Bài tiểu luận môN: chủ nghĩa xã HỘi khoa họCtải về 76.32 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu20.09.2022
Kích76.32 Kb.
#184187
  1   2   3   4   5
CNXHKH

BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI


BÀI TIỂU LUẬN


MÔN:CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

ĐỀ BÀI: MÃ ĐỀ 45.01.02


Hãy vận dụng Chủ nghĩa xã hội khoa học và phân tích minh
chứng thực tiễn để phản bác quan điểm sai trái sau:
Ngày nay, ở các nước tư bản phát triển, thu nhập và mức sống
của giai cấp công nhân ngày càng nâng cao, do đó, giai cấp
công nhân không còn sứ mệnh lịch sử như C.Mác và
Ph.Ăngghen đã luận giải nữa.”

HỌ TÊN

: ĐỖ THỊ KIM CHI

MSSV

: 450409

LỚP
NHÓM

: N02– TL2
: 01

Hà Nội, 2022

MỞ ĐẦU


Xã hội ngày càng một phát triển, khoa học công nghệ trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất, làm cho lực lượng sản xuất biển đổi một cách căn bản cả bề rộng lẫn chiêu sâu trên phạm vi thế giới. Dưới tác động của cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa, giai cấp công nhân trên toàn thế giới nói chung và ở các nước tư bản phát triển nói riêng có những biến động cả về chất lượng và số lượng. Thời đại ngày nay vẫn đang là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới còn đang có nhiều biến động và tiêu cực.1 Có quan điểm cho rằng: “Ngày nay, ở các nước tư bản phát triển, thu nhập và mức sống của giai cấp công nhân ngày càng được nâng cao, do đó, giai cấp công nhân không còn sứ mệnh lịch sử như C.Mác và Ph.Ăngghen đã luận giải nữa.” Vấn đề làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được đặt ra trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Sau đây em xin vận dụng Chủ nghĩa xã hội khoa học và phân tích chứng minh thực tiễn để phản bác quan điểm sai trái trên.

tải về 76.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương