Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 312-kh/TĐtn-btnth đOÀn tncs hồ chí minhtải về 98.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.03.2019
Kích98.36 Kb.
#84315

BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 312-KH/TĐTN-BTNTHĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2016


KẾ HOẠCH

Tổ chức Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ

Lần thứ 11 - năm 2016

---------
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tập hợp và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của lực lượng đoàn viên là học sinh, cán bộ, giáo viên trẻ tại các cơ sở giáo dục bậc phổ thông, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Vì thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn”; khẳng định hiệu quả và giá trị của chiến dịch lần thứ 11.

- Giáo dục lòng yêu gia đình, yêu lao động; tạo môi trường cho lực lượng đoàn viên là học sinh, cán bộ, giáo viên trẻ tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, kỹ năng thực hành xã hội, giao lưu, tìm hiểu, học tập kinh nghiệm trong học tập, công tác và hoạt động Đoàn; tạo môi trường cho học sinh rèn luyện, phấn đấu đạt danh hiệu “Học sinh 3 tích cực”.
2. Yêu cầu:

- Nội dung hoạt động cụ thể, phù hợp, thiết thực; kết hợp hài hòa giữa khơi sức tình nguyện và chăm lo, tạo sân chơi, môi trường rèn luyện cho học sinh.

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các nội dung của chiến dịch đã được xác định; chú trọng công tác truyền thông nhằm thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên trẻ toàn thành phố tham gia và tạo được sự quan tâm, ủng hộ của xã hội.

- Triệt để tuân thủ phương châm an toàn, kỷ luật trong chiến sĩ.


II. THỜI GIAN - ĐỊA BÀN - LỰC LƯỢNG THAM GIA:

1. Thời gian: Chiến dịch diễn ra từ ngày 04/6/2016 đến 03/7/2016.

- Lễ ra quân chiến dịch: Ngày 04/6/2016 (thứ bảy).

- Lễ hội quân chiến dịch: Ngày 14/8/2016, kết hợp với việc tổ chức Ngày hội của những người tình nguyện lần 10 - năm 2016.
2. Địa bàn: 24 quận - huyện của Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Lực lượng tham gia:

3.1. Đối tượng:

- Học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Cán bộ, giáo viên trẻ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

3.2. Số lượng: dự kiến chiến dịch sẽ tiếp nhận 40.000 lượt chiến sĩ tình nguyện tham gia. Yêu cầu lực lượng cụ thể:

- Mỗi trường trung học phổ thông thành lập 01 đội hình chiến sĩ thường trực và có ít nhất 01 đội hình cán bộ, giáo viên trẻ tham gia chiến dịch.

- Số lượng chiến sĩ tham gia ngày cao điểm phải chiếm ít nhất 20% số lượng chiến sĩ của đơn vị.

- Mỗi quận có ít nhất 01 đội hình tham gia chương trình “Vì người bạn ngoại thành”.

- Các quận - huyện có trường trung học phổ thông tư thục, trường có yếu tố nước ngoài trên địa bàn thành lập ít nhất 01 đội hình của các trường tham gia chiến dịch.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Chặng 1:“Chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ đàn em, diễn ra từ ngày 04/6/2016 đến 19/6/2016, gồm các nội dung trọng tâm như sau:
1.1. Đối với học sinh:

- Thông tin tuyên truyền, vận động thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè, tham gia các nội dung hoạt động của chiến dịch.

- Tổ chức các đội hình, xác lập và thực hiện công trình hướng đến chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn, quan tâm đặc biệt đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn dân cư, các nhà mở, mái ấm, thiếu niên chưa ngoan.

- Phát huy phòng chiếu phim 3D của các quận - huyện để tổ chức chiếu phim lịch sử, kết hợp với việc tổ chức sinh hoạt thiếu nhi sau khi xem phim.

- Thành lập các đội hình theo nhóm chuyên đề:

+ Đội hình “Phóng viên Hoa phượng đỏ”: thành lập đội hình tổ chức hoạt động tuyên truyền, truyền thông cho chiến dịch, đồng thời tìm hiểu và chia sẻ về các hoàn cảnh thanh thiếu nhi khó khăn đã được giúp đỡ trong quá trình diễn ra chiến dịch; giới thiệu các gương chiến sĩ tiêu biểu, có những hành động thiết thực, nhân văn trong suốt chiến dịch. Mỗi đội hình có ít nhất 01 sản phẩm truyền thông cho chiến dịch tại đơn vị và 01 bộ ảnh “Nụ cười em thơ” trong ngày hoạt động cao điểm “Vì nụ cười em thơ”.

+ Đội hình “Phổ cập bơi, phòng chống đuối nước”: phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng hỗ trợ tập bơi cho thiếu nhi, tập trung là các em thiếu nhi có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con thanh niên công nhân và chiến sĩ tình nguyện Hoa phương đỏ. Mục tiêu: phổ cập bơi cho 1.000 thiếu nhi và 500 chiến sĩ.

+ Đội hình “Tôi tháo vát”: thành lập đội hình hướng dẫn các kỹ năng, kỹ thuật sửa chữa xe máy, xe đạp, sửa chữa điện, nước gia dụng cho các bạn học sinh, thiếu niên. Mục tiêu: hướng dẫn kỹ năng cho 1.000 học sinh, thiếu niên.

+ Đội hình “Nụ cười em thơ”: xác lập và thực hiện công trình hướng đến chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn, quan tâm đặc biệt đến đối tượng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn dân cư, các nhà mở, mái ấm, thiếu nhi chưa ngoan. Mục tiêu chăm lo cho thiếu nhi tại 50 mái ấm nhà mở.


1.2. Đối với cán bộ, giáo viên trẻ:

- Tư vấn, định hướng, hỗ trợ cho các đội hình chiến sĩ là học sinh thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

- Tham gia hỗ trợ ôn tập hè cho trẻ em tại các mái ấm, nhà mở trên địa bàn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các quận vùng ven và các huyện ngoại thành.

- Tích cực thông tin, tuyên truyền các nội dung sinh hoạt hè và vận động học sinh tham gia sinh hoạt hè tại địa phương; phối hợp, hỗ trợ tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh tại trường và tại địa phương.


1.3. Hoạt động cao điểm:

- Mỗi Quận - Huyện Đoàn xác lập và và tổ chức ít nhất 02 hành trình đến mái ấm nhà mở.

- Tổ chức Ngày hoạt động cao điểm “Vì nụ cười em thơ tại các mái ấm, nhà mở vào ngày 19/6/2016.
2. Chặng 2:Chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ góp sức vì thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, diễn ra từ ngày 19/6/2016 đến 03/7/2016, với các nội dung trọng tâm:
2.1. Đối với học sinh:

- Tổ chức các đội hình tình nguyện thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc, thực hiện các bữa cơm nghĩa tình cho các Ba, Má phong trào sinh viên, học sinh, gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

- Tổ chức các diễn đàn về phòng chống bạo lực trong học sinh, giải quyết các vấn đề liên quan đến tâm lý tuổi mới lớn, các nội dung giáo dục nhận thức giá trị sống, trách nhiệm của học sinh đối với gia đình, nhà trường và xã hội.

- Tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, tư vấn tâm lý, giáo dục giới tính, rèn luyện sức khỏe cho học sinh.

- Tổ chức các chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động văn hóa đọc, vận động, quyên góp sách cho thiếu nhi, học sinh các trường ngoại thành.

- Tổ chức và tạo điều kiện cho chiến sĩ Hoa phượng đỏ tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế như: “Một ngày làm nông dân”, “Một ngày làm cảnh sát giao thông”, “Một ngày làm chiến sĩ cứu hỏa”, “Một ngày làm hướng dẫn viên du lịch”, “Một ngày làm kỹ sư”, “Một ngày làm thợ điện”, “Một ngày làm công tác xã hội cùng nghệ sĩ, ca sĩ”, “Một ngày làm sinh viên”...

- Tổ chức thực hiện đội hình “Vì người bạn ngoại thành” tại 05 huyện.

- Thành lập các đội hình theo nhóm chuyên đề:

+ Đội hình “Góc phố xanh”: tuyên truyền và tổ chức thường xuyên chương trình “30 phút vì Thành phố xanh – sạch – đẹp”, trồng cây xanh, quét dọn nhà cửa tại gia đình người dân, chiến sĩ. Lựa chọn một khu vực phù hợp trên địa bàn trú đóng để tổ chức Ngày chủ nhật xanh, trồng cây xanh, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, tình yêu thiên nhiên, trang trí, chụp ảnh tuyên truyền thành quả trước và sau khi cải tạo.+ Đội hình “Em yêu lịch sử”: Tổ chức 24 hành trình đến các di tích lịch sử, địa điểm văn hóa tại địa phương; các hoạt động hội thi, sân chơi tìm hiểu lịch sử, tìm hiểu các giá trị văn hóa nghệ thuật và lễ hội truyền thống; ra quân dọn dẹp, làm sạch đẹp các di tích trên địa bàn.

+ Đội hình “Khoa học vui”: phối hợp với đội hình cấp Thành tổ chức sân chơi khoa học vui, và chủ động thiết kế tổ chức sân chơi cho thiếu nhi trên địa bàn.


2.2. Đối với cán bộ, giáo viên trẻ:

- Tổ chức các chương trình tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh; hướng dẫn, hỗ trợ học sinh thực hiện công trình chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa, nhà bia tưởng niệm tại địa phương.

- Tổ chức các chuyên đề trang bị kỹ năng thực hành xã hội, tư vấn tâm lý, giáo dục giới tính, rèn luyện sức khỏe cho học sinh.

- Định hướng, giáo dục, giúp cho học sinh nhận thức về giá trị sống, về ý thức trách nhiệm với gia đình, nhà trường và xã hội.


2.3. Hoạt động cao điểm:

* Đối với Quận - Huyện Đoàn:

- Phân công các đội hình chiến sĩ Hoa phượng đỏ tham gia tuyên truyền, thực hiện một số công đoạn của các công trình trọng điểm trong hè 2016: sửa chữa bê tông hóa đường nông thôn; xây mới hoặc sửa chữa cầu nông thôn; cải tạo khơi thông các tuyến kênh; sửa chữa điện cho các hộ nghèo…

- Mỗi Quận - Huyện Đoàn thực hiện ít nhất 01 chương trình tuyên truyền phòng chống bạo lực trong học sinh, tư vấn tâm lý và 01 chương trình trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh.

- Mỗi Quận - Huyện Đoàn thực hiện ít nhất 02 hành trình đến các di tích lịch sử, địa điểm văn hóa tại địa phương.

- Tổ chức các đội hình thăm hỏi, chăm sóc các Ba, Má phong trào sinh viên, học sinh, gia đình có công với cách mạng; chỉnh trang các khu di tích lịch sử, văn hóa, nhà bia tưởng niệm tại địa phương.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, cơ sở Đoàn khu vực công nhân lao động và Ban Chỉ huy chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh tổ chức chuỗi hoạt động tập huấn kỹ năng, các hoạt động trải nghiệm thực tế, định hướng nghề nghiệp cho chiến sĩ và các nội dung hoạt động khác phù hợp với đặc thù đơn vị.

- Thực hiện chương trình “Vì người bạn ngoại thành”.

- Mỗi đơn vị quận - huyện tổ chức ít nhất 01 chương trình trải nghiệm thực tế cho chiến sĩ Hoa phượng đỏ tham quan các nhà máy, xí nghiệp, Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp công nghệ cao và Công viên phần mềm Quang Trung.

- Tổ chức Ngày hoạt động cao điểm Chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ chung tay xây dựng thành phố xanh – sạch – đẹp tại địa bàn quận - huyện vào ngày 26/6/2016.* Đối với Cấp Thành:

- Tổ chức 20 chương trình tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh.

- Tổ chức 50 sân chơi “Khoa học vui dành cho thiếu nhi”.

- Tổ chức 05 chương trình trải nghiệm thực tế cho chiến sĩ.

- Tổ chức 05 hành trình “Âm nhạc dân tộc học đường”.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cấp Thành:

1.1. Thành lập Ban Chỉ huy chiến dịch cấp thành: Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ lần thứ 11- năm 2016 được thành lập theo phân công của Ban Thường vụ Thành Đoàn (có thông báo riêng).
1.2. Nhiệm vụ Ban Chỉ huy chiến dịch cấp thành:

- Xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động chi tiết của chiến dịch.

- Chuẩn bị nguồn lực để thực hiện các nội dung của chiến dịch.

- Phối hợp với các sở, ban ngành chức năng để hỗ trợ tốt cho các hoạt động của chiến dịch.

- Tổ chức tập huấn đội, nhóm trưởng.

- Chủ trì họp giao ban, thực hiện báo cáo tuần, báo cáo tổng kết chiến dịch.

- Chỉ đạo toàn diện hoạt động của Ban Chỉ huy chiến dịch 24 quận - huyện.

- Tổ chức Lễ ra quân, các nội dung trọng tâm cấp thành, và nội dung tổng kết Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ trong khuôn khổ Ngày hội của những người tình nguyện lần thứ 10 - năm 2016.


2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn:

- Phân công Báo Mực tím phụ trách công tác thông tin, tuyên truyền cho chiến dịch; phụ trách các hoạt động tình nguyện dành cho đội hình mở và văn nghệ sĩ, ca sĩ trẻ; tổ chức chương trình tình nguyện cùng văn nghệ sĩ, ca sĩ trẻ tham gia các nhóm chuyên đề trong sinh hoạt thiếu nhi.

- Phân công Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố phụ trách tổ chức các chương trình trang bị, tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh trong chiến dịch, 20 chương trình trang bị kỹ năng thực hành xã hội dành cho chiến sĩ.

- Phân công Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ trẻ hỗ trợ thực hiện 50 sân chơi “Khoa học vui dành cho thiếu nhi”.

- Phân công Nhà văn hóa sinh viên tổ chức 05 hành trình “Âm nhạc dân tộc học đường”.

- Phân công Đoàn trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Đại học Sài Gòn phụ trách 24 hành trình “Em yêu lịch sử”.


3. Quận - Huyện Đoàn:

- Xây dựng kế hoạch, tham mưu, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức thực hiện các nội dung của chiến dịch.

- Thông tin rộng rãi trong đoàn viên, học sinh, cán bộ, giáo viên trẻ các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

- Thành lập Ban Chỉ huy chiến dịch cấp quận - huyện.

- Ban Chỉ huy chiến dịch quận - huyện chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung chiến dịch tại địa phương; chủ động xây dựng chương trình hoạt động. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ huy chiến dịch cấp thành trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch.

- Vận động nguồn lực chuẩn bị cho chiến dịch.

- Đảm bảo chế độ thông tin, họp giao ban, thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định và hướng dẫn.
4. Các điều kiện hỗ trợ trong chiến dịch:

- Cấp thành hỗ trợ mỗi quận - huyện một phần đồng phục (áo, nón) cho chiến sĩ tình nguyện tham gia chiến dịch; số lượng còn lại các đơn vị chủ động trang bị cho chiến sĩ.

- Thành Đoàn phối hợp cùng với Sở Giáo dục và Đạo tạo chỉ đạo các trường hỗ trợ và tạo điều kiện cho học sinh tham gia chiến dịch.

- Các Quận - Huyện Đoàn phối hợp cùng Ban Giám hiệu các trường cấp kinh phí và hỗ trợ cơ sở vật chất cũng như những điều kiện khác cho hoạt động của đội hình Hoa phượng đỏ của đơn vị.5. Đăng ký lực lượng tham gia chiến dịch:

- Các Quận - Huyện Đoàn đăng ký tham gia Chiến dịch và gửi danh sách chiến sĩ (theo mẫu) về Ban Chỉ huy chiến dịch cấp thành chậm nhất ngày 20/5/2016.


6. Chế độ thông tin, báo cáo:

- Giao ban chiến dịch tình nguyện hè Hoa phượng đỏ họp 02 tuần/lần vào ngày thứ ba của tuần, bắt đầu tính từ ngày 24/5/2016 đến khi kết thúc chiến dịch.

- Các Quận – Huyện Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ của đơn vị và gửi về Thường trực Ban Chỉ huy Chiến dịch cấp Thành (Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn), Ban phụ trách chậm nhất chậm nhất ngày 20/5/2016.

- Báo cáo tuần, báo cáo tổng kết của Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ thực hiện theo thông báo về chế độ thông tin, báo cáo hoạt động hè và các chiến dịch tình nguyện hè năm 2016.

- Ban Chỉ huy chiến dịch quận - huyện cung cấp điện thoại và địa chỉ hộp thư điện tử của đồng chí Chỉ huy trưởng và Thường trực ban chỉ huy (theo mẫu) về Ban Chỉ huy cấp thành (Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn). Các báo cáo nhanh, thông tin văn bản gấp sẽ được chuyển trực tiếp qua email đã cung cấp.
7. Công tác thi đua, khen thưởng: có thông báo riêng.
V.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Tháng 12/2015: Dự thảo kế hoạch; trình xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Thành Đoàn và hoàn chỉnh kế hoạch.

- Tháng 4/2016: Triển khai kế hoạch đến các cơ sở Đoàn.

- Ngày 04/6/2016: Tổ chức lễ ra quân cấp thành.

- Từ 04/6/2016 đến 03/7/2016: Tổ chức thực hiện chiến dịch.

- Ngày 14/8/2016: Ngày hội của những người tình nguyện lần thứ 10 - năm 2016 và tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện Hè năm 2016.

- Tháng 9/2016: Hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo.
Nơi nhận:

- TW Đoàn: BBT, Ban TNTH,

Ban TNCN&ĐT, VP;

- Thành ủy: TT, Ban Tuyên giáo,

Ban Dân vận, VP;

- UBND TP: Thường trực, VP;

- Sở GD&ĐT: Giám đốc, VP,

Phòng Công tác HSSV, TLTN;

- Thành Đoàn: BTV, các Ban, đơn vị sự nghiệp;

- Cấp ủy cơ sở Đoàn Q-H;

- Các cơ sở Đoàn Q-H;

- Trường ĐH Sài Gòn, ĐH Sư phạm TP. HCM,

ĐH KHTN, CĐ KT Lý Tự Trọng;

- Ban Chỉ huy chiến dịch;

- Lưu (VT-LT).


TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ(Đã ký)

Phạm Hồng Sơntải về 98.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương