BàI 1: ĐỐi tưỢNG, phưƠng pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh


Câu 17: Một trong những nội dung xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân là gì?tải về 89.36 Kb.
trang8/35
Chuyển đổi dữ liệu09.01.2023
Kích89.36 Kb.
#185608
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   35
GDQP-1-2 (1)
Câu 17: Một trong những nội dung xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân là gì?
A. Tổ chức phòng thủ dân sự, kết hợp cải tạo địa hình với xây dựng hạ tầng và các công trình quốc phòng an ninh.
B. Tổ chức phòng thủ dân sự kết hợp xây dựng các công trình dân dụng bảo đảm an toàn cho người và trang thiết bị.
C. Tổ chức phòng thủ dân sự, xây dựng các công trình ân nấp chủ động tiến công tiêu diệt địch.
D. Tổ chức phòng thủ dân sự bảo đảm an toàn cho người và của cải vật chất.
Câu 18: Đâu là một trong các biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân?
A. Thường xuyên thực hiện giáo dục quốc phòng an ninh.
B. Thường xuyên củng cố phòng thủ và hiện đại hoá lực lượng vũ trang.
C. Thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh.
D. Thường xuyên chăm lo xây dựng Công an nhân dân vững mạnh.
Câu 19: Xây dựng nền QPTD, ANND có quan điểm nào rút ra từ thực tiễn lịch sử của đất nước?
A. Quan điểm tìm sự hỗ trợ, đầu tư từ nước ngoài.
B. Quan điểm độc lập tự chủ, tự lực, tự cường.
C. Quan điểm mở rộng, tư do hoá nền kinh tế thị trường.
D. Quan điểm tư nhân hoá nền kinh tế đất nước.
Câu 20: Một trong những biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân là gì?
A. Thường xuyên thực hiện giáo dục ý thức trách nhiệm của công dân
B. Thường xuyên thực hiện giáo dục nghĩa vụ công dân
C. Thường xuyên thực hiện giáo dục quốc phòng an ninh
D. Thường xuyên thực hiện nhiệm vụ chiến lược của đất nước.
Câu 21: Nội dung giáo dục quốc phòng, an ninh phải toàn diện nhưng cần coi trọng?
A. Giáo dục quan điểm đường lối chính sách của Đảng, nhà nước.
B. Giáo dục tình hình nhiệm vụ của cách mạng giai đoạn hiện nay.
C. Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.
D. Giáo dục tình hình nhiệm vụ quân sự, an ninh nhân dân.
Câu 22: Một trong những nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là gì?
A. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh
B. Xây dựng lực lượng quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN
C. Xây dựng lực lượng công an, quân đội vững mạnh
D. Xây dựng tiềm lực kinh tế vững mạnh

tải về 89.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   35
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương