Bước 6: Xem xét và hoàn thiện đề kiểm tra. Bước 6: Xem xét và hoàn thiện đề kiểm tratải về 2.45 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2018
Kích2.45 Mb.
#44361Bước 6: Xem xét và hoàn thiện đề kiểm tra.

 • Bước 6: Xem xét và hoàn thiện đề kiểm tra.1) Câu dẫn phải diễn đạt rõ ràng, phải đưa ra được thông tin để học sinh hiểu câu hỏi và biết rõ nhiệm vụ mình phải hoàn thành (câu hỏi cần phải trả lời; nhiệm vụ phải thực hiện; vấn đề cần giải quyết).

 • 1) Câu dẫn phải diễn đạt rõ ràng, phải đưa ra được thông tin để học sinh hiểu câu hỏi và biết rõ nhiệm vụ mình phải hoàn thành (câu hỏi cần phải trả lời; nhiệm vụ phải thực hiện; vấn đề cần giải quyết).

 • 2) Nên trình bày theo định dạng câu hỏi thay vì định dạng hoàn chỉnh câu.

 • 3) Nên viết ngắn gọn tránh dài dòng. Tránh lặp lại một từ ngữ/thuật ngữ nhiều lần.

 • 4) Nên trình bày ở thể khẳng định. Nếu sử dụng dạng phủ định thì cần in đậm hoặc gặch chân ở từ phủ định.

 • 5) Nếu viết dạng câu hỏi thì cuối câu có dấu chấm hỏi (?). Nếu viết dạng hoàn chỉnh câu thì để trống, tức là không có dấu (:)Câu dẫn không đặt ra câu hỏi trực tiếp hoặc vấn đề cần giải quyết:

 • Câu dẫn không đặt ra câu hỏi trực tiếp hoặc vấn đề cần giải quyết:

 • Ví dụ: Tính bắt buộc của pháp luật?

 • A. Mang tính quyền lực nhà nước. B. Mọi người phải tuân theo.

 • C. Vi phạm sẽ bị xử lí theo quy định. D. Mọi người tự giác thực hiện.

 • Câu dẫn là câu hỏi tự luận, không gắn với p/a lựa chọn

 • Ví dụ: Thuế được dùng để làm gì?

 • A. Đầu tư sản xuất kinh doanh. B. Tăng lương cho công nhân.

 • C. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế. B. Nâng cao chất lượng sản phẩm.

 • Câu dẫn là câu có chức năng chuyển ý/giới thiệu trong SGK

 • Ví dụ: Trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những vấn đề bức xúc có tính

 • A. toàn cầu. B. khu vực. C. lãnh thổ. D. vùng miền.Phải chắc chắn có một đáp án đúng, chính xác nhất.

 • Phải chắc chắn có một đáp án đúng, chính xác nhất.

 • Phần lựa chọn phải thống nhất và phù hợp với nội dung của câu dẫn;

 • 3) Nên sắp xếp theo một trật tự nào đó, hết câu phải có dấu chấm (.)

 • 4) Các phương án lựa chọn phải đồng nhất nội dung, ý nghĩa, hình thức.

 • - Phương án nhiễu tránh quá khác biệt so với phương án đúng (sai lộ liễu)

 • - Các phương án không được gợi ý cho nhau, câu sau không là đáp án của câu trước.

 • - Phương án đúng không nên dài hơn các phương án nhiễu hoặc được ghép từ nội dung của các phương án nhiễu. Các phương án trả lời nên có độ dài gần bằng nhau

 • 5) Tránh lặp lại một từ ngữ/thuật ngữ nhiều lần.

 • 6, Nên giải thích lí do vì sao đó là phương án nhiễu. Phương án nhiễu thường được xây dựng trên các lỗi hoặc nhận thức sai lệch của HS.

 • 7) Không sử dụng cụm từ: “Tất cả các phương án trên”, “Không có phương án nào”, “a và b đúng”. “a và b sai”.


tải về 2.45 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương