Bài giới thiệu về trưỜng tiểu học lê VĂn táMtải về 43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2017
Kích43 Kb.
#424

BÀI GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM
Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam được thành lập vào tháng 8 năm 1991 trên cơ sở tách ra từ trường PTCS thị trấn Tân An.

Đến ngày 05 tháng 8 năm 2005 UBND huyện Hiệp Đức ra Quyết định số 12/QĐ-UBND sáp nhập trường Tiểu học Nguyễn Huệ xã Quế Bình, trường Tiểu học Lê Quí Đôn xã Hiệp Thuận, trường Tiểu học Lê Văn Tám, thị trấn Tân An thành trường tiểu học liên xã lấy tên là trường Tiểu học Lê Văn Tám, văn phòng tại thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam với tổng số 22 lớp, 654 học sinh và 43 cán bộ viên chức.

Đến ngày 25 tháng 7 năm 2008, UBND huyện Hiệp Đức ra Quyết định số 162/QĐ-UBND tách phân hiệu Quế Bình của trường Tiểu học Lê Văn Tám sáp nhập vào trường TH-THCS Trần Hưng Đạo xã Quế Bình. Từ đó đến nay trường Tiểu học Lê Văn Tám có 2 phân hiệu với 18 lớp 474 học sinh và 30 cán bộ, công chức.

Hiệu trưởng qua các thời kỳ:

+ 1991-1994 Hiệu trưởng: Viên Hồng Yến;

+ 1994-1995 Hiệu trưởng: Trần Sô; 1995-2000: Hiệu trưởng: Phan Thanh Sơn;

+ 2000-2003: HIệu trưởng: Mai Văn Cưu;

+ 2003-2009: Hiệu trưởng Nguyễn Tấn Kế;

+ 2009 đến nay: Hiệu trưởng: Mai Văn Cưu.

Trường đã đạt danh hiệu trường tiên tiến vào các năm: 1994-1995; 1995-1996; 2001-2003; Tiên tiến xuất sắc 2003-2006; tiên tiến 2009-2012 và được công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm học 2003-2004. Hiện nay trường đang hoàn chỉnh và đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 lần 2.Các danh hiệu đạt được:

Năm học

Danh hiệu đạt được

Chi bộ

Trường

Công đoàn

Đội TNTP

HCM


1994-1995

Chưa có

Tiên tiến

Vững mạnh

Xuất sắc

1995-1996

Chưa có

Tiên tiến

Vững mạnh

Xuất sắc

1996-1997

Chưa có

Tiên tiến

Vững mạnh

Xuất sắc

2000-2001

Chưa có

Tiên tiến

Vững mạnh XS

Xuất sắc

2001-2002

Chưa có

Tiên tiến

VMXS

Xuất sắc

2002-2003

Chưa có

Tiên tiến

MVXS

Xuất sắc

2003-2004

TSVM

Tiên tiến XS

VMXS

Xuất sắc

2004-2005

TSVM

Tiên tiến XS

VMXS

Xuất sắc

2005-2006

TSVM

Tiên tiến XS

VMXS

Xuất sắc

2006-2007

TSVM

Tiên tiến XS

VMXS

Xuất sắc

2009-2010

TSVM

Tiên tiến

Vững mạnh

Xuất sắc

2010-2011

TSVM

Tiên tiến

Vững mạnh

Xuất sắc

* Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm học 2003-2004
tải về 43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương