Ban toå chöÙCtải về 87.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2017
Kích87.5 Kb.
#2938


ĐẠI HỌC QUỐC GIA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 561/ĐHQG-CTSV
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2011


THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

LẦN VIII - NĂM 2011

Căn cứ kế hoạch số 440/ĐHQG-CTSV về việc tổ chức hội thao sinh viên ĐHQG-HCM lần thứ VIII năm 2011; Theo tinh thần cuộc họp ngày 13/4/2011, Ban Tổ chức Hội thao thông báo các vấn đề đã được thống nhất như sau: 1. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

  1. Mục đích:

 • Tạo sân chơi thể thao lành mạnh nhằm động viên, khuyến khích sinh viên tự giác tham gia tập luyện thể thao; hình thành thói quen rèn luyện thân thể thường xuyên cho sinh viên; góp phần hữu hiệu trong giáo dục nhân cách, phát triển hài hoà sức khoẻ, thể chất và tinh thần cho sinh viên; tăng cường sự sự gặp gỡ, giao lưu học tập lẫn nhau giữa sinh viên các khối ngành, đồng thời đáp ứng nhu cầu thiết yếu của sinh viên.

 • Thực hiện chương trình công tác sinh viên ĐHQG-HCM năm học 2010-2011.

 • Là dịp để các bộ môn, cán bộ giảng dạy giáo dục thể chất trong và ngoài ĐHQG-HCM được giao lưu và học tập kinh nghiệm.

 • Là hoạt động phong trào của sinh viên ĐHQG-HCM chào mừng ngày Giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30/4, kỷ niệm 125 năm Quốc tế Lao động 01/5, hưởng ứng “Năm Thanh Niên” và kỷ niệm 100 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước.

  1. Yêu cầu:

 • Hội thao yêu cầu có sự tham dự của sinh viên các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM, khơi dậy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong sinh viên, tìm nguồn xây dựng các đội hình thể thao khi cần thi đấu giao hữu với các đơn vị bạn trong và ngoài nước.

 • Các nội dung thi đấu đều được các đơn vị tổ chức thực hiện cho sinh viên tham gia đảm bảo an toàn – kỷ luật – lành mạnh.

 1. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA THI ĐẤU, MÔN THI ĐẤU:

  1. Tên gọi: “Hội thao Sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lần VIII – Năm 2011”.

  2. Đối tượng tham dự:

Hiện đang là sinh viên chính quy của các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc ĐHQG-HCM, có đủ sức khoẻ thi đấu (nhà trường xác nhận), không thuộc diện bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; chỉ được đăng ký tham gia vào đội tuyển của trường mình đang theo học.

Mỗi đoàn được cử trưởng đoàn, huấn luyện viên, săn sóc viên theo quy định của điều lệ Hội thao.Phòng Công tác Chính trị – Sinh viên phối hợp cùng Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường tham mưu với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu về việc đăng ký tham gia và chịu trách nhiệm về sinh viên tham dự Hội thao.

  1. Môn thi đấu:

Căn cứ tình hình thực tế, khả năng tổ chức, Hội thao gồm 7 môn thi đấu:

 • Bóng đá nam, bóng đá mini nữ.

 • Bóng chuyền nam, nữ.

 • Bóng rổ nam.

 • Bóng bàn nam, nữ.

 • Cầu lông nam, nữ

 • Cờ vua nam, nữ.

 • Cờ tướng nam, nữ.

  1. Thời gian: từ ngày 06/5/2011 – 20/5/2011. Khai mạc vào lúc 7h30 ngày 06/5/2011 và bế mạc vào lúc 8h00 ngày 20/5/2011.

   Nội dung

   Thời gian

   Địa điểm

   Khai mạc

   7h30 giờ - 06/5/2011

   Nhà thi đấu Trường ĐH KHXH-NV

   Bóng đá nam

   Từ 06/5 đến 20/5/2011

   Sân bóng đá Trường ĐH TDTT TP.HCM (KP6, P.Linh Trung, Thủ Đức)

   Bóng chuyền

   Từ 06/5 đến 20/5/2011

   Nhà thi đấu Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (cơ sở Linh Trung, Thủ Đức)

   Bóng đá mini nữ

   Từ 06/5 đến 19/5/2011

   Nhà thi đấu Trường ĐH KHXH-NV (cơ sở Linh Trung, Thủ Đức)

   Cầu lông

   Từ 06/5 đến 10/5/2011

   Nhà thi đấu Trường ĐH Bách khoa

   Bóng rổ

   Từ 12/5 đến 20/5/2011

   Nhà thi đấu Trường ĐH Bách khoa

   Bóng bàn

   Từ 13/5 đến 16/5/2011

   Trường ĐH Quốc tế

   Cờ vua, cờ tướng

   Từ 06/5 đến 08/5/2011

   Trường ĐH Công nghệ Thông tin

   Bế mạc, trao giải

   10h30 ngày 20/5/2011

   Hội trường Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, Linh Trung - Thủ Đức.

  2. Địa điểm:

Sân đa năng TTQLKTX, trường ĐH Bách khoa, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường ĐH Quốc tế, trường ĐH Thể dục Thể thao Tp.HCM.

 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  1. Thể thức thi đấu

Ban Tổ chức sẽ sắp xếp thể thức thi đấu phù hợp cho từng môn.

  1. Luật thi đấu

Căn cứ Luật thi đấu hiện hành của Ủy ban Thể dục thể thao (nay là Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch), Ban Tổ chức ban hành Điều lệ thi đấu.

  1. Trọng tài

Do Ban Tổ chức hoặc đơn vị chủ trì môn thi đấu mời theo quy định chung.

  1. Thủ tục, hồ sơ

   1. Cấp Trường/Khoa thành viên:

Các Trường/Khoa thành viên tiến hành tổ chức hội thao cấp trường hoặc tổ chức thi đấu giao hữu với các đơn vị trong, ngoài ĐHQG-HCM theo các nội dung nêu trên (có thể thêm những môn thi đấu khác tuỳ tình hình của đơn vị). Nếu đơn vị nào tổ chức được thì gửi kế hoạch về Ban Tổ chức Hội thao Sinh viên ĐHQG-HCM để có điều kiện theo dõi.

   1. Cấp ĐHQG-HCM:

 • Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thao: 13/4/2011

 • Các đơn vị gởi phiếu đăng ký thi đấu (theo mẫu) về Ban Tổ chức và Tiểu ban chuyên môn chậm nhất đến hết ngày 03/5/2011.

 • Sinh hoạt điều lệ và bốc thăm ngày: 04/5/2011.

 • Khai mạc: ngày 06/5/2011.

 • Bế mạc: ngày 20/5/2011.

  1. Tuyên truyền, cổ động:

 • Báo đài sẽ do Ban Tổ chức mời. Nếu các tiểu ban có nhu cầu tuyên truyền, quảng bá thì có thể mời thêm.

 • Bandroll, tờ bướm, tuyên truyền chung sẽ do Ban Tổ chức đảm nhiệm. Các tiểu ban tự lo phần bandroll, tờ bướm, tuyên truyền về bộ môn do đơn vị mình phụ trách.

 1. BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC HỘI THAO

Thông qua thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn (theo Quyết định đính kèm).

  1. Ban chỉ đạo:

Nhiệm vụ: Chỉ đạo việc tổ chức, sử dụng cơ sở vật chất và nguồn lực chung trong hệ thống.

  1. Ban Tổ chức Hội thao:

Nhiệm vụ: Tổ chức, quản lý, điều hành, tuyên truyền hội thao; thông qua điều lệ thi đấu, lịch thi đấu.

Ban Tổ chức Hội thao sinh viên ĐHQG-HCM lần thứ VIII năm 2011 có các tiểu ban giúp việc sau: • Tiểu ban Đón tiếp, lễ tân, khai mạc, bế mạc và truyền thông.

 • Tiểu ban cơ sở vật chất, tài chính, tài trợ.

 • Tiểu ban y tế.

 • Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật-tổng hợp thành tích-khen thưởng-kỷ luật:

  • Tiểu ban bóng đá nam: trường ĐHKTL chủ trì

  • Tiểu ban bóng chuyền nam, nữ: trường ĐHKHTN chủ trì

  • Tiểu ban bóng bàn: trường ĐHQT chủ trì

  • Tiểu ban cầu lông, bóng rổ: trường ĐHBK chủ trì

  • Tiểu ban cờ vua, cờ tướng: trường ĐHCNTT chủ trì

  • Tiểu ban bóng đá mini nữ: trường ĐHKHXHNV chủ trì

 1. KINH PHÍ

  1. Nguồn kinh phí từ ĐHQG-HCM và tài trợ (nếu có): chi cho công tác truyền thông, lễ khai mạc, bế mạc, giải thưởng và một số hoạt động chung.

  2. Nguồn kinh phí từ các trường thành viên, khoa và các trung tâm trực thuộc: chi cho công tác tổ chức đối với môn thi đấu chủ trì hoặc nhiệm vụ được giao và các chi phí cho vận động viên của đơn vị mình tham gia các giải của Hội thao.

 2. THƯỜNG TRỰC HỘI THAO SINH VIÊN ĐHQG-HCM LẦN VIII-2011:

  1. Ban Tổ chức

TS. Nguyễn Ngọc Dung, Phó Trưởng Ban CTSV, 0982402906

Ông Trần Việt Thắng, Trưởng phòng QL Hoạt động SV, Ban CTSV, 0903113350

Địa chỉ: KP6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 37242160 Ext:1352

Fax: 08.37242190 (gửi Ban Công tác Sinh viên).  1. Các Tiểu ban chuyên môn

 • Ths. Dương Văn Hiển, Phó Trưởng Tiểu ban bóng đá nam: 0903953735.

 • TS. Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Tiểu ban bóng chuyền nam, nữ: 0913624043

 • ThS. Hà Mạnh Hùng, Phó Trưởng Tiểu ban bóng bàn: 0902680269.

 • Ths. Lê Văn Thiện, Phó Trưởng Tiểu ban cầu lông, bóng rổ: 0908156222.

 • Ths. Bùi Văn Thành, Phó Trưởng Tiểu ban cờ vua, cờ tướng: 0908105187

 • Ths. Hoàng Hà, Phó Trưởng Tiểu ban bóng đá mini nữ: 0903727227


Nơi nhận:

- Đảng uỷ, BGĐ ĐHQG-HCM (để b/c);

- Các trường đại học thành viên;

- Khoa Y;

- Thành viên Ban Chỉ đạo, BTC;

- Lưu: VT, CTSV.Đính kèm:

- Quyết định số 570/QĐ-ĐHQG-CTSV.
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THAO SINH VIÊN

(đã ký tên và đóng dấu)
Nguyễn Đức Nghĩatải về 87.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương