Bài thi thử sát hạch lý thuyết lấy bằng lái xe A1: Dành cho xe máytải về 28.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích28.4 Kb.

Bài thi thử sát hạch lý thuyết lấy bằng lái xe A1: Dành cho xe máy

Bài thi bằng A1 gồm 20 câu, làm trong 15 phút, bạn cần làm đúng 16 câu trở lên.

Trong đó có:


 • 9 câu về khái niệm và quy tắc giao thông

 • 1 câu về văn hóa và đạo đức người lái xe

 • 5 câu về hệ thống biển báo

 • 5 câu về giải các thế sa hình

Bạn hãy đăng nhập để lưu lại kết quả bài thi của mình.
Nếu chưa có tài khoản, đăng ký tại đây.

Bài thi thử sát hạch lý thuyết lấy bằng lái xe A2: Dành cho xe Mô tô 2 bánh

Bài thi bằng A2 gồm 20 câu, làm trong 15 phút, bạn cần làm đúng 18 câu trở lên.

Trong đó có:


 • 9 câu về khái niệm và quy tắc giao thông

 • 1 câu về văn hóa và đạo đức người lái xe

 • 5 câu về hệ thống biển báo

 • 5 câu về giải các thế sa hình

Bài thi thử sát hạch lý thuyết lấy bằng lái xe A3: Dành cho xe Mô tô 3 bánh, xe lam.

Bài thi bằng A3 gồm 20 câu, làm trong 15 phút, bạn cần làm đúng 16 câu trở lên.

Trong đó có:


 • 9 câu về khái niệm và quy tắc giao thông

 • 1 câu về văn hóa và đạo đức người lái xe

 • 1 câu về nghiệp vụ giao thông vận tải

 • 5 câu về hệ thống biển báo

 • 4 câu về giải các thế sa hình

Bài thi thử sát hạch lý thuyết lấy bằng lái xe A4: Dành cho máy kéo

Bài thi bằng A4 gồm 20 câu, làm trong 15 phút, bạn cần làm đúng 16 câu trở lên.

Trong đó có:


 • 9 câu về khái niệm và quy tắc giao thông

 • 1 câu về văn hóa và đạo đức người lái xe

 • 1 câu về nghiệp vụ giao thông vận tải

 • 5 câu về hệ thống biển báo

 • 4 câu về giải các thế sa hình

Bài thi thử sát hạch lý thuyết lấy bằng lái xe B1: Ô tô tải trọng dưới 3500kg

Bài thi bằng B1 gồm 30 câu, làm trong 20 phút, bạn cần làm đúng 26 câu trở lên.

Trong đó có:


 • 9 câu về khái niệm và quy tắc giao thông

 • 1 câu về văn hóa và đạo đức người lái xe

 • 1 câu về kỹ thuật lái xe

 • 1 câu về cấu tạo sửa chữa

 • 9 câu về hệ thống biển báo

 • 9 câu về giải các thế sa hình

Bài thi thử sát hạch lý thuyết lấy bằng lái xe B2: Ô tô chở người đến 9 chỗ

Bài thi bằng B2 gồm 30 câu, làm trong 20 phút, bạn cần làm đúng 26 câu trở lên.

Trong đó có:


 • 9 câu về khái niệm và quy tắc giao thông

 • 1 câu về nghiệp vụ vận tải

 • 1 câu về văn hóa và đạo đức người lái xe

 • 1 câu về kỹ thuật lái xe và cấu tạo sửa chữa

 • 9 câu về hệ thống biển báo

 • 9 câu về giải các thế sa hình

Bài thi thử sát hạch lý thuyết lấy bằng lái xe C: Xe trên 3500 kg ...

Bài thi bằng C gồm 30 câu, làm trong 20 phút, bạn cần làm đúng 28 câu trở lên.

Trong đó có:


 • 9 câu về khái niệm và quy tắc giao thông

 • 1 câu về nghiệp vụ vận tải

 • 1 câu về văn hóa và đạo đức người lái xe

 • 1 câu về kỹ thuật lái xe và cấu tạo sửa chữa

 • 9 câu về hệ thống biển báo

 • 9 câu về giải các thế sa hình

Bài thi thử sát hạch lý thuyết lấy bằng lái xe D: Chở người từ 10 đến 30

Bài thi bằng D gồm 30 câu, làm trong 20 phút, bạn cần làm đúng 28 câu trở lên.

Trong đó có:


 • 9 câu về khái niệm và quy tắc giao thông

 • 1 câu về nghiệp vụ vận tải

 • 1 câu về văn hóa và đạo đức người lái xe

 • 1 câu về kỹ thuật lái xe và cấu tạo sửa chữa

 • 9 câu về hệ thống biển báo

 • 9 câu về giải các thế sa hình

Bài thi thử sát hạch lý thuyết lấy bằng lái xe E: Xe chở người trên 30

Bài thi bằng E gồm 30 câu, làm trong 20 phút, bạn cần làm đúng 28 câu trở lên.

Trong đó có:


 • 9 câu về khái niệm và quy tắc giao thông

 • 1 câu về nghiệp vụ vận tải

 • 1 câu về văn hóa và đạo đức người lái xe

 • 1 câu về kỹ thuật lái xe và cấu tạo sửa chữa

 • 9 câu về hệ thống biển báo

 • 9 câu về giải các thế sa hình

Bài thi thử sát hạch lý thuyết lấy bằng lái xe F: Xe kéo mooc

Bài thi bằng E gồm 30 câu, làm trong 20 phút, bạn cần làm đúng 28 câu trở lên.Trong đó có:

 • 9 câu về khái niệm và quy tắc giao thông

 • 1 câu về nghiệp vụ vận tải

 • 1 câu về văn hóa và đạo đức người lái xe

 • 1 câu về kỹ thuật lái xe và cấu tạo sửa chữa

 • 9 câu về hệ thống biển báo

 • 9 câu về giải các thế sa hìnhПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương