Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 728-bc/TĐtn-btnth đOÀn tncs hồ chí minhtải về 78.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích78.58 Kb.
#1209

BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 728-BC/TĐTN-BTNTH
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học

trực thuộc Quận - Huyện Đoàn năm học 2016 - 2017

--------
Năm học 2016 - 2017 là năm tiến hành Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Với nhiều nỗ lực, sáng tạo, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của khu vực trường học trực thuộc Quận - Huyện Đoàn đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:


I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA NĂM HỌC:

1. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Trong năm học, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã hướng dẫn cụ thể việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng đối tượng của khu vực, gắn với phong trào “Khi tôi 18”, phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” và cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”.

Toàn khu vực có 83.265 đoàn viên, thanh niên đăng ký và thực hiện 839 phần việc, công trình làm theo lời Bác. Nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo thực hiện việc làm theo lời Bác được cơ sở chủ động thực hiện, nhân rộng1. Các hoạt động như xem phim tư liệu, phát thanh học đường, hội thi kể chuyện, hội thi tìm hiểu kiến thức về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Bác, hội thi tìm hiểu tác phẩm “Di chúc”, ... đã giúp các bạn đoàn viên, thanh niên của khu vực học tập được các phẩm chất cần, kiệm, ý thức chủ động, tự học, không ngừng rèn luyện của Bác.

Việc tuyên dương điển hình tiêu biểu làm theo lời Bác được 100% Quận - Huyện Đoàn, Đoàn trường tổ chức với 5.039 cá nhân, 625 tập thể được tuyên dương trong năm học. Việc phát huy các gương sau tuyên dương được nhiều đơn vị quan tâm qua các hình thức như: mời tham gia giao lưu tại các chương trình, các buổi lễ, các buổi sinh hoạt dưới cờ; giới thiệu trên các trang tin điện tử, trang mạng xã hội của trường; là thành viên ban tổ chức và tham gia nhiều hoạt động phong trào tại cơ sở.


2. Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, các hoạt động nhằm đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn cho thanh niên khu vực trường học:

Trong năm học có 32 chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” cấp Quận - Huyện được tổ chức. 100% Đoàn trường THPT, trung tâm GDTX tổ chức ít nhất 01 chương trình tại mỗi đơn vị2. Thông qua việc duy trì sinh hoạt câu lạc bộ “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”3, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều chương trình giao lưu, gặp gỡ gương tiêu biểu, cựu học sinh kết hợp với việc trao học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Thành Đoàn tiếp tục tổ chức Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần 9 - năm 2017 với việc đổi mới nội dung thi trực tuyến dành riêng một bảng cho đối tượng học sinh THPT4. Một số cơ sở Đoàn tiếp tục chủ động phối hợp với tổ giáo dục công dân của các trường thực hiện các sản phẩm giáo dục chính trị trên các trang thông tin điện tử nhà trường.

Các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về biên giới, biển đảo, về chủ quyền của đất nước tiếp tục được quan tâm thực hiện như các đợt báo cáo chuyên đề, bản tin, thông tin thời sự, ngày hội học sinh với biển đảo Tổ quốc, tổ chức chiếu phim “Biển đảo Việt Nam - nguồn cội từ bao đời”, vận động đoàn viên thanh niên khu vực tham gia đóng góp Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, duy trì các diễn đàn, buổi nói chuyện chuyên đề về tình hình biển Đông, chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, các Công ước quốc tế về luật biển5.

Trong năm học, 315 diễn đàn “Nghe thanh niên nói - Nói thanh niên nghe”6, gặp gỡ đối thoại giữa cấp ủy Đảng, Ban Giám hiệu trường với đoàn viên, học sinh được tổ chức. Nhiều trường có giải pháp quan tâm nắm bắt tư tưởng, tăng cường định hướng học sinh trên các diễn đàn mạng, trang tin điện tử của trường7.

Công tác giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống được các Quận - Huyện Đoàn tiếp tục được tổ chức tốt thông qua các ngày lễ lớn, các dịp kỷ niệm, các sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng và hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp8. Các mô hình bảo tàng lưu động, bảo tàng chuyên đề được đẩy mạnh đến các trường học. Đội ngũ giáo viên trẻ tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy môn lịch sử, giáo dục công dân, đồng thời các cơ sở Đoàn quan tâm tổ chức các sân chơi, cuộc thi lịch sử cho đoàn viên, học sinh9.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào dịp 30/4, 27/7, Tết Nguyên đán, thăm hỏi, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, ba má phong trào được duy trì. Đặc biệt, hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống 86 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và truyền thống của tuổi trẻ Thành phố được đầu tư với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng.

Công tác giáo dục đạo đức lối sống được các cơ sở Đoàn quan tâm đẩy mạnh gắn với nội dung “trung thực, nghiêm túc trong thi cử”; xác lập các thói quen tốt trong học sinh, giáo dục ý thức “sống có trách nhiệm”; các diễn đàn về đạo đức, lối sống trong học sinh; các hoạt động tư vấn tâm lý, phòng chống bạo lực học đường, định hướng lối sống, văn hóa ứng xử, văn hóa giao thông, văn hóa đọc10, phương thức đúng đắn khi tham gia hoạt động cộng đồng và trên mạng internet.

Công tác giáo dục pháp luật tiếp tục được nhiều đơn vị quan tâm phối hợp các đơn vị chuyên môn triển khai với hình thức đa dạng, sinh động, tập trung tuyên truyền giáo dục ý thức công dân, xây dựng ý thức tuân thủ và chấp hành luật giao thông đường bộ, hạn chế vi phạm quy chế, nội quy nhà trường. Trong năm đã có 851 lần các đơn vị tổ chức các hội thi tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật, thu hút 189.274 lượt đoàn viên, học sinh tham gia11.

Đặc biệt, trong năm học 2016 - 2017, phong trào “Khi tôi 18” được các Quận - Huyện Đoàn tiếp tục được triển khai, tổ chức với nhiều hoạt động sáng tạo, quan tâm đến công tác khảo sát và đánh giá hiệu quả hoạt động như: sinh hoạt chi đoàn “Khi tôi 18”, sinh hoạt dưới cờ “Khi tôi 18”, Lễ trưởng thành “Khi tôi 18”, diễn đàn “Khi tôi 18”12. Trong năm học có 31 lễ hội “Khi tôi 18” cấp Quận - Huyệtrào.﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ được đầu tư n, 231 lễ hội “Khi tôi 18” cấp trường được tổ chức thu hút 139.488 lượt Đoàn viên, học sinh tham gia.


3. Phát huy sự sáng tạo, tinh thần tình nguyện, xung kích của đoàn viên, thanh niên thành phố thực hiện có hiệu quả phong trào “Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”:

3.1. Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và địa phương:

Đối với giáo viên: gắn với cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, các Quận - Huyện Đoàn đã phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua dạy tốt, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn với các giải pháp cụ thể như: đưa giáo án điện tử, giáo án trải nghiệm thực tế vào giảng dạy, ứng dụng các phần mềm điện tử, tích cực tham gia sáng tạo đồ dùng học tập, các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật13. Quận - Huyện Đoàn triển khai thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” đối với cán bộ quản lý trẻ, có kế hoạch phân công nhiệm vụ gắn với việc phát huy chuyên môn của các chi đoàn giáo viên, tăng cường phối hợp giữa chi đoàn giáo viên và Đoàn trường, trợ lý thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ của năm học14.

Kết quả thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” tại cơ sở có 8.839 giáo viên đăng ký tham gia, 562 giáo viên được tuyên dương cấp Quận - Huyện, 1.847 giáo viên được tuyên dương cấp trường. Cấp Thành cũng đã tiến hành bình chọn, tuyên dương 214 gương điển hình giảng viên, giáo viên trẻ trong Liên hoan “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” lần 9 - năm 2016.Đối với học sinh THPT, TTGDTX: trong năm học, tiêu chí xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 tích cực” được nâng lên và cụ thể hóa từ cấp Thành đến Quận - Huyện, cấp Thành đã tuyên dương 105 gương học sinh 3 tích cực15. Các Quận - Huyện Đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tốt thông qua các cuộc thi Olympic môn học, hoạt động của các câu lạc bộ học thuật, sáng tạo16.

Đối với học sinh Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề: các hoạt động học thuật, các hội thi tay nghề có nhiều đầu tư về hình thức, tạo môi trường thuận lợi để học sinh học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức. Cấp Thành đã tuyên dương 19 gương Học sinh 3 rèn luyện. Ban Thường vụ Thành Đoàn tiếp tục có sự quan tâm, tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần 9 - năm 2017 thu hút 497 thí sinh đến từ 32 trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề tham gia tranh tài ở 18 nghề dự thi.
3.2. Xung kích vì an sinh xã hội:

Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2016 với gần 40.000 lượt chiến sĩ tham gia đã có sự phát triển rõ nét về chất lượng hoạt động. Nội dung hoạt động được đầu tư với việc đẩy mạnh những chương trình như thực hiện 98 bộ ảnh “Nụ cười em thơ”, 156 đội hình “Góc phố xanh”, phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho 1.589 chiến sĩ và 5.107 em thiếu nhi, tổ chức 78 hành trình trải nghiệm, 29 chương trình tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh.

100% Quận - Huyện Đoàn đã tổ chức chiến dịch Xuân tình nguyện tại đơn vị dành cho học sinh khối THPT. Ngoài các hoạt động tình nguyện thường xuyên như “Ngày thứ bảy tình nguyện”17, chăm lo gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi nghèo vượt khó, giúp bạn vượt khó học giỏi, các đơn vị chủ động tổ chức hoạt động gây quỹ, thực hiện các chương trình văn hóa văn nghệ, chăm lo cho thiếu nhi, thăm và tặng quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn trú đóng và thực hiện những món quà ý nghĩa gửi tặng các chiến sĩ đang làm nhiệm tại biên cương, biển đảo18. Trong năm, các cơ sở Đoàn đã vận động và tham gia xây dựng, sửa chữa 20 căn nhà tình bạn, trị giá 689 triệu đồng.

Hoạt động hỗ trợ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, hỗ trợ cho Liên đội trường tiểu học, Trung học cơ sở được các Đoàn trường THPT, Trung tâm GDTX tham gia thực hiện tốt.


3.3. Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu:

Các hoạt động xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong năm qua được các cơ sở Đoàn quan tâm chỉ đạo. Các ngày Chủ nhật xanh, hoạt động “30 phút vì Thành phố xanh - sạch - đẹp” tiếp tục được tổ chức tại các cấp. Trong năm học có 412 hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, thu hút 67.263 lượt Đoàn viên, học sinh tham gia; 68 đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường với 2.037 đoàn viên, học sinh tham gia. Nhiều Quận - Huyện Đoàn tổ chức hội thi về môi trường, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hội thi đoạn phim ngắn về bảo vệ môi trường, thực hiện các chương trình thiết kế không gian xanh, mảng xanh tại trường lớp19.


3.4. Xung kích vì trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn minh đô thị, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội:

Trong năm học, Quận - Huyện Đoàn, Đoàn các trường đã triển khai 724 hoạt động thu hút 157.281 lượt Đoàn viên, học sinh tham gia với các nội dung như phát động thực hiện “Tuần lễ đi xe đạp”, “Tuần lễ đi xe buýt”, ngày hội, hội thi về an toàn giao thông, đội hình xung kích điều phối giao thông trước cổng trường vào giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn tích cực tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tổ chức các lớp trang bị kỹ năng phòng chống cháy nổ, sử dụng điện an toàn, ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng cho học sinh. Tổ chức các diễn đàn về thực hiện nếp sống văn minh đô thị như: tọa đàm “Văn hóa xếp hàng trong trường học”, “Bạn hiểu gì về văn minh đô thị”. Nhiều đơn vị chú trọng vận động và tổ chức cho Đoàn viên giáo viên tham gia các đội hình xung kích giữ gìn an ninh trật tự, tuyên truyền trong Đoàn viên học sinh về luật nghĩa vụ quân sự.
4. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”:

4.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, lao động, sáng tạo:

Cấp Thành tổ chức thành công Hội thi “Tin học trẻ Thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ 26 năm 201720 ; Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu nhi” lần 12 năm 2017 thu hút 260 thí sinh đại diện 76 trường THPT từ 21/24 Quận - Huyện tham gia với 115 sản phẩm.

Các cơ sở Đoàn tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thành lập hệ thống các câu lạc bộ, đội nhóm học thuật các cấp21, trong năm qua đã có nhiều hoạt động, phong trào học thuật thiết thực tham gia xây dựng xã hội học tập với nhiều hình thức đa dạng như hội thi sáng tạo trong học tập, giảng dạy, sân chơi biểu diễn khoa học, kỹ thuật, phát huy các câu lạc bộ học thuật tại các trường22. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ đội nhóm phát huy khá tốt việc tạo sân chơi học thuật, đam mê học tập trong học sinh như câu lạc bộ tên lửa nước, thiên văn học, hóa học, toán học, vật lý, sinh học, ngoại ngữ.

Một số đơn vị đã phát huy rõ nét hơn vai trò giáo viên trẻ trong tham gia định hướng, hỗ trợ hoạt động học thuật của học sinh. Nhiều chi đoàn giáo viên có công trình thanh niên gắn với việc hỗ trợ học sinh học tập, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về nghề nghiệp, công tác chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy và công tác chủ nhiệm, xử lý các tình huống sư phạm, hỗ trợ học sinh tham gia nghiên cứu khoa học.

Trong năm học, công tác chăm lo hỗ trợ cho đoàn viên, học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn tiếp tục được thực hiện, tổng cộng có 4,2 tỷ đồng học bổng được trao.
4.2. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm:

Cấp Thành tổ chức thành công Ngày hội “Hướng nghiệp, dạy nghề” năm 2017 giới thiệu về 16 nhóm ngành nghề đang được đào tạo hiện nay, qua đó góp phần hướng nghiệp, hướng nghề cho học sinh thành phố.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn đã tổ chức nhiều hình thức tư vấn, hướng nghiệp như “Hành trình trải nghiệm ước mơ” của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên, cuộc thi “Thực hiện ước mơ” do Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố tổ chức thu hút 129.454 thí sinh đến từ 30 tỉnh thành của khu vực phía Nam tham gia, tạo phong trào học tập và định hướng nghề nghiệp tốt cho đoàn viên, học sinh.

Trong năm học, các Quận - Huyện Đoàn có nhiều giải pháp đầu tư công tác hỗ trợ học sinh như thường xuyên tổ chức các diễn đàn trao đổi nghề nghiệp; tổ chức cho học sinh tham gia chương trình “Hành trình đến với nhà máy, xí nghiệp, làng nghề, trường nghề”, tham quan thực tế các khu chế xuất, khu công nghiệp, nhà máy, công ty; giao lưu với các đơn vị công nhân lao động, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và xây dựng hệ thống điểm tham quan hướng nghiệp thực tế qua đó đẩy mạnh công tác giáo dục hướng nghiệp, ngành nghề cho học sinh23. Trong năm học có 39.201 đoàn viên, thanh niên được hỗ trợ đi kiến tập, tham quan thực tế.


4.3. Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần:

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của các cơ sở Đoàn trong năm học qua tiếp tục được đầu tư, nâng chất về nội dung, đổi mới về hình thức. Trong năm học có 1.926 hội diễn văn nghệ, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao được tổ chức thu hút 452.281 đoàn viên, học sinh tham gia. Một số đơn vị cũng quan tâm đưa các thể loại văn hóa, văn nghệ dân gian, truyền thống vào hoạt động của khối trường học trên địa bàn24.

Một số Quận - Huyện Đoàn quan tâm nghiên cứu, đầu tư tổ chức các sân chơi văn hóa văn nghệ, cuộc thi gắn với chuyên môn dành cho đối tượng giáo viên trẻ25.

Hệ thống câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích, nghệ thuật, năng khiếu trong học sinh tiếp tục được phát triển. Trong năm học, nhiều đơn vị tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ, đội nhóm sở thích nhằm tạo sân chơi bổ ích đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của đoàn viên học sinh.

Hoạt động hỗ trợ, tư vấn tâm lý, sức khỏe sinh sản tiếp tục được một số Quận - Huyện Đoàn quan tâm thực hiện trong học sinh với việc phối hợp với nhà trường duy trì bộ phận tư vấn học đường thường trực tại các trường. Trợ lý thanh niên được tập huấn, trang bị kỹ năng nhằm kịp thời tư vấn, hỗ trợ cho học sinh tại đơn vị. Các đơn vị phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố, Nhà văn hóa Sinh viên tổ chức các chương trình hỗ trợ, tư vấn cho Đoàn viên, học sinh.
4.4. Đồng hành với thanh niên trong rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, công tác quốc tế thanh niên:

Trong năm học 2016 - 2017, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 627 chương trình, hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, thu hút 133.725 lượt học sinh tham gia. Nhiều đơn vị làm tốt công tác huy động các nguồn lực xã hội để thường xuyên mở lớp và tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng hội nhập quốc tế cần thiết. Nhiều câu lạc bộ kỹ năng cấp trường được ra mắt, củng cố và tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, dã ngoại cho học sinh, các trại kỹ năng, trại rèn luyện, đưa hoạt động ra công viên.

Ngoài ra, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố tiếp tục tổ chức 50 chương trình tập huấn kỹ năng thực hành xã hội tại các trường trung học phổ thông; Nhà Văn hóa Sinh viên, Nhà Văn hóa Thanh niên, Báo Mực Tím đã mở nhiều lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, tiêu biểu như: chương trình “Học kỳ quân đội”, “Chương trình tình huống thực tế”, “Tôi tháo vát”.

Cấp Thành và cơ sở tổ chức Ngày hội “Học sinh, sinh viên với ngoại ngữ”, các hoạt động thiết thực, phục vụ nhu cầu giao lưu anh ngữ, góp phần nâng cao kỹ năng tiếng Anh, khám phá môi trường học tập quốc tế26.

5. Mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên, học sinh; xây dựng Đoàn vững về chính trị, mạnh về tổ chức, tích cực tham gia xây dựng Đảng:

Phương thức tập hợp thanh niên bằng câu lạc bộ, đội nhóm được các Đoàn trường tập trung đẩy mạnh với nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực đáp ứng sở thích, nguyện vọng của học sinh. Hiện toàn thành có 1.528 câu lạc bộ, đội nhóm với 35.285 thành viên đang sinh hoạt thường xuyên. Nhiều đơn vị tổ chức các chương trình giao lưu, liên hoan, chia sẻ kinh nghiệm giữa các câu lạc bộ, đội, nhóm, từ đó góp phần tăng khả năng tập hợp thanh niên, học sinh.

Các Quận - Huyện Đoàn tiếp tục tập trung cho công tác thành lập tổ chức Đoàn tại các trường THPT ngoài công lập, trường có yếu tố nước ngoài, mời gọi các đơn vị chưa thành lập được tổ chức Đoàn tham gia27.

Một số Quận - Huyện Đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học 6 bài lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, kết quả đã có 67.841 đoàn viên hoàn thành 6 bài lý luận chính trị. Trong năm học, các Quận - Huyện Đoàn cũng nghiêm túc triển khai Chương trình “Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 - 2017” đối với khu vực.

Một số Quận - Huyện Đoàn có quan tâm công tác hướng dẫn, nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ chi đoàn, đoàn viên về ý nghĩa, nội dung, yêu cầu, phương pháp thực hiện sinh hoạt chi đoàn chủ điểm. Trong năm học, các đơn vị tổ chức 2 đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo chỉ đạo, đã có 163.640 lượt đoàn viên tham gia.

Công tác cán bộ tiếp tục được quan tâm với lớp tập huấn cán bộ đoàn học sinh THPT, lớp tập huấn chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông do cấp Thành tổ chức với gần 700 lượt cán bộ Đoàn tham gia. Tại cơ sở, các cấp bộ Đoàn chú trọng tập huấn kỹ năng cho cán bộ Đoàn trung học phổ thông, duy trì các hoạt động nâng cao kiến thức nghiệp vụ của cán bộ Đoàn. Bên cạnh đó, các lớp bồi dưỡng theo chức danh, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về lý luận và kiến thức chính trị, xã hội cho cán bộ Đoàn, các buổi báo cáo chuyên đề về tình hình thời sự trong nước và quốc tế được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn các cấp28. Thành Đoàn tiếp tục tổ chức cuộc thi “Đi tìm thủ lĩnh học sinh trung học phổ thông” thu hút đông đảo cán bộ Đoàn chủ chốt của các trường tham gia.

Các Quận - Huyện Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Đoàn thông qua việc xác lập các nội dung phù hợp. Trong năm học, Ban Thường vụ Thành Đoàn tiếp tục tổ chức tuyên dương 128 cán bộ Đoàn THPT, TT GDTX trúng tuyển Đại học, Cao đẳng, đồng thời giới thiệu các gương cán bộ tiêu biểu tiếp tục phát huy và gắn bó với công tác Đoàn trong môi trường Đại học, Cao đẳng.

Công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng năm qua được thực hiện đảm bảo. Kết quả, trong năm học, đã phát triển được 40.459 đoàn viên mới, có 1.278 đoàn viên ưu tú được giới thiệu phát triển Đảng, trong đó có 266 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đặc biệt, đã có 08 Đảng viên là học sinh THPT được kết nạp. Công tác chuyển giao, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ Đoàn cho địa phương được quan tâm thực hiện29.
6. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo:

Ban Thường vụ Thành Đoàn tiếp tục duy trì các các giải pháp hỗ trợ của cấp Thành đối với khu vực: thống nhất các nội dung chỉ đạo, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo từ đầu năm học, duy trì tổ chức giao ban định kỳ để tăng cường chỉ đạo hoạt động khu vực.

Các Quận - Huyện Đoàn đảm bảo chế độ giao ban với trợ lý thanh niên, Ban Chấp hành các đoàn trường; tham mưu Quận - Huyện ủy tổ chức hội nghị thông tin với Cấp ủy - Ban Giám hiệu các trường; tăng tính theo dõi, chỉ đạo hoạt động theo từng nhóm đối tượng.

Các Quận - Huyện Đoàn tiếp tục có sự phân công các nhóm cán bộ Quận - Huyện Đoàn phụ trách các cụm thi đua của các cơ sở Đoàn trường học, xây dựng thang điểm đánh giá hoạt động của cơ sở đoàn các trường cuối năm; quan tâm thực hiện các nội dung đã được Ban Thường vụ Thành Đoàn ký kết liên tịch với Sở Giáo dục và Đào tạo.


II. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU NĂM HỌC:

TT

Chỉ tiêu

Kết quả

Tỷ lệ100% Quận - Huyện Đoàn tổ chức tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”

24/24 Quận - Huyện

có tuyên dương100%

100% Đoàn trường THPT và Trung tâm GDTX tổ chức tuyên dương “Học sinh 3 tích cực” cấp trường

165/168 Đoàn trường

có tuyên dương3098,2%

100% Quận - Huyện Đoàn có đối tượng học sinh Trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc tuyên dương “Học sinh 3 rèn luyện”

15/15 Quận - Huyện có trường trung cấp trực thuộc

tổ chức tuyên dương100%100% Quận - Huyện Đoàn tổ chức Ngày hội “Khi tôi 18”.

24/24 Quận - Huyện Đoàn

tổ chức


100%100% Quận - Huyện Đoàn tổ chức được 01 hoạt động chuyên môn hoặc sân chơi cấp Quận - Huyện cho đối tượng giáo viên trẻ.

24/24 Quận - Huyện Đoàn

tổ chức


100%100% Đoàn trường THPT, Trung tâm GDTX có ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

168/168 Đoàn trường

có công trình, phần việc100%100% Đoàn trường THPT, Trung tâm GDTX tổ chức ít nhất 01 hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh.

168/168 Đoàn trường

có tổ chức100%100% Đoàn trường THPT, Trung tâm GDTX thành lập mới hoặc duy trì ít nhất 01 câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ sáng tạo.

168/168 Đoàn trường thực hiện

100%Vận động ít nhất 4 tỷ đồng học bổng hỗ trợ học sinh.

4,2 tỷ đồng

105%Phấn đấu trong năm học có 400.000 lượt Đoàn viên, học sinh tham gia các hoạt động tình nguyện trong năm học.

423.561 lượt đoàn viên

tham gia


105,9%Phát triển mới 42.000 đoàn viên.

40.459 đoàn viên mới

96,3%100% Bí thư chi đoàn được tham gia tập huấn trong năm

3.291/3.653 Bí thư chi đoàn

90,1%Giới thiệu cho các Cấp ủy Đảng phát triển 300 đảng viên mới, trong đó phấn đấu có ít nhất 10 cán bộ đoàn học sinh.

Có 266 Đảng viên mới, trong đó có 08 Đảng viên là cán bộ Đoàn

học sinh THPT88,6%

80%III. NHẬN ĐỊNH

1. Mặt được:

- Các cấp bộ Đoàn có quan tâm tổ chức tuyên dương các gương điển hình trong Đoàn viên, học sinh, giáo viên trẻ gắn với các phong trào, danh hiệu, giải thưởng của khu vực.

- Các hoạt động tình nguyện, hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội và trải nghiệm thực tế dành cho học sinh được tổ chức đa dạng hơn về nội dung, phát huy được sự sáng tạo của đoàn viên, thanh niên khu vực.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin và công cụ mạng xã hội trong tổ chức hoạt động được quan tâm đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ các cấp.

- Phong trào “Khi tôi 18” được triển khai cụ thể về nội dung, đa dạng hình thức, trong đó điểm nhấn là công tác hướng nghiệp thông qua các hình thức trải nghiệm thực tế và chương trình “Tri ân và trưởng thành”.

- Sân chơi dành cho đối tượng giáo viên trẻ có khởi sắc, việc phát huy chuyên môn trong hoạt động tình nguyện của đối tượng được chú trọng hơn.

- Hệ thống các câu lạc bộ, đội, nhóm duy trì hoạt động hiệu quả và phát triển về số lượng, chất lượng hoạt động.
2. Các vấn đề cần lưu ý:

- Một số chỉ tiêu của năm học không đạt, chủ yếu nằm ở công tác tổ chức xây dựng Đoàn.


- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên vẫn thiếu giải pháp cụ thể, sáng tạo; việc nắm bắt tình hình và định hướng tư tưởng đoàn viên, thanh niên qua các diễn đàn điện tử, trang mạng xã hội còn thụ động.

- Các hoạt động dành cho đối tượng giáo viên trẻ, đặc biệt của khối mầm non, tiểu học và THCS tuy có chuyển biến nhưng vẫn chưa nhiều và đa dạng.

- Chất lượng sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chủ điểm của khu vực chưa đảm bảo; cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn” chưa được triển khai rõ nét; chất lượng cán bộ Đoàn cơ sở chưa được quan tâm đúng mức.

- Hoạt động của Đoàn các trường ngoài công lập nhìn chung còn hạn chế, vẫn còn một số trường THPT chưa thành lập được tổ chức Đoàn.


Trên đây là báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học thuộc Quận - Huyện Đoàn năm học 2016 - 2017.
Nơi nhận:

- TW Đoàn: VP, Ban TN Công nhân Đô thị;

Ban TNTH;

- Thành ủy: VP, Ban DV, Ban TG;

- UBND TP: Đ/c Nguyễn Thị Thu, VP;

- Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ;

- Ban Thường vụ Thành Đoàn;

- BTV Quận - Huyện ủy, Đảng ủy trường: ĐH Sài Gòn,

ĐH Sư phạm TP. HCM, ĐH KHTN - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh;

- Ban Thường vụ Quận - Huyện Đoàn;

- Đoàn Trường: ĐH Sài Gòn, ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh,

Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.

- Lưu (VT-LT).
TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC(Đã ký)

Nguyễn Việt Quế Sơn

1 Phong trào “2G - 3T” với các tiêu chí gần gũi, gương mẫu, trung thực, trách nhiệm, tiên phong của Quận Đoàn 9, mô hình “Chi đoàn văn hóa - Giảng đường văn hóa - Tập thể tôn sư trọng đạo” của Quận Đoàn Tân Phú, hội thi “Sao tháng năm ngời sáng” của Quận Đoàn Bình Thạnh, hội thi “Vun trồng tử tế” của Quận Đoàn Thủ Đức, mô hình “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch” chi đoàn trường TH Khai Minh - Quận 1, , Đoàn trường THPT Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Chí Thanh - Quận Tân Bình bổ sung 200 đầu sách tài liệu tuyên truyền về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho thư viện trường, ,…

2 Có 321 chương trình thu hút 76.819 đoàn viên, học sinh tham gia, trao tặng 5.086 học bổng tổng trị giá 4,2 tỷ đồng.

3 Có 115 câu lạc bộ, với 5.894 đoàn viên, học sinh tham gia.

4 Thu hút 5.837 lượt thi từ đến từ 24 quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

5 Chương trình “Tuổi trẻ quận 9 vì biên giới, biển đảo”, Mô hình “Giáo dục về biển đảo cho học sinh bằng phương thức trang trí lớp học” của THPT Nhân Việt - Quận Tân Phú.

6 Thu hút 65.427 đoàn viên, học sinh tham gia.

7 Chương trình đối thoại trẻ giữa Ban Thường vụ Quận Đoàn với cán bộ đoàn THPT và TT GDTX trên địa bàn quận 1, mô hình “Hộp thư xanh” của Huyện Củ Chi.

8 Trong năm đã có 536 lượt hội trại, hội diễn văn nghệ truyền thống, chương trình sử ca học đường được tổ chức; 78.924 lượt học sinh, cán bộ giáo viên tham gia hành trình đến với bảo tàng; 2015 hội thi tìm hiểu lịch sử - truyền thống, các hoạt động du khảo, về nguồn thu hút 190.370 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

9 Mô hình “Tự hào lịch sử những ngôi trường” của Quận 1, hành trình tìm hiểu văn hoá địa phương của Quận 5, Hội thi thiết kế biểu trưng và thực hiện MV “Tự hào thanh niên quận 9 ”; triển lãm ảnh “Con đường lịch sử - tuổi trẻ - khát vọng” của Quận Thủ Đức.

10 Sinh hoạt “Hẹn hò cùng sách” THPT Bùi Thị Xuân - Quận 1, tập huấn chuyên đề “Đọc giải thông minh” THPT chuyên Lê Hồng Phong - Quận 5, Hội thi Sân khấu hóa “Văn hóa đọc” Quận Đoàn 12, chương trình “Sách hay đầu tuần” Huyện Hóc Môn, mô hình “Hội sách học đường” của Quận Bình Tân.

11 Mô hình “15 phút cảnh giác” của Quận 9.

12 Cuộc thi vẽ tranh “Thanh niên năng động” với nội dung ký họa hoạt động mà bạn yêu thích nhất của trường THPT Lê Hồng Phong - Quận 5, Ngày hội “Công dân tuổi 18” của Quận 9, cuộc thi “Tuổi 18 - tự tin vào đời” của Quận Thủ Đức, cuộc thi thiết kế MV “Tuổi 18 yêu thương” của trường THPT Tân Phong - Quận 7.

13 Cuộc thi “Môi trường học đường của chúng ta” của Quận 1, mô hình “Chương trình giảng dạy mẫu trên bảng tương tác” của Chi đoàn giáo viên trường THPT Long Trường - Quận 9.

14 Câu lạc bộ “Giáo viên tình nguyện” giúp đỡ học sinh có học lực trung bình và hoàn cảnh khó khăn của Chi đoàn giáo viên THPT Nguyễn Huệ - Quận 9.

15 Trong năm học 2016 - 2017, cấp cơ sở có 168/168 trường triển khai, có 64.061 đoàn viên, học sinh đăng ký tham gia, 9.975 đoàn viên, học sinh được tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tích cực” cấp trường, 572 được tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tích cực” cấp Quận - Huyện.

16 Có 374 câu lạc bộ học tập với 8.627 thành viên, 592 hội thi học thuật, hoạt động thực tế thu hút 7.182 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

17 Có 2.578 lần tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện, hoạt động tình nguyện tại chỗ thu hút 266.283 lượt đoàn viên, học sinh tham gia.

18 Có 36 chương trình văn hoá, văn nghệ được tổ chức thu hút hơn 18.286 lượt học sinh tham gia, trao tặng 2.458 phần quà trị giá 538 triệu đồng.

19 Hội thi thiết kế mô hình sáng tạo bảo vệ môi trường của Quận 6, Ngày hội “Sản phẩm sáng tạo, tiết kiệm năng lượng” Quận 9, ngày hội “Khoa học, sáng tạo trẻ” của Quận 10, mô hình “Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu - chế tạo xe đua không động cơ” của chi đoàn giáo viên trường THPT Tân Thông Hội - Huyện Củ Chi.

20 Hội thi thu hút 10.558 thí sinh tham gia vòng thi sơ loại trực tuyến, 561 thí sinh vào vòng chung kết.

21 Quận Tân Phú: duy trì hoạt động 35 CLB học thuật và thành lập mới 25 CLB, Huyện Củ Chi: duy trì hoạt động 41 CLB học thuật và thành lập mới 23 CLB.

22 Chương trình “Thanh niên với sân chơi khoa học sáng tạo” của Quận 9, chương trình giao lưu các câu lạc bộ đội nhóm học thuật và mô hình “Dụng cụ dạy học môn công nghệ từ sản phẩm tái chế” Quận Tân Phú. cuộc thi học thuật “Ai giỏi nhất” của Chi đoàn TT GDTX Quận 1.

23 Ngày hội “Công dân năng động - sáng tạo - vững bước tương lai” của Quận 9, ngày hội “Hiểu mình - Hiểu nghề - Sáng tương lai” của Quận 10, mô hình “Hiểu đúng mình - Chọn đúng nghề” của Quận Tân Phú, hành trình”Đến với làng nghề, trường nghề” của Huyện Củ Chi.

24 Chương trình “Đưa nghệ thuật đờn ca tài tử vào học đường” của Quận 5.

25 Hội thi “Nét đẹp người đoàn viên giáo viên” của Quận 5, sân chơi “Kỹ năng thực hành sư phạm” của Quận 10, hội thi “Tiếng hát giáo viên mầm non” của Quận 12, hội thi “Hát về thời hoa đỏ” của Quận Gò Vấp.

26 Hội thi Olympic tiếng Anh chủ đề “The culture of Asian” của Quận 9, hội thi thuyết minh viên “Welcome ASEAN” của trường THPT Nguyễn Huệ - Quân 9, hội thi hùng biện tiếng Anh “My school!” của Quận Thủ Đức, mô hình “Sổ tay song ngữ những địa chỉ đỏ cần biết trên địa bàn quận” của Quận Bình Tân, hội thi “Sắc màu ASEAN” của Huyện Củ Chi, Chương trình giao lưu văn hóa giữa trường THPT Ernst Thalmann - Quận 1 và trường TeiKyo - Nhật Bản, CLB Văn hóa Nhật Bản trường THPT Trần Đại Nghĩa - Quận 1.

27 Quận Đoàn 10 tiến hành thành lập và ra mắt Đoàn trường TH - THCS - THPT Việt Úc tháng 12/2016 và Đoàn trường Trung cấp Nghề Việt Giao tháng 3/2017.

28 Có 329 lớp tập huấn với 11.682 cán bộ đoàn các cấp được đào tạo, tập huấn.

29 Các Quận - Huyện đoàn chủ động bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ Đoàn THPT từ các Chỉ huy Đội giỏi tại trường THCS và bàn giao danh sách cán bộ Đoàn THPT cho các trường Đại học - Cao đẳng trên địa bàn thành phố; Mô hình CLB cộng tác viên hỗ trợ công tác tổ chức hoạt động của Đoàn trường và tạo nguồn quy hoạch cán bộ” của Quận 9, Mô hình “Câu lạc bộ cộng tác viên Quận Đoàn” của Quận 7.

30 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn - Quận 1, Trường THPT Hồng Đức - Quận Tân Phú, Trường THPT Hàm Nghi - Quận Bình Tân.


tải về 78.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương