_N2Vbsl3MoAKX40X4mXQkfqtPNwvP_5Nc--ieA,đăng ngày: 21/05/2012, truy cập ngày: 24/3/202210 GS. TS Hoàng Chí Bảo (chủ biên), Bộ giáo dục và Đào tạo (2019), Dự thảo giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, tr27

11 GS. TS Hoàng Chí Bảo (chủ biên), Bộ giáo dục và Đào tạo (2019), Dự thảo giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, tr27

12 Báo Nhân dân, nguồn: https://nhandan.vn/, đăng ngày: 01/02/2012, truy cập ngày: 24/3/2022, tr7

13Tạp chí, PGS, TS. Nguyễn Mạnh Hưởng (2012), “Phải chăng ngày nay giai cấp công nhân không còn sứ mệnh lịch sử?”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 2012. Nguồn: http://tapchiqptd.vn/vi/phong-chong-dbhb-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa/phai-chang-ngay-nay-giai-cap-cong-nhan-khong-con-su-menh-lich-su/1205.html?fbclid=IwAR3drssuD6GHwpbWwsR9N_N2Vbsl3MoAKX40X4mXQkfqtPNwvP_5Nc--ieA,đăng ngày: 21/05/2012, truy cập ngày: 24/3/2022tải về 76.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương