BàI 26. CƠ CẤu ngành công nghiệPtải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích445 b.


  • BÀI 26.

  • CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP


Nêu sản phẩm chuyên

  • Nêu sản phẩm chuyên

  • môn hóa của 7 vùng

  • nông nghiệp nước ta ?◘Xây dựng cơ cấu ngành công nghiệp tương đối linh hoạt, thích nghi với cơ chế thị trường, phù hợp với tình hình phát triển thực tế của đất nước và xu thế chung của thế giới.

  • ◘Xây dựng cơ cấu ngành công nghiệp tương đối linh hoạt, thích nghi với cơ chế thị trường, phù hợp với tình hình phát triển thực tế của đất nước và xu thế chung của thế giới.

  • ◘Đẩy mạnh và tập trung phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm, đưa công nghiệp điện lực đi trước một bước.

  • ◘Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.  • Phân biệt cơ cấu công nghiệp theo ngành, cơ cấu CN theo lãnh thổ và theo thành phần kinh tế?

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương