Bộ VĂn hóA, thể thao và du lịCH


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCHtải về 2.13 Mb.
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2017
Kích2.13 Mb.
#4224
1   2   3   4   5   6   7   8   9

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG

BỘ MÔN: THỂ DỤC – CỜ VUA
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

CHUYÊN NGÀNH THỂ DỤC 4

(TÀI LIỆU DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA ĐẠI HỌC

NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT)
Mã số học phần: DHCSN0652

Số tín chỉ: 03

Lý thuyết: 9 tiết

PPGD&TH chuyên ngành: 36 tiết


Đà Nẵng, 2014


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

BỘ MÔN: THỂ DỤC – CỜ VUA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH THỂ DỤC 4

(Kèm theo Quyết định Số 1298/QĐ-TDTTĐN, ngày 24 tháng 12 năm 2013)

1. Thông tin về giảng viên:

1.1. Giảng viên phụ trách chính học phần:

- Họ và Tên: Trần Tùng Dương.

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên.

- Thời gian địa điểm làm việc: Giờ hành chính tại Bộ môn: Thể dục – Cờ vua - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng.

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn: Thể dục – Cờ vua - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0914.013.199.- Emall: duongtdcv@gmail.combomontheduccovua@gmail.com

1.2. Các giảng viên tham gia giảng dạy học phần:

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Ngô Thah Hồng

Giảng viên

Bộ môn: Thể dục – Cờ vua - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng


0903.249.058

2

Nguyễn Văn Quốc Dũng

0905.313.713

3

Hoàng Mạnh Hùng

0989.257.157

4

Dương Quang Trường

0974.863.326

5

Bùi Đăng Toản

0984.929.250

6

Đỗ Trung Thắng

0948.464.575

7

Trần Thị Toàn

0979.124.700

8

Đường Thị Hương

0945.520.959


2. Thông tin chung về học phần:

- Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ THỰC HÀNH CHUYÊN NGÀNH THỂ DỤC 4.

- Mã học phần: DHCSN0652

- Số tín chỉ: 03

- Thuộc chương trình đào tạo trình độ Đại học, hình thức đào tạo: Chính quy.

- Loại học phần: Bắt buộc.

- Các học phần tiên quyết: Nắm vững môn học DHCSN0642.

- Các học phần kế tiếp: DHCSN0662

- Giờ tín chỉ đối với hoạt động trên lớp:

+ Nghe giảng lý thuyết: 9 tiết.

+ Lên lớp thực hành: 36 tiết.

+ Tự học: 126 tiết.

- Địa chỉ bộ môn phụ trách: Bộ môn Thể dục – Cờ vua.

3. Mục tiêu của học phần:

3.1. Mục tiêu chung học phần.

3.1.1. Kiến thức:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của môn học thể dục về lý luận, kỹ năng thực hành thể dục Sport Aerobic. Phương pháp giảng dạy kỹ thuật động tác Sport Aerobic. Phương pháp biên soạn đội hình bài tập thể dục Sport Aerobic.3.1.2. Kỹ năng:

Có năng lực nghiệp vụ sư phạm chuyên môn thể dục, có kỹ năng vận dụng các kiến thức thực hành thể dục Sport Aerobic, đội hình và các động tác thể dục Sport Aerobic, ứng dụng các phương tiện dạy học vào quá trình giảng dạy trong các trường học thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân. Có năng lực tổ chức hoạt động thể dục quần chúng, đáp ứng với các yêu cầu phát triển thể dục trong giai đoạn đổi mới hiện nay.3.1.3. Thái độ, chuyên cần:

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên, người cán bộ TDTT, yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, có đạo đức tác phong gương mẫu. Có ý thức trách nhiệm với xã hội, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển giáo dục.3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết.

Mục tiêu

Nội dung

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Nội dung 1


Nội dung 2


Nội dung 3


3.3. Tổng hợp mục tiêu chi tiết.

Mục tiêu

Nội dung

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Các mục tiêu khác

Nội dung 1

Nội dung 2

Nội dung 3


4. Nội dung tóm tắt của học phần:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của môn học thể dục về lý luận, kỹ năng thực hành thể dục Sport Aerobic, đội hình và các động tác thể dục Sport Aerobic. Phương pháp biên soạn bài tập thể dục Sport Aerobic.

Nắm vững kiến thức về lý luận, năng lực thực hành, có khả năng thực hiện tốt chương trình môn học giáo dục thể chất cho các bậc học thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân đáp ứng nhu cầu xã hội. Có khả năng làm việc độc lập sáng tạo, có năng lực tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp.

5. Nội dung chi tiết học phần học phần:

5.1. Lý thuyết:

5.1.1. Bài 1: Lập kế hoạch huấn luyện thể dục Aerobics thi đấu .5.1.2. Bài 2: Luật thi đấu và phương pháp trọng tài thể dục Aerobics thi đấu .

5.2. Phương pháp giảng dạy và thực hành:

1. Bài tập thể dục Aerobic. Nhóm A : Động lực ( Dynamic strength )

Một số Động tác nhóm A tiêu biểu .

A101. Chống đẩy dạng chân hoặc khép chân.

A102. Chống đẩy một chân.

A103. Chống đẩy 1 tay.

A104. Chống đẩy 1 tay 1 chân.

A132. Chống đẩy Hinge.

A143. Chống đẩy Wenson.

A158. Đẩy gập thân (Gập thân chữ A)

A194. Đẩy cắt dạng chân.

A264. Helicopter (máy bay trực thăng)

A264. Helicopter – Xoạc.

2. Bài tập thể dục Aerobic. Nhóm B : Tĩnh lực ( Static strength )

Một số Động tác nhóm B tiêu biểu .

B101. Chống ke dạng chân.

B103. Chống ke dạng chân quay ½ vòng.

B104. Chống ke dạng chân quay 1 vòng.

B105. Chống ke dạng chân quay 1½ vòng.

B142. Chống ke L.

B143. Chống ke L quay ½ vòng.

B144. Chống ke L quay 1 vòng.

B145. Chống ke L 1½ vòng.

B222. Chống ke đòn bẩy (thuỷ bình).

3. Bài tập thể dục thi đấu cho học sinh trung học cơ sở.

3.1. Diễu hành.

3.2. Chạy bộ.

3.3. Nhảy cách quãng.

3.4. Nâng gối.

3.5. Đá cao.

3.6. Jack.

3.7. Lunge.

3.8. Sóng thân.

3.9. Các tư thế quỳ, ngồi.

3.10.Các tư thế nằm.


6. Tài liệu học tập:

6.1. Học liệu bắt buộc.

[1]. Sách đặt hàng trường Đại học TDTT Đà Nẵng. Giáo trình thể dục. Nhà xuất bản TDTT 1998.

6.2. Học liệu tham khảo.

[1]. Thạc sỹ: Phan Thị Dịch, Trần Thị Minh Hải, Đặng Quốc Nam; Giảng viên. Nguyễn Trọng Anh, Ngô Thanh Hồng, Võ Văn Vũ. Giáo trình Thể dục quyển 1,2,3. Nhà xuất bản Đà Nẵng 2003.

[2]. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Luật thể dục Aerobic, Nhà xuất bản TDTT, Hà Nội 2008.

7. Hình thức tổ chức dạy học.

7.1. Lịch trình chung:

Tuần

Nội dung


Hình thức tổ chức dạy học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thí nghiệm, thực tập

Sinh viên tự nghiên cứu

Lý thuyết

PPGD& Thực hành

Bài tập

1

Nội dung 1

3

12

0

0

42

57

2

Nội dung 2

0

6

0

0

18

24

3

Nội dung 3

6

12

0

0

48

66

TỔNG CỘNG

9

30

0

0

108

147

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung:

Nội dung 1: 1. Bài tập thể dục Aerobic. Nhóm A : Động lực (Dynamic strength) Một số Động tác nhóm A tiêu biểu .

Hình thức

Tổ chức dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Thời gian, địa điểm thực hiện

Lý thuyết

Bài 1: Lập kế hoạch huấn luyện thể dục Aerobics thi đấu .

- Giáo trình thể dục.
PPGD& Thực hành

- Bài tập khởi động

- Giảng dạy:

Nội dung 1. Một số Động tác nhóm A tiêu biểu .

A101. Chống đẩy dạng chân hoặc khép chân.

A102. Chống đẩy một chân.

A103. Chống đẩy 1 tay.

A104. Chống đẩy 1 tay 1 chân.

A132. Chống đẩy Hinge.

A143. Chống đẩy Wenson.

A158. Đẩy gập thân (Gập thân chữ A)

A194. Đẩy cắt dạng chân.

A264. Helicopter (máy bay trực thăng)

A264. Helicopter – Xoạc.


- Sân tập luyện.
- Tập trung tư tưởng, tâm lý học tập.

Tự học/ NC

Thực hiện bài tập Nội dung 1 theo nhóm.

Áp dụng những kiến thức đã học vào thực hành thực tiễn

Tự hình thức tự tập luyện ngoại khoá


Nội dung 2: Bài tập thể dục Aerobic. Nhóm B : Tĩnh lực ( Static strength )

Một số Động tác nhóm B tiêu biểu .

Hình thức

Tổ chức dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Thời gian, địa điểm thực hiện

PPGD& Thực hành

- Bài tập khởi động

- Giảng dạy:

Nội dung 2. Một số Động tác nhóm B tiêu biểu.

B101. Chống ke dạng chân.

B103. Chống ke dạng chân quay ½ vòng.

B104. Chống ke dạng chân quay 1 vòng.

B105. Chống ke dạng chân quay 1½ vòng.

B142. Chống ke L.

B143. Chống ke L quay ½ vòng.

B144. Chống ke L quay 1 vòng.

B145. Chống ke L 1½ vòng.

B222. Chống ke đòn bẩy (thuỷ bình).- Sân tập luyện.
- Tập trung tư tưởng, tâm lý học tập.

Tự học/ NC

Thực hiện bài tập Nội dung 2 theo nhóm.

Áp dụng những kiến thức đã học vào thực hành thực tiễn

Tự hình thức tự tập luyện ngoại khoá


Nội dung 3: Bài tập thể dục thi đấu cho học sinh trung học cơ sở.

Hình thức

Tổ chức dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Thời gian, địa điểm thực hiện

Lý thuyết

Bài 2: Luật thi đấu và phương pháp trọng tài thể dục Aerobics thi đấu .

- Giáo trình thể dục.
PPGD& Thực hành

- Bài tập khởi động

- Giảng dạy:

Nội dung 3.

3. Bài tập thể dục Aerobic thi đấu cho học sinh trung học cơ sở.

3.1. Diễu hành.

3.2. Chạy bộ.

3.3. Nhảy cách quãng.

3.4. Nâng gối.

3.5. Đá cao.

3.6. Jack.

3.7. Lunge.

3.8. Sóng thân.

3.9. Các tư thế quỳ, nằm, ngồi.


- Sân tập luyện.
- Tập trung tư tưởng, tâm lý học tập.

Tự học/ NC

Thực hiện bài tập Nội dung 3 theo nhóm.

Áp dụng những kiến thức đã học vào thực hành thực tiễn

Tự hình thức tự tập luyện ngoại khoá


8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần.

8.1. Phương pháp thuyết trình.

8.2. Phương pháp nêu và giải quyết các vấn đề.

8.3. Phương pháp quan sát và thảo luận nhóm.

8.4. Phương pháp thực hành,

9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên.

- Quy định về thời gian học: Thực hiện theo quy chế 43 của Bộ Giáo dục & Đào tạo (đảm bảo 70% tổng số giờ lên lớp)

- Sinh viên đi học đầy đủ, nghiêm túc, tích cực để đảm bảo cho việc tiếp thu bài đạt hiệu quả cao.

- Chấp hành đúng quy chế lớp học, tích cực và tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp, hoạt động tổ chức tập luyện ngoại khóa.

Điểm chuyên cần được đánh giá theo thang điểm “10”. Trọng số 20%; Trong đó:


Số tiết nghỉ học so với số tiết quy định của học phần

và thái độ học tập

Mức cho điểm

- Có mặt đầy đủ, không đi trễ các buổi lên lớp,

- Chuẩn bị đầy đủ đề cương bài học khi có yêu cầu,

- Thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến cho bài giảng của GV.


Từ 9 - 10 điểm

- Vắng học < 10% số tiết quy định,

- Có tham gia đóng góp ý kiến cho bài giảng của GV.Từ 7 - 8 điểm

- Vắng học từ 10% đến 15% số tiết quy định,

- Ít tự giác tham gia đóng góp ý kiến cho bài giảng của GV (khi chỉ định mới tham gia).Từ 5 - 6 điểm

- Vắng học từ trên 15% đến 20% số tiết quy định,

- Không chuẩn bị bài ở nhà,

- Không tự giác đóng góp ý kiến cho bài giảng của GV.


Từ 3 - 4 điểm

- Vắng học từ trên 20% đến 30% số tiết quy định,

- Không chuẩn bị bài ở nhà.

- Không tham gia đóng góp ý kiến cho bài giảng của GV


Từ 1 - 2 điểm

Vắng học > 30% số tiết quy định.

Không được thitải về 2.13 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương