Ban phục vụ LỄ tang hà NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.11.2017
Kích41 Kb.
#1875


SỞ
SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN PHỤC VỤ LỄ TANG HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

straight connector 1straight connector 2

Ký hiệu: Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 201

Số HĐ:HỢP ĐỒNG CÁT TÁNG LƯU GIỮ TRO, CỐT

TẠI CÁC NHÀ ĐỂ TRO CỐT
Bên A: Đại diện tang chủ: CMND:

Địa chỉ: Điện thoại:

Tên người chết: Ngày chết:

Giấy Trích lục khai tử số:…. Nơi cấp:

Giấy tờ khác….

Bên B: Ban phục vụ lễ tang Hà Nội.

Địa chỉ: 125 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 04.39232323 – 04.38285688 – 04.38255728 – 0982.012.723.

Số tài khoản: 119000001724 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh TP Hà Nội.

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng cung cấp dịch vụ theo nội dung như sau:Điều 1: Bên B cung cấp cho bên A các dịch vụ theo nội dung như sau:

HỌ VÀ TÊN

Ô số

Tầng

Nhà

Nghĩa trang

Thời gian nhập

ô  • Loại hình gửi:

  • Thời hạn gửi: năm, từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

  • Giá gửi ô tiểu, bình tro: Thành tiền: 0

  • Thu khác

Tổng cộng: Thành tiền: 0

Bằng chữ: đồng

Điều 2: Phương thức thanh toán: Thanh toán ngay sau khi ký hợp đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 3: Trách nhiệm của các bên:

1/Trách nhiệm của bên A:

- Sử dụng đúng mục đích. Tuyệt đối không được cho bên thứ ba sử dụng vị trí lưu giữ. Không tự ý sửa chữa kiến trúc hoặc làm bất cứ việc gì ảnh hưởng tới vị trí lưu giữ.

- Thông báo kịp thời cho bên B khi muốn hủy, thay đổi, bổ sung các nội dung trong hợp đồng. Những thay đổi, bổ sung sẽ được thống nhất giữa hai Bên trong hợp đồng bổ sung hoặc hợp đồng mới. Trường hợp Bên A chưa thực hiện việc cát táng lưu giữ tro cốt, hài cốt và không có nhu cầu lưu giữ nữa, Bên B sẽ hoàn trả kinh phí cho Bên A sau khi đã trừ chi phí thiệt hại. Trường hợp Bên A đã thực hiện việc cát táng lưu giữ tro cốt, hài cốt, sau đó di chuyển tro cốt, hài cốt đi, Bên B sẽ không hoàn trả lại kinh phí cho Bên A.

2/ Trách nhiệm của Bên B:

- Đảm bảo cung cấp dịch vụ tang lễ theo đúng nội dung ghi tại Điều 1.- Cung cấp cho Bên B hóa đơn tài chính theo quy định.

Điều4: Điều khoản khác:

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và đương nhiên được thanh lý khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hai bên gặp nhau bàn bạc để đi đến thống nhất.

- Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi Bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện bên A Đại diện bên B

tải về 41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương