Ban quản lý an toàn thực phẩM– SỞ giáo dục và ĐÀo tạOtải về 55.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu16.02.2020
Kích55.12 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHBAN QUN LÝ

AN TOÀN THC PHM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 768 /KHLT-BQLATTP-GDĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày30 tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

Tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho trường học

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 1008/KHLT-BQLATTP-GDDT ngày 12/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Quản lý An toàn thực phẩm về Bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2017 đến hết năm 2019;

Nhằm kịp thời cập nhật các kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào thực trạng về quản lý an toàn thực phẩm loại hình bếp ăn tập thể, căng tin trong trường học trên địa bàn thành phố, Ban Quản lý An toàn thực phẩm (Ban Quản lý) xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018,như sau: 1. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG

 1. Mục tiêu

Cung cấp các kiến thức về đảm bảoan toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho hiệu trưởng, cán bộ y tế quản lý về an toàn thực phẩm, người trực tiếp chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căng tin trong trường học.

 1. Đối tượng

Hiệu trưởng, cán bộ phụ trách quản lý về an toàn thực phẩm tại trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 1. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN THỰC HIỆN

 1. Địa điểm: Đính kèm phụ lục.

 2. Thời gian: Đính kèm phụ lục.

 3. Số lượng dự kiến: 1100 người/8 ngày

 1. NỘI DUNG TẬP HUẤN

  1. Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm:

+ Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tếquy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố ;

+ Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Y tếvề hướng dẫnquản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;


+ Quyết định 1246/2017/QĐ-BYTngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Y tế về việc ban hành “hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”.

  1. Các mối nguy ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm và xử lý khi bị ngộ độc thực phẩm. Hệ thống tự kiểm tra về ATTP theo 03 cấp đối với các BATT, căng tin trong trường học.

  2. Các nguyên tắc đảm bảo an toàn thực phẩm (10 nguyên tắc vàng).

  3. Xử phạt vi phạm hành chính: Nghị định số 178/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

  4. Triển khai thực hiện về việc cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn, nhà ăn, cơ sở cung cấp thức ăn cho học sinh, căng tin trong trường học sử dụng thực phẩm có nguồn gốc an toàn.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Ban Quản lý An toàn thực phẩm:

a. Phòng Thông tin, Giáo dục, Truyền thông:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn.

- Ghi danh đối tượng tham dự cử nhân sự tập huấn.

- Chuẩn bị bài giảng về các mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm và nguyên tắc đảm bảo an toàn thực phẩm (10 nguyên tắc vàng).

b. Văn phòng Ban:

- Tổng hợp, in ấn tài liệu tập huấn, chuẩn bị nước uống, phông nền hội trường.

- Hỗ trợ phương tiện đi lại cho nhân sự tham gia lớp tập huấn và vận chuyển nước uống, tài liệu.

- Bộ phận Tài chính hướng dẫn quyết toán các kinh phí tổ chức lớp tập huấn.c. Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm

- Chuẩn bị bài giảng và giới thiệu nguồn cung cấp thực phẩm an toàn cho các bếp ăn (chuỗi thực phẩm an toàn, HACCP, ISO 22000, VietGAP, GlobalGAP…d. Phòng Quản lý Ngộ độc thực phẩm

- Ngộ độc thực phẩm, các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm và xử lý khi bị ngộ độc thực phẩm.

- Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hệ thống tự kiểm tra ATTP.

- Triển khai thực hiện về việc cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn, nhà ăn, cơ sở cung cấp thức ăn cho học sinh, căng tin trong trường học sử dụng thực phẩm có nguồn gốc an toàn.

e. Phòng Thanh tra: cử nhân sự tập huấn và chuẩn bị bài giảng nội dung xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.


 1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Triển khai Kế hoạch, gửi thư mời đến các phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng các trường học trên địa bàn thành phố.

- Chuẩn bị các nội dung tập huấn liên quan.

- Chuẩn bị hội trường tập huấn.

V.KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Từ nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ đã được lãnh đạo ban phê duyệt năm 2018 (đính kèm Bảng dự trù kinh phí).

- Việc sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018./.SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Hồng Sơn

BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM


KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN


(Đã ký)

Lê Minh Hải


Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (để báo cáo);

- Ủy ban nhân dân 24 quận-huyện;

- Sở GD&ĐT;

- Phòng GD&ĐT 24 quận-huyện;

- Ban QLATTP;- Lưu : VP, P.QLND,P.TTGDTT, P.TT, P.QLCLTP (56b).


PHỤ LỤC

(Đính kèm Kế hoạch số 768 /KHLT-BQLATTP-GDĐT, ngày 30 tháng 5 năm 2018 về

Tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho trường học trên địa bàn

thành phố Hồ Chí Minh năm 2018)

Stt

Lớp tập huấn

Thời gian

Địa điểm

1

Quận 1, Quận 3, Quận 4

20/6/2018

THCS Hai Bà Trưng – Quận 3

2

Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức

22/6/2018

Tiểu học Lê Văn Việt- Quận 9

3

Quận 5, Quận 10, Quận 11

27/6/2018

Tiểu học Lê Thị Riêng – Quận 10

4

Quận 6, Quận 8, Huyện Bình Chánh

29/6/2018

THCS Lý Thánh Tông – Quận 8

5

Quận 7, Huyện Nhà Bè, Huyện Cần Giờ

04/7/2018

THCS Lê Văn Hưu –Nhà Bè

6

Quận 12, Huyện Hóc Môn, Huyện Củ Chi

06/7/2018

Tiểu học Nguyễn Thị Nuôi – Hóc Môn

7

Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận Bình Tân

11/7/2018

Tiểu học Huỳnh Văn Chính- Tân Phú

8

Quận Phú Nhuận, Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp

13/7/2018

THCS Trần Huy Liệu – Phú Nhuận


CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

(Đính kèm Kế hoạch số 768 /KHLT-BQLATTP-GDĐT, ngày 30 tháng 5 năm 2018 về

Tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho trường học trên địa bàn

thành phố Hồ Chí Minh năm 2018)

Thời gian: Từ 8g00 đến 11g30. Chiều từ 13g30 đến 16g.

Đối tượng: Hiệu trưởng, cán bộ phụ trách quản lý về an toàn thực phẩm tại trường học.

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

08g00 – 08g15

Điểm danh nhận tài liệu.

Phòng Thông tin Giáo dục Truyền thông


8g15 – 9g30

- Các mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm,

-10 nguyên tắc chế biến thực phẩm an toàn (10 nguyên tắc vàng).Phòng Thông tin Giáo dục Truyền thông


09g30 – 09g45

Nghỉ giải lao giữa giờ
09g45 – 11g00

- Giới thiệu nguồn cung cấp thực phẩm an toàn cho các bếp ăn (chuỗi thực phẩm an toàn, HACCP, ISO 22000, VietGAP, GlobalGAP…

- Các văn bản chỉ đạo về ATTP của ngành Giáo dục

và Đào tạo trong năm học 2018- 2019


Phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm

Sở Giáo dục và Đào tạoThời gian

Nội dung

Thực hiện

13g30 – 14g45

-Ngộ độc thực phẩm, các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm và xử lý khi bị ngộ độc thực phẩm;

- Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

+ Thông tư 47/2014/TT-BYT;

+ Quyết định 1246/2017/QĐ-BYT+ Hệ thống tự kiểm tra ATTP.

Phòng Quản lý Ngộ độc thực phẩm

14g45 – 15g30

Bài giảng nội dung xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Phòng Thanh tra

15g30 – 16g00

Thảo luận, giải đáp thắc mắc

Các phòng ban liên quan


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương