Ban tæ chøc héi thi tin häc trÎ céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 26.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.02.2019
Kích26.06 Kb.
#81944
THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG
BCH ĐOÀN QUẬN KIẾN AN

***


Số 07 - TB/ĐTN


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Kiến An, ngày 10 tháng 02 năm 2014


THÔNG BÁO

Về việc tham gia Hội thi Tin học trẻ thành phố Hải Phòng

năm học 2013 - 2014

---------------
Căn cứ Kế hoạch công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2013 – 2014; Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 82 KH/LN ngày 13/01/2014 giữa Thành đoàn và Sở Giáo dục & Đào Tạo thành phố về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ thành phố Hải Phòng năm học 2013 – 2014;

Được sự thống nhất của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Ban Thường vụ Quận đoàn thông báo tới các cơ sở Đoàn, Đội về việc tổ chức đội tuyển tham gia Hội thi cấp thành phố như sau:I. MỤC ĐÍCH

- Nhằm nâng cao kiến thức và động viên tuổi trẻ tích cực học tập công nghệ thông tin, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá thành phố và đất nước.

- Thông qua hội thi, phát hiện những tài năng, năng khiếu tin học trẻ, đánh giá khả năng tin học trong thanh thiếu nhi thành phố và tuyển chọn những cá nhân xuất sắc tham gia Hội thi tin học trẻ toàn quốc.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

Hội thi được chia làm 3 bảng:* Bảng A (Học sinh khối tiểu học): Thời gian thi 120 phút.

- Thi trắc nghiệm (thời gian 30 phút): Kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, tư duy suy luận logic.

- Thực hành ứng dụng (thời gian thi 90 phút): Yêu cầu thí sinh rèn luyện kỹ năng tư duy, kỹ năng sử dụng bàn phím, chuột để vẽ tranh và soạn thảo văn bản, tạo tệp trình diễn hoặc chơi những trò chơi đơn giản.

* Bảng B (Học sinh khối trung học cơ sở): Thời gian thi là 150 phút.

- Thi trắc nghiệm (thời gian thi 30 phút): Những kiến thức chung về máy tính, phần mềm và lập trình.

- Thi lập trình (thời gian thi 120 phút): Viết chương trình dựa trên các thư viện bằng ngôn ngữ Pascal (Free Pascal) hoặc C/C++ (trên DevC++) theo chủ đề cho trước, thí sinh được phép chuẩn bị mã nguồn.

* Bảng C (Học sinh khối trung học phổ thông): Thời gian thi là 150 phút.

Viết chương trình dựa trên các thư viện bằng ngôn ngữ Pascal (Free Pascal) hoặc C/C++ (trên DevC++) theo chủ đề (Trò chơi đối kháng “Bi đổi màu”), thí sinh được phép chuẩn bị mã nguồn.* Phần mềm sáng tạo: Thí sinh sử dụng các công cụ để xây dựng phần mềm sáng tạo phục vụ cho học tập, giải trí lành mạnh... Phền mềm được đóng gói cài đặt cùng với mã nguồn dưới dạng đĩa CD, DVD, Flash RAM...

- Các tiêu chí đánh giá phần mềm sáng tạo:

+ Tính sáng tạo: Ý tưởng mới, giải pháp mới

+ Tính thực tiễn: Khả năng áp dụng vào thực tế cao.

+ Giao diện: Thân thiện, mỹ thuật.

+ Cài đặt sản phẩm: Giải pháp, trợ giúp, đóng gói cài đặt.

+ Hoàn thiện sản phẩm: Hồ sơ thuyết minh, phong cách trình bày.

III. THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN

Ban Thường vụ Quận đoàn quyết định thành lập đội tuyển gồm 03 học sinh tham dự tại 03 bảng thi đấu tương ứng với cấp học. Phân bổ như sau:1. Bảng A: dành cho học sinh khối Tiu học

- Đề nghị đơn vị trường Tiểu học Lê Hồng Phong chọn cử 01 học sinh tham dự Hội thi và 01 giáo viên chuyên môn hướng dẫn, phụ trách.2. Bảng B: dành cho học sinh khối Trung học cơ sở

- Đề nghị đơn vị trường Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện chọn cử 01 học sinh tham dự Hội thi và 01 giáo viên chuyên môn hướng dẫn, phụ trách.3. Bảng C: dành cho học sinh khối Trung học Phổ thông

- Đề nghị đơn vị trường Trung học phổ thông Kiến An chọn cử 01 học sinh tham dự Hội thi và 01 giáo viên chuyên môn hướng dẫn, phụ trách.4. Phần mềm sáng tạo: Phát động tới 100% học sinh trên địa bàn quận

IV. THỜI GIAN

- Các đơn vị có học sinh tham gia đội tuyển gửi hồ sơ dự thi (theo mẫu đính kèm) về Thường trực Quận đoàn trước ngày 03/3/2014.

- Các học sinh dự thi Phần mềm sáng tạo" phải gửi sản phẩm dự thi về Ban Tổ chức trước 07 ngày diễn ra Hội thi cấp thành phố.

- Hội thi cấp thành phố diễn ra trong tuần 02 tháng 4/2014.V. KHEN THƯỞNG

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cấp giấy chứng nhận danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố cho các em đạt giải của Hội thi và công nhận giáo viên có học sinh đạt giải Nhất, Nhì của Hội thi;

Ban Thường vụ Quận đoàn đề nghị Ban Giám hiệu các trường chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn – Giáo viên Tổng phụ trách Liên đội tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ.


Nơi nhận:

- Thường trực Thành đoàn, Lãnh đạo Sở GD & ĐT;

- TT Quận ủy;

- Đ/c Hoàng Công Nhiên – PCT UBND quận;

- Ban Giám hiệu các trường;

- BTV Đoàn, Giáo viên TPT các Liên đội;

- Lưu: QĐ,PGD.


TM. BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN

BÍ THƯ


Vũ Xuân Phúc
BTC HỘI THI TIN HỌC TRẺ

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

NĂM HỌC 2013 - 2014
Hải Phòng, ngày tháng năm 2014


PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

Hội thi Tin học trẻ thành phố Hải Phòng năm học 2013 - 2014

------------
1. Họ và tên thí sinh: ……………………………………………………………..

2. Ngày tháng năm sinh: / /

3. Giới tính: nam nữ

4. Học sinh lớp …………. Trường ………………………………………………

5. Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………….

………………………………………… điện thoại: …………………………….

6. Kết quả tham gia các Hội thi Tin học trước: …………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7. Tôi xin đăng ký dự thi

- Bảng A

- Bảng B

- Bảng C

- PMST


Xác nhận của Ban Giám hiệu


Người viết

(ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Xác nhận của

Ban Thường vụ Quận đoàn

tải về 26.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương