Ban tổ chức cuộc thi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòNG, chống tham nhũNGtải về 72.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2017
Kích72.5 Kb.
#2534

BỘ TƯ PHÁP

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TIỂU PHẨM TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

_____


Số: 5404/TL - BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2013


THỂ LỆ

Cuộc thi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật

về phòng, chống tham nhũng


Thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07-4-2010 của Thủ tướng Chính phủ, trong khuôn khổ Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” (được phê duyệt theo Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-BTP ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cuộc thi là một trong những hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016”.

Thông qua cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, làm phong phú thêm tài liệu tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện có hiệu quả công tác này, tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần đẩy lùi nạn tham nhũng.

2. Yêu cầu

a) Cuộc thi được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí.

b) Huy động được sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương trên cả nước.

c) Phát huy vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành, đoàn thể liên quan trong tổ chức cuộc thi.II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mỗi Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức xây dựng, lựa chọn và gửi 01 đến 02 tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới hình thức đĩa DVD để tham dự Cuộc thi.

III. NỘI DUNG THI

Các tiểu phẩm dự thi có nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng), giáo dục ý thức chấp hành pháp luật phòng, chống tham nhũng; động viên cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng; biểu dương các gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; lên án, phê phán các hành vi tham nhũng.IV. TIỂU PHẨM DỰ THI VÀ VIỆC SỬ DỤNG TIỂU PHẨM

1. Tiểu phẩm dự thi

a) Tiểu phẩm dự thi thuộc thể loại tiểu phẩm truyền hình được thể hiện dưới dạng Video Clip (có cốt chuyện, kịch bản gắn với tình huống, xử lý tình huống, có nhân vật, bối cảnh đời thường, không phải là tiểu phẩm được biểu diễn, ghi hình trên sân khấu…).Ban Tổ chức tiếp nhận tiểu phẩm dự thi bằng đĩa DVD với yêu cầu như sau:

- Một đĩa DVD thông dụng được nén dưới dạng file VOB để đọc được trên các đầu phát DVD thông thường;

- Một đĩa DVD data với file Video chuẩn DV25 dưới dạng *.avi hoặc *.mov để phát hành và phát sóng (hoặc chất lượng cao hơn);

- Về nội dung của hai đĩa này phải hoàn toàn giống nhau;

- Vỏ đĩa ghi rõ tên tiểu phẩm, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

b) Thời lượng mỗi tiểu phẩm: từ 07 phút đến 15 phút.

c) Tiểu phẩm dự thi chưa gửi tham gia các cuộc thi nào khác.

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thu hồi giải thưởng khi phát hiện có vi phạm bản quyền theo quy định của pháp luật.2. Sử dụng tiểu phẩm dự thi

Tiểu phẩm dự thi không trả lại cơ quan tham dự. Các tiểu phẩm dự thi được sử dụng rộng rãi để phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới mọi hình thức trên phạm vi toàn quốc.V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Thời gian, địa chỉ gửi tiểu phẩm dự thi

- Thời gian gửi tiểu phẩm dự thi chậm nhất là ngày 30 tháng 10 năm 2013 (tính theo dấu bưu điện).

- Các cơ quan, tổ chức gửi tiểu phẩm dự thi về địa chỉ:

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp,

58 – 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

(Ngoài Bì thư ghi rõ: Tham dự Cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; tên cơ quan, đơn vị và tên tiểu phẩm dự thi).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi được dự kiến tổ chức vào tháng 12/2013 tại thành phố Hà Nội.VI. BAN GIÁM KHẢO

Ban Tổ chức cuộc thi quyết định thành lập Ban Giám khảo cuộc thi do 01 đồng chí Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm Trưởng ban Giám khảo, thành viên là đại diện các cơ quan, tổ chức: Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nhà biên kịch, đạo diễn phim truyền hình.

Ban Giám khảo cuộc thi có trách nhiệm xây dựng thang điểm chấm thi, tổ chức chấm thi.

VII. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ BẢNG ĐIỂM

1. Tiêu chí đánh giá tiểu phẩm đạt giải

Ban Tổ chức xét giải căn cứ trên kết quả chấm thi của Ban Giám khảo, tuyển chọn qua hai vòng sơ khảo, chung khảo và trao giải thưởng cho các tiểu phẩm đạt các tiêu chí sau:

a) Về nội dung tiểu phẩm:

- Đúng chủ đề, nội dung Ban tổ chức đã quy định;

- Nội dung pháp luật chính xác;

- Có ý nghĩa giáo dục cao.

b) Về hình thức thể hiện:

- Cốt chuyện hấp dẫn, bố cục chặt chẽ;

- Bối cảnh, trang phục, đạo cụ, âm nhạc… phù hợp với nội dung của tiểu phẩm, được thể hiện sinh động, hấp dẫn;

- Diễn viên diễn xuất tốt.

c) Về kỹ thuật:

- Đạt chất lượng kỹ thuật tốt về hình ảnh, ánh sáng, âm thanh...

d) Bảo đảm đúng quy định về thời lượng của tiểu phẩm.

2. Bảng điểm

Điểm tối đa là 20 điểm, cụ thể:

- Nội dung tiểu phẩm: tối đa 10 điểm

- Hình thức thể hiện: tối đa 7 điểm

- Kỹ thuật: tối đa 3 điểm

Ban Giám khảo sẽ cho điểm khuyến khích dành cho các tiểu phẩm được dàn dựng công phu và thể hiện đặc sắc, ví dụ như thể hiện được bản sắc văn hóa của địa phương, dân tộc (Điểm khuyến khích tối đa là 2 điểm).

Ban Giám khảo trừ điểm đối với tiểu phẩm dự thi có thời lượng không đúng quy định hoặc tiểu phẩm dự thi được gửi chậm hơn so với thời gian quy định.

V. Giải thưởng

- 01 giải nhất: trị giá 10.000.000 đồng

- 02 giải nhì: mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng

- 03 giải ba: mỗi giải trị giá 4.000.000 đồng

- 08 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng

Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen và tiền thưởng cho các tập thể có tiểu phẩm đạt giải.

Các tập thể tham dự cuộc thi được tặng cờ và quà lưu niệm của Ban Tổ chức.


Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lưu: VT, Vụ PBGDPL


TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)


THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Nguyễn Thúy HiềnBỘ TƯ PHÁP
Số: /QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc(Dự thảo)

Hà Nội, ngày tháng năm 2013


QUYẾT ĐỊNH


Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng” (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lãnh đạo Bộ Tư pháp;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Cổng thông tin điện tử của Bộ;- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiềntải về 72.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương