BàI 1: ĐỐi tưỢNG, phưƠng pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh


Câu 11: Tại sao phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang?tải về 89.36 Kb.
trang14/35
Chuyển đổi dữ liệu09.01.2023
Kích89.36 Kb.
#185608
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   35
GDQP-1-2 (1)
Câu 11: Tại sao phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang?
A. Bảo đảm cho LLVT luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.
B. Bảo đảm cho LLVT luôn có tinh thần cảnh giác cách mạng trước thủ đoạn của kẻ thù.
C. Bảo đảm cho LLVT có bản chất cách mạng, có mục tiêu, phương hướng chiến đấu đúng đắn.
D. Bảo đảm cho LLVT được huấn luyện và rèn luyện tốt mọi lúc mọi nơi sẵn sàng chiến đấu.
Câu 12: Phương hướng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hiện nay là gì?
A. Xây dựng rộng khắp.
B. Chú trọng cả số lượng và chất lượng
C. Có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo tốt.
D. Câu A, B, C đều đúng
Câu 13: Quan điểm, nguyên tắc nào là cơ bản nhất trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân?
A. Tự lực tự cường xây dựng lực lượng vũ trang
B. Xây dựng LLVT lấy chất lượng là chính, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở
C. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Bảo đảm cho lực lượng vũ trang luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Câu 14: Xây dựng quân đội từng bước hiện đại nhằm mục đích gì?
A. Bảo đảm khả năng cơ động cho lực lượng vũ trang
B. Nâng cao sức mạnh chiến đấu cho quân đội
C. Bảo đảm cho lực lượng vũ trang giành thắng lợi
D. Câu A và C đều đúng.
Câu 15: Một trong những phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là gì?
A. Xây dựng lực lượng vũ trang 3 thứ quân theo hướng vững mạnh, đáp ứng tình hình mới.
B. Xây dựng quân đội, công an nhân dân theo hướng chính quy, thống nhất, tinh nhuệ từng bước hiện đại.
C. Xây dựng quân đội, công an nhân dân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
D. Xây dựng quân đội nhân dân theo hướng chính quy, hiện đại sẵn sàng chiến đấu cao.
Câu 16: Phương hướng xây dựng quân đội nhân dân hiện nay là gì?
A. Xây dựng QĐND, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại
B. Xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, thống nhất từng bước hiện đại
C. Xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại
D. Xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, hiện đại có tinh thần quốc tế vô sản.

tải về 89.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   35
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương