Ban tổ chức hội thi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 45.5 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu14.01.2022
Kích45.5 Kb.
#26034
  1   2   3   4   5

BAN TỔ CHỨC HỘI THI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TIN HỌC TRẺ TỈNH GIA LAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LẦN THỨ XIV, NĂM 2014

*** Gia Lai, ngày 11 tháng 4 năm 2014THỂ LỆ

Hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai Lần thứ XIV, năm 2014

-----------

Căn cứ Quyết định số: 343/QĐ-UBND, ngày 3 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh v/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi tin học trẻ không chuyên tỉnh Gia Lai hàng năm.

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số: 104/KHLT/TĐTN-STTTT-SGDĐT-SKHCN-ĐPTTH-BGL, ngày 11 tháng 4 năm 2014 giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV.

Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, năm 2014 cụ thể như sau:

tải về 45.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương