Bcao ky hop thứ 12 HĐnd tỉnh khóa XVII (Anh Ngữ đã sửa) Phát hành doctải về 179 Kb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích179 Kb.
#5551
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH YÊN BÁISố: 174/BC-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 17 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO


Tình hình kinh tế - xã hội năm 2014;

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

____________________

Năm 2014 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII, cùng với các địa phương trong cả nước, bên cạnh những thuận lợi tỉnh ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do những bất lợi về vốn, thị trường, thời tiết, dịch bệnh và những tác động tiêu cực của tình hình thế giới và khu vực, trong đó có việc Trung quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự linh hoạt, điều hành tích cực của Uỷ ban nhân dân tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tranh thủ thời cơ, phát huy tiềm năng, lợi thế, hạn chế khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định phát triển khá toàn diện, trên một số lĩnh vực đạt kết quả tốt; an sinh, phúc lợi xã hội, môi trường được quan tâm; công tác đối ngoại được tăng cường mở rộng; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh XVII và dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 2015 với nội dung chủ yếu như sau:tải về 179 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương