BàI 1: ĐỐi tưỢNG, phưƠng pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh


Câu 16: “Ngăn chặn các hoạt động truyền bá văn hóa phẩm phản động, đồi trụy...”tải về 89.36 Kb.
trang35/35
Chuyển đổi dữ liệu09.01.2023
Kích89.36 Kb.
#185608
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
GDQP-1-2 (1)
Câu 16: “Ngăn chặn các hoạt động truyền bá văn hóa phẩm phản động, đồi trụy...” thuộc nội dung nào trong bảo vệ an ninh quốc gia?
A. Bảo vệ an ninh dân tộc
B. Bảo vệ an ninh thông tin
C. Bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng.
D. Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
Câu 17: Trách nhiệm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông:
A. Là trách nhiệm của tất cả mọi người khi đi ô tô, xe máy.
B. Trách nhiệm của tất cả mọi người khi tham gia giao thông.
C. Là trách nhiệm của mọi công dân nước cộng hòa XHCNVN
D. Là trách nhiệm của Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông
Câu 18: Bảo vệ các cơ quan đại diện, cán bộ, sinh viên và người lao động Việt Nam ở nước ngoài, thuộc nội dung nào trong bảo vệ an ninh quốc gia?
A. Bảo vệ an ninh dân tộc
B. Bảo vệ an ninh văn hoá, tư tưởng
C. Bảo vệ an ninh kinh tế
D. Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ


Câu 19: Trong tình hình hiện nay cần tập trung đấu tranh với những loại Đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia nào?
A. Các tổ chức và cá nhân phản động trong số người Việt Nam ở nước ngoài
đang có những hoạt động chống Việt Nam.
B. Bọn phản động lợi dụng tôn giáo
C. Bọn phản động lợi dụng dân tộc ít người
D. Câu A, B, C đều đúng


Câu 20: Cần tập trung vào đấu tranh với các đối tượng đối tượng xâm phạm về trật tự, an toàn xã hội nào?
A. Bọn tội phạm kinh tế
B. Bọn tội phạm về ma tuý
C. Bọn tội phạm hình sự
D. Câu A, B, C đều đúng


Câu 21: Sinh viên cần phải nhận thức đúng vai trò trách nhiệm của mình và tham gia trực tiếp vào việc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, cụ thể là:
A. Nhận thức đúng cuộc đấu tranh để bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự,
an toàn xã hội là một bộ phận của cuộc đấu tranh giai cấp diễn ra gay go, quyết liệt, phức tạp, lâu dài
B. Tích cực, tự giác tham gia các hoạt động cụ thể để bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hộ
C. Tăng cường rèn luyện thể lực, học tập tốt môn học Giáo dục quốc phòng an ninh góp phần chuẩn bị cho lực lượng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
D. Câu A, B, C đều đúng
tải về 89.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương