BàI 6: HƯỚng dẫn nghiệp vụ cho vay


CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH ĐI LAO ĐỘNG CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀItải về 477 Kb.
trang4/9
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích477 Kb.
#1307
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5. CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH ĐI LAO ĐỘNG CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI


5.1. Đối tượng được vay

- Vợ (chồng), con của liệt sĩ.

- Thương binh (kể cả thương binh loại B được xác nhận từ 31/12/1993 trở về trước, nay gọi là quân nhân bị tai nạn lao động), người hưởng chính sách như thương binh, mất sức lao động 21% trở lên (gọi chung là thương binh).

- Vợ (chồng), con của thương binh.

- Con của: Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng được thưởng huân, huy chương kháng chiến; cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945.

- Người lao động thuộc hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

- Người lao động thuộc các hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên phạm vi cả nước bị Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất để bồi thường (gọi là người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp).

5.2. Điều kiện vay vốn

* Cho vay đối với những đối tượng đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo văn bản 1034/NHCS-KH ngày 21/4/2008:

- Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi NHCSXH cho vay đóng trụ sở.

- Có xác nhận của UBND cấp xã nơi người vay cư trú về việc người vay thuộc đối tượng chính sách. Trường hợp, đối tượng chính sách không thuộc UBND cấp xã quản lý thì người vay có thể xuất trình giấy tờ để chứng minh (như thẻ thương binh, giấy chứng nhận,...) để UBND có cơ sở xác nhận.

- Được bên tuyển dụng chính thức tiếp nhận đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.* Cho vay đi lao động có thời hạn ở nước ngoài đối với người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp theo văn bản 279/NHCS-TDNN ngày 04/02/2013:

- Có hộ khẩu thường trú tại hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi.

- Có Quyết định thu hồi đất trong vòng 3 năm kể từ ngày Quyết định thu hồi đất có hiệu lực.

- Được bên tuyển dụng chính thức tiếp nhận đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.Lưu ý: Trường hợp người lao động đi XKLĐ tại Libya, các nước Bắc Phi và Trung Đông phải về nước trước hạn do nguyên nhân khách quan, nếu còn dư nợ và có nhu cầu vay vốn đi XKLĐ ở nước khác, ngoài các thủ tục theo quy định hiện hành phải có thêm các điều kiện sau:

+ Có bản "Thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài" hoặc giấy tờ khác chứng minh người lao động về nước trước hạn.

+ Người vay đã sử dụng toàn bộ các khoản tiền được nhận lại khi thanh lý Hợp đồng lao động theo khoản vay trước (được nêu cụ thể trong Thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài gồm: tiền phí dịch vụ, tiền phí môi giới, tiền đặt cọc...) để trả nợ NHCSXH.

+ Đã hoàn tất các thủ tục theo quy định về xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan với NHCSXH (như gia hạn nợ, khoanh nợ...)5.3. Mục đích sử dụng vốn vay

Chi trả các chi phí, lệ phí hợp pháp cần thiết để được đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Cụ thể là:

- Phí đào tạo.

- Phí tư vấn hợp đồng.

- Phí đặt cọc.

- Vé máy bay một lượt từ Việt Nam đến nước mà người lao động tới làm việc.

- Chi phí cần thiết khác tại hợp đồng lao động.

5.4. Thời hạn cho vay

Việc xác định thời hạn cho vay được căn cứ vào thời hạn đi lao động ở nước ngoài theo Hợp đồng tuyển dụng và khả năng trả nợ của người vay nhưng tối đa không quá thời hạn đi lao động ở nước ngoài theo Hợp đồng lao động.5.5. Lãi suất cho vay

- Mức lãi suất cho vay hiện nay là 0,65%/tháng.

- Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

5.6. Mức cho vay

- Mức cho vay cụ thể đối với từng người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được xác định căn cứ vào nhu cầu vay vốn của người vay để chi phí đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng tuyển dụng, khả năng trả nợ của người vay và khả năng nguồn vốn của NHCSXH, nhưng không vượt quá mức cho vay tối đa do Hội đồng quản trị NHCSXH quy định từng thời kỳ.

Hiện nay, Hội đồng quản trị NHCSXH quy định mức cho vay tối đa là 30 triệu đồng/người đi lao động ở nước ngoài.

- Đối với người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, mức cho vay được xác định theo nhu cầu và khả năng trả nợ của người vay, nhưng tối đa bằng tổng các khoản chi phí cần thiết mà người lao động phải đóng góp theo quy định ghi trên Hợp đồng và không vượt quá mức trần cho vay theo từng thị trường lao động đã được Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quy định từng thời kỳ (tại phụ lục đính kèm văn bản số 3354/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 09/9/2009 và văn bản 3328/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 04/10/2011).Lưu ý: Đối với người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, mức cho vay không bao gồm các khoản chi phí: Học phí học nghề, học ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức; lệ phí làm vi sa, hộ chiếu, khám sức khỏe, lệ phí lý lịch tư pháp. Các khoản chi phí này đã được Nhà nước hỗ trợ 100%.

5.7. Phương thức cho vay

- Người vay (bao gồm cả cho vay thông qua hộ gia đình và cho vay trực tiếp người lao động là độc thân) không phải thế chấp tài sản nhưng phải gia nhập và là thành viên Tổ TK&VV tại thôn (xóm), ấp, bản, buôn (gọi chung là thôn) nơi hộ gia đình đang sinh sống, được Tổ bình xét đủ điều kiện vay vốn, lập thành danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH gửi UBND cấp xã xác nhận.

- Việc cho vay của NHCSXH được thực hiện uỷ thác từng phần qua các tổ chức chính trị - xã hội theo cơ chế ủy thác như cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách hiện hành của NHCSXH.

5.8. Hồ sơ, thủ tục cho vay

- Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD).

- Hợp đồng lao động đã ký giữa người lao động với bên tuyển dụng. Trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng lao động cá nhân do người lao động trực tiếp ký kết với người sử dụng lao động ở nước ngoài thì Hợp đồng lao động cá nhân phải được chứng nhận đã đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động cư trú.

Trong khi chưa có Hợp đồng lao động, NHCSXH căn cứ vào thông báo hoặc giấy xác nhận của bên tuyển dụng về việc người lao động được tuyển dụng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để xem xét và làm các thủ tục cho vay. Tiền vay chỉ được phát ra khi NHCSXH nhận được bản gốc Hợp đồng lao động.

- Biên bản họp Tổ TK&VV (mẫu số 10/TD).

- Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) có xác nhận của UBND cấp xã về việc người lao động thuộc đối tượng chính sách.

- Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD).

Nếu người vay vốn thuộc đối tượng người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, ngoài các giấy tờ trên, phải có Quyết định thu hồi đất nông nghiệp của cấp có thẩm quyền (bản sao có chứng thực của UBND cấp xã).

Nếu người có tên trong Quyết định thu hồi đất nông nghiệp không phải chủ hộ và không trùng với người đứng tên vay trong Sổ vay vốn (hộ đã vay vốn NHCSH) thì phải có xác nhận của UBND cấp xã về quan hệ của người vay và người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là vợ, chồng, bố, mẹ... của người có tên trong Quyết định thu hồi đất đang trong cùng hộ khẩu của gia đình.

5.9. Tổ chức giải ngân

Tiền vay được chuyển trả thẳng cho bên tuyển dụng lao động. Khi nhận được thông báo kết quả phê duyệt cho vay, người vay đến trụ sở NHCSXH để làm thủ tục chuyển tiền vay trả thẳng cho bên tuyển dụng theo hợp đồng tuyển dụng. Trường hợp bên tuyển dụng có đề nghị bằng văn bản, NHCSXH có thể phát tiền vay trực tiếp cho người vay tại điểm giao dịch quy định. Nếu người vay không trực tiếp đến nhận tiền vay được thì uỷ quyền cho thành viên trong hộ lĩnh tiền nhưng phải có giấy uỷ quyền có xác nhận của UBND cấp xã.5.10. Định kỳ hạn trả nợ, thu nợ, thu lãi tiền vay

- Việc định kỳ hạn trả nợ thực hiện như cho vay hộ nghèo. Trường hợp Doanh nghiệp Việt Nam được phép đưa người lao động đi lao động ở nước ngoài quản lý được thu nhập của người lao động do Bên nước ngoài trả thì NHCSXH, người lao động và doanh nghiệp Việt Nam có thể thoả thuận việc Doanh nghiệp Việt Nam trả nợ trực tiếp cho NHCSXH từ thu nhập của người lao động.

- Việc thu nợ gốc thực hiện theo định kỳ trả nợ gốc đã thoả thuận. Trường hợp người vay trả nợ bằng Đô la Mỹ thì NHCSXH chuyển đổi theo tỷ giá quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm trả nợ. Trường hợp người vay có khó khăn chưa trả được nợ gốc theo đúng phân kỳ trả nợ (kỳ con) thì được theo dõi vào kỳ hạn trả nợ tiếp theo.

- Việc thu lãi thực hiện theo định kỳ hàng tháng.5.11. Gia hạn nợ

NHCSXH có thể thực hiện việc gia hạn nợ một hay nhiều lần đối với một khoản vay nhưng tổng số thời gian cho gia hạn nợ đối với cho vay ngắn hạn tối đa bằng thời hạn đã cho vay, đối với cho vay trung hạn tối đa bằng 1/2 thời hạn đã cho vay.5.12.Chuyển nợ quá hạn: Thực hiện như cho vay hộ nghèo.

CÁC VĂN BẢN HIỆN HÀNH

  1. Văn bản số 1034/NHCS-TD ngày 21/4/2008 của Tổng giám đốc về việc Hướng dẫn cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

  2. Văn bản số 2362/NHCS-TDNN ngày 26/9/2011 của Tổng giám đốc về việc cho vay bổ sung đối với lao động đi XKLĐ tại Libya, các nước Bắc Phi và Trung Đông phải về nước trước hạn.

  3. Văn bản số 297/NHCS-TDNN ngày 4/02/2013 của Tổng giám đốc về việc hướng dẫn thực hiện cho vay người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

  4. Văn bản số 3354/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 9/9/2009 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về việc mức trần chi phí đối với lao động huyện nghèo vay vốn đi làm việc ở nước ngoài.

  5. Văn bản số 3328/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 4/10/2011 của Bộ Lao động -Thương binh và xã hội về việc bổ sung mức trần chi phí đối với lao động huyện nghèo vay vốn đi làm việc ở Malaysia.Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Lòng Thương Xót 06/2011 Địa chỉ
2013 -> Tối ngày 16/09 Tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Khúc tráng ca Thành cổ” tới dự có Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội, đại diện nhiều Bộ, ban, ngành cùng 140 thân nhân gia đình liệt sỹ
2013 -> BàI 2: KỸ NĂng thuyết trìNH
2013 -> Trầm thiên thu (Chuyển ngữ từ )
2013 -> BàI 6: HƯỚng dẫn nghiệp vụ cho vay
2013 -> Nội quy lao đỘng công ty
2013 -> Số: 02/2011/tt-bnv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Ý nghĩa lâm sàng của các xét nghiệm
2013 -> Cà phê dành cho người mắc bệnh tiểu đường
2013 -> BàI 1: KỸ NĂng lãnh đẠo quản lý

tải về 477 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương