Bài luận trò chơi dân giantải về 85.39 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu20.09.2022
Kích85.39 Kb.
#184181
  1   2   3   4   5
BÀI LUẬN TRÒ CHƠI DÂN GIAN


ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG
TRÒ CHƠI DÂN GIAN VÀ ĐỜI SỐNG LAO ĐỘNG
NÔNG NGHIỆP
Sinh
viên: Trịnh Thị Kiều Oanh
MSSV: 1356030088
Khoa: báo chí & truyền thông
STT: 94
Năm 2013
MỤC LỤC


Lời mở đầu
Chương 1: Khái quát về trò chơi dân gian
Chương 2: Trò chơi dân gian gắn liền với người nông dân và đời sống lao động nông
nghiệp
Chương 3: Vai trò và việc bảo tồn trò chơi dân gian
Tài liệu tham khảo
Lời mở đầu
Nhà học giả nổi tiếng người Anh là Arnold Toynbee, trong cuốn sách nhan đề
“Một công trình nghiên cứu về lịch sử” (A study of history) đã điểm được 34 nền văn
minh từ xưa đến nay trong lịch sử nhân loại. Trong 34 nền văn minh lâu đời ấy chỉ có 18
nền văn minh là còn tồn tại và phát triển trong thế giới hiện đại. Văn minh Việt Nam là
một trong 18 nền văn minh ấy. Văn minh của nước ta ở đây có thể hiểu là nền văn minh
nông nghiệp lúa nước. Chính vì lịch sử phát triển lâu đời và bền vững như vậy mà những
phong tục tập quán, những nét đẹp truyền thống trong đời sống tinh thần của người Việt
Nam xưa vẫn còn tồn tại và được gìn giữ đến ngày nay. Đó là tục cưới hỏi, ma chay... .
Là các làn điệu dân ca: quan họ, ca trù, hát xẩm, chèo, tuồng... . Ngoài ra các trò chơi
dân gian cùng những bài đồng dao đã đi vào tuổi thơ của mỗi người từ những trò chơi
con trẻ, cho đến khi trưởng thành qua những lễ hội, những buổi sinh hoạt tập thể... .
Nhưng ít ai biết rằng những trò chơi dân gian này không phải tự nhiên mà có, đó là sự
kết tinh từ nhu cầu thực tiễn, từ đời sống tinh thần cũng như đời sống lao động nông
nghiệp của người Việt Nam xưa mà thành.
Chúng ta hãy cùng tìm hiểu và giải thích sự gắn bó mật thiết này qua các chương
của bài.

tải về 85.39 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương