BàI 6: HƯỚng dẫn nghiệp vụ cho vay


CHO VAY HỖ TRỢ CÁC HUYỆN NGHÈO ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2009 - 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH 71/QĐ-TTg ngày 29/4/2009tải về 477 Kb.
trang5/9
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích477 Kb.
#1307
1   2   3   4   5   6   7   8   9

6. CHO VAY HỖ TRỢ CÁC HUYỆN NGHÈO ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2009 - 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH 71/QĐ-TTg ngày 29/4/2009


6.1. Đối tượng vay vốn

Người lao động cư trú hợp pháp tại 62 huyện nghèo và huyện được tách ra từ 62 huyện nghèo đã được tuyển chọn có nhu cầu vay vốn đi xuất khẩu lao động thuộc đối tượng được vay vốn NHCSXH đi xuất khẩu lao động theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.6.2. Điều kiện vay vốn

- Được UBND cấp xã nơi người vay cư trú xác nhận là cư trú hợp pháp tại xã, phường, thị trấn.

- Được bên tuyển dụng (gồm doanh nghiệp dịch vụ hoặc tổ chức sự nghiệp) chính thức tiếp nhận đi lao động có thời hạn ở nước ngoài (có hợp đồng lao động ký kết giữa người lao động với doanh nghiệp dịch vụ hoặc có thông báo tuyển dụng của tổ chức sự nghiệp).

Lưu ý: Trường hợp người lao động đi XKLĐ tại Libya, các nước Bắc Phi và Trung Đông phải về nước trước hạn do nguyên nhân khách quan, nếu còn dư nợ và có nhu cầu vay vốn đi XKLĐ ở nước khác, ngoài các thủ tục theo quy định hiện hành phải có thêm các điều kiện sau:

+ Có bản "Thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài" hoặc giấy tờ khác chứng minh người lao động về nước trước hạn.

+ Người vay đã sử dụng toàn bộ các khoản tiền được nhận lại khi thanh lý Hợp đồng lao động theo khoản vay trước (được nêu cụ thể trong Thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài gồm: tiền phí dịch vụ, tiền phí môi giới, tiền đặt cọc...) để trả nợ NHCSXH.

+ Đã hoàn tất các thủ tục theo quy định về xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan với NHCSXH (như gia hạn nợ, khoanh nợ...)

6.3. Lãi suất cho vay

- Người vay thuộc hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số: lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay hiện hành của NHCSXH áp dụng đối với cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

- Người vay thuộc các đối tượng còn lại của các huyện nghèo được vay theo lãi suất cho vay hiện hành của NHCSXH áp dụng cho đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động.

- Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.6.4. Thời hạn cho vay

Việc xác định thời hạn cho vay được căn cứ vào thời hạn đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng tuyển dụng và khả năng trả nợ của người vay nhưng tối đa không quá thời hạn đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.6.5. Mức cho vay

Theo nhu cầu của người vay, tối đa bằng các khoản chi phí người vay phải đóng góp theo từng thị trường.

Các khoản chi phí bao gồm: chi phí được ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (hợp đồng đã ký kết giữa doanh nghiệp dịch vụ và người lao động) hoặc ghi trong văn bản thông báo chi phí của các tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và các chi phí khác ngoài hợp đồng gồm: lệ phí làm visa, hộ chiếu, khám sức khỏe, lệ phí lý lịch tư pháp và 50% học phí học nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết và phí bảo hiểm (đối với các đối tượng không thuộc diện hộ nghèo tại các huyện nghèo), nhưng tối đa không vượt quá mức trần cho vay theo từng thị trường lao động đã được Bộ Lao động Thương binh và xã hội quy định từng thời kỳ.

Hiện nay, Bộ Lao động Thương binh và xã hội quy định mức trần chi phí đối với lao động các huyện nghèo đi làm việc ở một số thị trường như sau:STT

Khu vực

Thị trường

Mức trần chi phí

(VNĐ)

Ghi chú

1

Đông Bắc Á

Đài Loan

65.000.000

Công nhân SXCT, hộ lý

Nhật Bản

75.000.000

Tu nghiệp sinh/ IMM

Hàn Quốc

25.000.000

Chương trình EPS

Ma Cao

25.000.000

Giúp việc gia đình

45.000.000

Dịch vụ nhà hàng, Bảo vệ

2

Trung Đông

UAE

45.000.000

Mọi ngành nghề

Ả rập xê út

Mọi ngành nghề

Bahrain

Mọi ngành nghề

Ô Man

Mọi ngành nghề

Li Băng

Mọi ngành nghề

Ku wait

Mọi ngành nghề

Cata

Mọi ngành nghề

CH Síp

Mọi ngành nghề

Bắc Thổ Síp

Mọi ngành nghề

3

Bắc Phi

Libya

40.000.000

Mọi ngành nghề

Algeria

Mọi ngành nghề

4

Đông Nam á

Malaysia

25.000.000

Mọi ngành nghề

Bruney

25.000.000

Mọi ngành nghề

Lào

15.000.000

Mọi ngành nghề

Lưu ý: Mức cho vay tối đa đối với lao động đi làm việc trong lĩnh vực xây dựng ở Malaysia như sau:

- Lao động xây dựng có nghề: 42.000.000 đ

- Lao động xây dựng phổ thông: 38.000.000 đ

6.6. Phương thức cho vay

Áp dụng phương thức cho vay ủy thác từng phần qua các tổ chức chính trị - xã hội.6.7. Quy trình và thủ tục cho vay

Thực hiện theo hướng dẫn của chương trình cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài hiện hành.

Trên danh sách mẫu 03/TD cột “Đối tượng” ghi là “Hộ nghèo” nếu hộ vay là Hộ nghèo theo chuẩn quy định; ghi là “Hộ dân tộc thiểu số - DTTS” nếu hộ vay là DTTS; ghi là “Hộ khác” đối với những hộ còn lại (11)

Lưu ý (12):

Trường hợp người lao động đi XKLĐ tại Libya, các nước Bắc Phi và Trung Đông phải về nước trước hạn thì đều phải thực hiện thanh lý Hợp đồng lao động với Doanh nghiệp XKLĐ và nhận lại tiền phí dịch vụ, phí môi giới tương ứng với số tháng người lao động về nước trước hạn và bộ tiền đặt cọc (nếu có). Những lao động đã vay vốn NHCSXH thì NH phối hợp với Tổ TK&VV đôn đốc hộ vay trả nợ ngay số tiền nhận được này; đồng thời động viên và đôn đốc người vay và gia đình có kế hoạch trả hết nợ hoặc lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan theo quy định.

Trường hợp người lao động về nước trước hạn do nguyên nhân khách quan như: DN tiếp nhận người lao động bị phá sản, giải thể hoặc do ảnh hưởng của khủng hoảng chính trị kinh tế, nếu còn dư nợ NH nhưng có nhu cầu tiếp tục vay vốn để đi XKLĐ ở nước khác thì NH có thể xem xét cho vay tiếp một khoản vay mới ngoài số dư nợ của món vay cũ. Ngoài các thủ tục theo quy định hiện hành còn có thêm điều kiện sau:

- Có bản "Thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài" hoặc giấy tờ khác chứng minh người lao động về nước trước hạn.

- Người vay đã sử dụng toàn bộ các khoản tiền nhận lại khi thanh lý Hợp đồng lao động theo khoản vay trước (được nêu cụ thể trong Thanh lý hợp đồng đưa người đi lao động làm việc ở nước ngoài gồm: tiền phí dịch vụ, tiền phí môi giới, tiền đặt cọc, ...) để trả nợ NHCSXH.

- Đã hoàn tất các thủ tục theo quy định về xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan với NHCSXH (như gia hạn nợ, khoanh nợ ...).6.8. Xử lý nợ bị rủi ro

Thực hiện theo Quyết định số 50/2010/Q Đ- TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 161/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 27/01/2011 của Chủ tịch HĐQT NHCSXH.TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020.

  2. Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 9/9/2009 hướng dẫn một số nội dung quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 29/4/2009.

  3. Văn bản số 2667/NHCS-TDNN ngày 21/9/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc cho vay lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động.

  4. Văn bản 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/03/2011 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

  5. Văn bản 2362/NHCS-TDNN ngày 26/9/2011 về việc cho vay đối với lao động đi XKLĐ tại Libya, các nước Bắc Phi và Trung Đông về nước trước hạn.

  6. Văn bản 2596/NHCS-TDNN ngày 24/10/2011 về việc bổ sung mức trần cho vay đối với lao động huyện nghèo làm việc trong lĩnh vực xây dựng ở Malaysia.Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Lòng Thương Xót 06/2011 Địa chỉ
2013 -> Tối ngày 16/09 Tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Khúc tráng ca Thành cổ” tới dự có Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội, đại diện nhiều Bộ, ban, ngành cùng 140 thân nhân gia đình liệt sỹ
2013 -> BàI 2: KỸ NĂng thuyết trìNH
2013 -> Trầm thiên thu (Chuyển ngữ từ )
2013 -> BàI 6: HƯỚng dẫn nghiệp vụ cho vay
2013 -> Nội quy lao đỘng công ty
2013 -> Số: 02/2011/tt-bnv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Ý nghĩa lâm sàng của các xét nghiệm
2013 -> Cà phê dành cho người mắc bệnh tiểu đường
2013 -> BàI 1: KỸ NĂng lãnh đẠo quản lý

tải về 477 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương