Ban chấp hành trung ưƠng số: 650-kh/TWĐtn-tnth đOÀn tncs hồ chí minhtải về 34.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.11.2017
Kích34.57 Kb.
#1117

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số: 650-KH/TWĐTN-TNTH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc

Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017-------

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 - 2018, chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017 dành cho học sinh các trường Trung học phổ thông (THPT), học sinh đang học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT tại các Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (TTGDNN-GDTX), cụ thể như sau: 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

 • Cụ thể hóa chỉ thị số 42-CT/TW ngày 14/3/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2017 – 2030”, đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2017 - 2020” của Thủ tướng Chính phủ, đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2020” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 • Là hoạt động thiết thực của đoàn viên, học sinh khối THPT, TTGDNN-GDTX chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022, kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2018), kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018).

 • Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, học sinh, khơi dậy tinh thần ham mê học lịch sử, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 1. Yêu cầu

 • Thông qua Cuộc thi, tạo phong trào học tập, tìm hiểu về lịch sử Việt Nam trong học sinh các trường THPT, TTGDNN-GDTX.

 • Cuộc thi đảm bảo tính rộng khắp, lan tỏa, hấp dẫn, hiệu quả, phù hợp với đối tượng là học sinh các trường THPT, TTGDNN-GDTX.

 1. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

 1. Tên gọi cuộc thi:Tự hào Việt Nam

Đối tượng dự thi: Thí sinh là học sinh các trường THPT, học sinh đang học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT tại các TTGDNN-GDTX trên cả nước.

 1. NỘI DUNG CUỘC THI

- Những kiến thức về lịch sử, văn hóa Việt Nam đã được dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

- Các cột mốc lịch sử quan trọng của đất nước, các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, anh hùng liệt sĩ, những người Việt Nam tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực, qua các thời kỳ.

- Thành tựu trên các lĩnh vực của đất nước trong thời kỳ đổi mới.


 1. THỜI GIAN, HÌNH THỨC THI

1. Phần thi kiến thức

1.1. Thời gian

- Khai mạc cuộc thi: dự kiến ngày 08/10/2017.

- Vòng loại: từ 08/10/2017 đến 05/11/2017 (04 tuần).

- Vòng chung kết cấp tỉnh, thành phố: dự kiến ngày 12/11/2017.

- Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc: dự kiến ngày 02-03/12/2017.

1.2. Hình thức thi: (chi tiết thể hiện trong thể lệ cuộc thi đính kèm)

Thí sinh đăng ký tài khoản tại địa chỉ http://www.tuhaovietnam.com.vn để tham gia dự thi. Những thí sinh đã có tài khoản dự thi ở cuộc thi lần thứ nhất (năm 2015) đăng nhập và cập nhật thông tin tài khoản đúng với tình trạng hiện tại. Mỗi lần thi thí sinh phải trải qua 04 phần thi: Theo dòng lịch sử, Giải mã lịch sử, Danh nhân đất Việt, Tự hào Việt Nam. Mỗi tuần thi, mỗi thí sinh có tối đa 03 lần thực hiện bài thi. Kết quả cao nhất trong 04 tuần thi sẽ là kết quả sử dụng để ghi nhận thành tích của thí sinh.

Sau 4 tuần thi, tại mỗi tỉnh, thành phố, 20 thí sinh được tham gia vòng thi chung kết cấp tỉnh, thành phố, trong đó 4 thí sinh có điểm số cao nhất trong thời gian ngắn nhất của từng tuần trong 4 tuần và tối đa 16 thí sinh có tổng điểm số cao nhất, thời gian ngắn nhất của cả 4 tuần.

Kết thúc vòng thi cấp tỉnh, thành phố, tối đa 65 thí sinh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố sẽ được tham gia vòng chung kết toàn quốc, trong đó: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, mỗi đơn vị có 2 đại diện là thí sinh cao điểm nhất, thời gian ngắn nhất; các tỉnh, thành phố còn lại có 1 đại diện là thí sinh cao điểm nhất, thời gian ngắn nhất.2. Phần thi video clip

2.1. Thời gian

 • Thời gian nộp bài thi bắt đầu từ ngày kế hoạch được ban hành đến trước 17h00 ngày 12/11/2017.

 • Thời gian bình chọn trên website http://tuhaovietnam.com.vn từ 09h00 ngày 13/11/2017 đến 09h00 ngày 17/11/2017.

  1. Nội dung, hình thức: (chi tiết thể hiện trong thể lệ cuộc thi đính kèm)

Tác giả dự thi là cá nhân hoặc nhóm không quá 05 người tham gia phần thi bằng cách thực hiện video clip, thời lượng từ 02 đến 07 phút, có nội dung tuyên truyền, giới thiệu về nhân vật hoặc sự kiện hoặc địa danh lịch sử của Việt Nam. Nhóm dự thi có thể bao gồm học sinh của nhiều trường. Số lượng video clip dự thi đối với cá nhân và nhóm không giới hạn. Các tiêu chí đánh giá video clip: nội dung thể hiện, tính sáng tạo, hiệu quả tác động đến người xem về âm thanh, hình ảnh. 05 video clip được bình chọn nhiều nhất trên website của cuộc thi và 10 video clip do Hội đồng Giám khảo lựa chọn sẽ vào vòng chung khảo.

 1. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Phần thi kiến thức

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao giải thưởng cho các thí sinh nằm trong nhóm điểm số cao nhất có thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất tính theo hệ thống, cụ thể như sau:1.1. Giải thưởng tuần: trong 06 tuần tổ chức vòng loại, hàng tuần, Ban Tổ chức trao giải cho 11 thí sinh điểm số cao nhất có thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất:

- 01 giải Nhất

- 10 giải Khuyến khích

Giải thưởng gồm giấy chứng nhận và tiền thưởng.1.2. Giải thưởng vòng thi chung kết cấp tỉnh, thành phố:

- 01 giải Nhất

- 01 giải Nhì

- 01 giải Ba

Giải thưởng gồm giấy chứng nhận và tiền thưởng.

1.3. Giải thưởng vòng thi chung kết xếp hạng toàn quốc:

- 01 giải Nhất

- 01 giải Nhì

- 03 giải Ba

- 05 giải Khuyến khích

Các cá nhân đạt giải nhất, nhì được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiền thưởng; các cá nhân đạt giải ba, khuyến khích được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, tiền thưởng.1.4. Giải thưởng dành cho Đoàn trường:

- 01 giải cho Trường có học sinh tham gia đông nhất.

- 05 giải cho Trường có tỉ lệ học sinh tham dự Cuộc thi nhiều nhất

1.5. Giải thưởng dành cho tỉnh, thành đoàn:

- 01 giải cho Tỉnh, thành đoàn có số học sinh tham dự Cuộc thi nhiều nhất.

- 05 giải cho Tỉnh, thành đoàn có tỉ lệ học sinh tham dự Cuộc thi nhiều nhất.

2. Phần thi video clip

- 01 giải Nhất

- 01 giải Nhì

- 01 giải Ba

- 05 giải Khuyến khích

- 01 giải cho tỉnh, thành đoàn có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất

Các cá nhân đạt giải nhất được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiền thưởng; các cá nhân đạt giải nhì, ba, khuyến khích được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, tiền thưởng.


 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 • Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giao Ban Thanh niên Trường học là cơ quan thường trực tổ chức Cuộc thi; tham mưu xây dựng Thể lệ Cuộc thi; tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng cố vấn, Ban Giám khảo vòng chung kết toàn quốc, chấm thi video clip; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi; phối hợp cùng đối tác kỹ thuật hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các Cuộc thi cấp tỉnh, thành đoàn; vận động nguồn lực xã hội tổ chức cuộc thi.

 • Các ban, Văn phòng Trung ương Đoàn chỉ đạo, đôn đốc Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn trong cụm thi đua do đơn vị mình phụ trách triển khai Cuộc thi đảm bảo các yêu cầu đề ra.

 • Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên, Báo Sinh viên Việt Nam - Hoa học trò, Website Trung ương Đoàn, Trung tâm Truyền hình Thanh niên, Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi thực hiện và đăng tải các tin, bài tuyên truyền về Cuộc thi và phản ánh hoạt động hưởng ứng Cuộc thi ở cơ sở.

 • Trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các trường THPT, TTGDNN-GDTX tạo điều kiện thuận lợi để các tỉnh, thành đoàn, Đoàn các trường tuyên truyền, vận động học sinh tham gia Cuộc thi; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Cuộc thi tại cơ sở; giới thiệu nhân sự tham gia Ban Tổ chức cuộc thi; tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba vòng thi chung kết xếp hạng toàn quốc phần thi kiến thức.

 1. Các tỉnh, thành đoàn

 • Triển khai Cuộc thi đến các Đoàn trường THPT, TTGDNN-GDTX, đoàn viên, học sinh. Tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, học sinh về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; vận động đông đảo học sinh tham gia cuộc thi, tham gia xem, bình chọn các video clip trên website của Cuộc thi.

 • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng để tạo sự quan tâm về việc học lịch sử, tìm hiểu văn hóa, truyền thống dân tộc trong học sinh THPT, TTGDNN-GDTX; tổ chức vòng thi chung kết cấp tỉnh, đảm bảo chất lượng tham dự Cuộc thi.

 • Tham mưu, tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh xuất sắc của tỉnh, thành phố tham dự vòng chung kết toàn quốc.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc dành cho học sinh THPT, TTGDNN-GDTX “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề nghị các tỉnh, thành đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.Nơi nhận:

- Đ/c Trần Quốc Vượng - UVBCT, BT TW Đảng, Chủ nhiệm UBKT TW Đảng, TT BBT (để b/c);

- Đ/c Võ Văn Thưởng - UVBCT, BT TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW (để b/c);

- Đ/c Trương Thị Mai - UVBCT, BT TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW (để b/c);

- Ban Tuyên giáo TW; Ban Dân vận TW, Văn phòng TW Đảng (để b/c);

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c);

- Bộ Giáo dục & Đào tạo, Vụ Công tác Học sinh Sinh viên, Vụ Giáo dục Trung học (để p/h chỉ đạo);

- Các Ban, VP Trung ương Đoàn (để t/h);

- Các cơ quan báo chí của Đoàn, Hội (để t/h);

- Các tỉnh, thành đoàn (để t/h);

- Sở GD & ĐT các tỉnh, thành phố (để p/h t/h);

- Đoàn các trường THPT, TTGDNN-GDTX (để t/h);

- Lưu VP, Ban TNTH.


TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

BÍ THƯ THỨ NHẤT(đã ký)

Lê Quốc Phong
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Trần thế phi ẩn dụ Ý niệm cảm xúc trong thành ngữ tiếng việT
2017 -> Đề tài: “Tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng Việt Nam”
2017 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn Thanh Huyền
2017 -> Pháp lệnh của uỷ ban thưỜng vụ quốc hội số 4/2002/pl-ubtvqh10 ngày tháng năM 2002 VỀ việc xử LÝ VI phạm hành chíNH
2017 -> BưỚC ĐẦu tìm hiểu văn hóA Ẩm thực cung đÌnh triều tự ĐỨC
2017 -> Bài 1: Luật chơi Golf cơ bản cần biết Golf
2017 -> Bộ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học sư phạm hà NỘI  nguyễn thị tuyết nhung quá trình di cư VÀ hoạT ĐỘng chính trị XÃ HỘi của ngưỜi việT Ở LÀO (1893 – 1945) Chuyên ngành: Lịch sử thế giới
2017 -> Bài Tiểu Luận Môn Hình Sự về

tải về 34.57 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương